Povestea lui Hud – Pacea fie asupra sa –

Acesta este Hud bin Şelah bin Arfaxad bin Sem bin Noe. S-a spus deasemenea că Hud a fost Eber bin Şelah bin Arfaxad bin Sem, aşa cum se menţionează în Tora (Biblia „Facerea” [11]).

Tribul său a fost cunoscut sub numele de Ad; aceştia erau arabii ce trăiau în munţii deşertici dintre Oman şi Hadramout, în apropierea apei. Sălaşul lor a fost numit Aş-Şahr, iar valea în care au trăit a fost cunoscută ca Mughith.Sălăşluiau în corturi imense cu stâlpi înalţi.

Allah a grăit în Coran:

„Oare nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu ‘Ad, ~ Cu Iram, [cetatea] cu corturi ridicate, ~ Care nu a mai avut seamăn printre cetăţi” ﴿[Coran 89:6-8]

Într-un lung Hadis referitor la profeţi şi mesageri, Abu Dhar a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a spus: „… patru dintre aceştia au fost arabi: Hud, Salih, Şu’aib şi Profetul vostru, o, Abu Dhar!” (Sahih Ibn Hibban)

Se spune că Hud a fost prima persoană care a vorbit limba arabă. IbnMunabbih a susţinut că tatăl lui a fost cel ce a vorbit pentru întâia oară.

Acei arabi ce au trăit înainte de Ismail sunt numiţi „arabii Ariba” sau „arabii puri” şi aceştia au fost: „Ad, Thamud, Jurhum, Tasm, Jadis, Umaim, Madian, Imlaq, Jasim, Qahtan, neamul Yaqtan şi alţii.”

Cei numiţi „Arabii Musta’riba” sunt cei formaţi prin intermediul căsătoriilor,aceştia vin din stirpea lui Ismail, fiul lui Avraam. Ismail a fost primul care a vorbit araba literară. El a învăţat araba literară de la tribul Jurhum, neam ce sălăşluia în Haram (Moscheea din Mecca) împreună cu acesta şi cu mama lui, Hagar. Totuşi,el a vorbit mai bine araba decât aceştia, iar Profetul nostru – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – pronunţa literele arabe în modul în care le rostea Ismail.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: