Tu intrebi, Coranul raspunde

Cine este Creatorul?

“Allah este Cel care v-a dat vouã pãmântul, ca sã trãiti pe el si cerul, ca acoperis, si v-a dat vouã chip – si ce chip minunat v-a dat! – si v-a înzestrat pe voi cu lucruri bune. Acesta este Allah, Domnul vostru! Binecuvântat fie Allah, Stãpânul lumilor!” (40 : 64)

“El v-a creat pe voi [toti] dintr-un singur suflet. Apoi a fãcut din el pe sotia sa. Si v-a trimis vouã opt suflete de vite. El vã creeazã în pântecele mamelor voastre, fãpturã dupã fãpturã, în trei întunecimi. Acesta este Allah, Stãpânul vostru! A Lui este împãrãtia! Nu existã altã divinitate afarã de El! Cum de vã abateti?.” (39 : 6)

“Domnul vostru este Allah, care a creat cerurile si pãmântul în sase zile, iar apoi s-a asezat pe Tron. El face ca noaptea sã învãluie ziua, urmându-i degrabã. [El a creat] Soarele, Luna si stelele supuse poruncii Sale. Si nu este decât a Lui înfãptuirea si stãpânirea. Binecuvântat este Allah, Domnul lumilor! “(7 : 54)

“Acesta este Allah, Domnul vostru Cel Adevãrat! Si ce se aflã dincolo de Adevãr decât numai rãtãcirea? Si cum de puteti voi fi îndepãrtati? “(10 : 32)

Cine este Allah?

“El este Allah, afarã de care nu este alt dumnezeu: Stãpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Fãcãtorul de pace [As-Salam], Apãrãtorul Credintei [Al-Mu’min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-‘Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al- Mutakabbir]. Mãrire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociati. El este Allah: Fãcãtorul [Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari’], Dãtãtorul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai frumoase. Pe El Îl laudã cele din ceruri si cele de pre pãmânt. El este Cel Puternic [si] Întelept [Al-‘Aziz, Al-Hakim].” (59 : 23-24)

“Eu sunt Allah si nu existã altã divinitatea în afarã de Mine! Asadar, venereazã-Mã si împlineste Rugãciunea [As-Salat], pentru pomenirea Mea! “(20 : 14)

“Allah! Nu existã divinitate afarã de El, Cel Viu, Vesnicul [Al- Qayyum]! Nici atipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din ceruri si de pre pãmânt! Cine este acela care ar putea mijloci la El fãrã de îngãduinta Lui? El le stie pe cele din fata lor si pe cele din urma lor. Si ei nu pricep nimic din stiinta Sa în afarã de ceea ce El voieste. Tronul Lui se întinde peste ceruri si peste pãmânt si nu-I este grea pãzirea lor. El este Preaînaltul, Mãretul [Al-Aliyy, Al’Azim]! “(2 : 255)

“El lasã ca noaptea sã intre în zi si lasã ca ziua sã intre în noapte. El a supus Soarele si Luna si fiecare aleargã cãtre un termen hotãrât. Acesta este Allah, Domnul vostru. A Lui este stãpânirea,iar aceia [idolii] pe care voi îi chemati în locul Lui nu stãpânesc nici cât pielita sâmburelui de curmalã“(35 : 13)

“Allah mãrturiseste cã nu existã altã divinitate în afarã de El. Si îngerii si cei înzestrati cu stiintã [mãrturisesc] cu dreptate cã: „Nu existã altã divinitate afarã de El, Atotputernicul, Înteleptul [Al-Aziz,Al-Hakim]”(8) “(3 : 18)

“Allah este Stãpânul meu si Stãpânul vostru. Asadar, adorati-L pe El! Aceasta este o cale dreaptã!” “(3 : 51)

Credeai ca ai fost creat fara un rost?

“Oare credeti cã v-am creat pe voi fãrã rost si cã nu vã veti întoarce la Noi?”” (23 : 115)

De ce a creat Allah omenirea?

“Eu nu i-am creat pe djinni si oameni decât pentru ca ei sã Mã adore.” (51 : 56)

Ce ne-a poruncit Allah?

“Allah vã porunceste sã dati înapoi stãpânilor lor lucrurile încredintate, iar dacã judecati între oameni, sã judecati cu dreptate! Cât de minunat este acest lucru la care vã povãtuieste Allah! Allah este Cel care Aude Totul [si] Cel care Vede Totul [Sami’, Basir]!” (4 : 58)

“Spune: “Veniti sã vã citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevãrat]: Sã nu-I asociati Lui nimic; sã fiti buni cu pãrintii; sã nu-I omorâti pe copiii vostri de teama sãrãciei, cãci Noi vã vom da cele de trai atât vouã cât si lor; nu vã apropiati de cele rusinoase, nici cele care se vãd, nici cele care sunt ascunse; nu ucideti sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept!” Acestea vi le-a poruncit [Allah]; poate cã voi veti pricepe! “(6 : 151)

Unde trebuie sa cautam calauzirea?

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor [Ar-Rahman, Ar-Rahim](2), Laudã lui Allah, al lumilor Stãpânitor, Cel Milostiv, Îndurãtor, În Ziua de Apoi Stãpânul Cârmuitor, Numai pe Tine Te adorãm, numai la Tine cerem ajutor, Pe drumul drept Tu fii-ne Cãlãuzitor,” (1 : 1 – 6)

Ce trebuie sa ne rugam in timpul dezastrelor?

“[Aminteste-le lor], dacã ei se urcã pe corabie si Îl invocã numai pe Allah, fãrã sã-I facã Lui nici un pãrtas, însã dupã ce îi izbãveste [readucându-i] pe uscat, iatã-i pe ei cum Îi fac asociati,” (29 : 65)

Atunci când pe om îl loveste o nenorocire, el Ne cheamã pe Noi, de este el culcat pe o parte, asezat jos sau în picioare. Dar dupã ce l-am scãpat de nenorocire, el merge mai departe, ca si cum nici nu Ne-ar fi chemat pentru nenorocirea care l-a lovit. Asa le sunt împodobite celor nelegiuiti, [faptele] pe care ei le-au sãvârsit.” (10 : 12)

Ce s-a intamplat cu natiunile precedente cand nu l-au ascultat pe Allah?

“Pe fiecare l-am pedepsit Noi dupã pãcatul lui: printre ei se aflã acela asupra cãruia am trimis vijelie cu pietre; printre ei se aflã acela pe care l-a lovit strigãtul; printre ei se aflã acela pe care Noi am fãcut sã-l înghitã pãmântul; printre ei se aflã acela pe care Noi l-am înecat. Si nu Allah a fost nedrept cu ei, ci ei au fost nedrepti fatã de ei însisi.” (29 : 40)

Este Coran protejat de Allah de stricaciune si modificare?

“Într-adevãr, Noi am pogorât Coranul si Noi îi vom fi pãzitori!” (15 : 9)

Pe cine ar trebui sa veneram?

“Eu sunt Allah si nu existã altã divinitatea în afarã de Mine! Asadar, venereazã-Mã si împlineste Rugãciunea [As-Salat], pentru pomenirea Mea!(9) “(20 : 14)

Care este religia lui Allah?

“[Unica] religie acceptatã de Allah este Islamul si nu au fost deosebiri între cei cãrora le-a fost datã Scriptura decât dupã ce a ajuns la ei Stiinta, din pricina pizmei lor. Iar cel care nu crede în semnele lui Allah [sã stie cã] Allah este grabnic la socotealã!” (3 : 19)

Care este religia acceptata de Allah?

“Acela care doreste o altã religie decât Islamul, nu-i va fi acceptatã, si el se va afla în Lumea de Apoi printre cei pierduti.” (3 : 85)

De unde provine Coranul?

“Astfel, Allah Cel Puternic [si] Întelept [Al-‘Aziz, Al-Hakim] îti trimite tie revelatii, tot asa cum le-a trimis si celor de dinainte de tine. “(42 : 3)

“[Voiti voi] sã caut eu un alt judecãtor în afara lui Allah, când El este Cel care v-a trimis vouã Cartea lãmuritã? Aceia cãrora le-am dat Noi Cartea stiu cã ea este pogorâtã de la Domnul tãu cu Adevãrul. Nu fi, asadar, dintre aceia care se îndoiesc!” (6 : 114)

Va continua inshallah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: