Arca lui Noe şi Potopul

﴾ Şi i s-a revelat lui Noe: „Nu vor crede din neamul tău decât aceia care deja au crezut, dar tu nu te întrista pentru ceea ce fac ei!” ﴿[Coran 11:36]
Acest verset reprezintă o mângâiere pentru Noe, ca de altfel şi o
consolare. Misiunea ta este încheiată şi tu ţi-ai dus la îndeplinire sarcina ce ţi-a fost înmânată. Acum nu trebuie să te mâhneşti din cauza lor, căci Allah va trimite în curând sprijinul Său pentru tine şi pedeapsa Sa pentru ei.
﴾ „Şi fă-ţi arca sub ochii Noştri şi după inspiraţia Noastră şi nu-Mi mai pomeni despre cei care au fost nelegiuiţi, căci ei sunt înecaţi!” ﴿[Coran 11:37]

Acest lucru s-a întâmplat atunci când Noe a renunţat la speranţă şi nu a văzut nici gram de bunătate în neamul său, care l-a nedreptăţit prin fiecare mijloc pe care l-a găsit şi a respins categoric Adevărul. Atunci s-a rugat la Allah să trimită asupra lor pedeapsa Sa.
Allah a grăit:
﴾ „Noe ne-a chemat pe Noi şi Noi am fost cei mai buni care i-am răspuns! ~ Şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de nenorocirea cea mare,” ﴿ [Coran 37:75,76]
Şi a mai spus:
﴾ „Şi [adu-ţi aminte de] Noe, când a chemat el, mai înainte, şi i-am răspuns Noi şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de spaima cea mare.” ﴿[Coran 21:76]
Şi de asemenea a spus:
﴾ A zis el: „Doamne, neamul meu mă socoteşte mincinos, ~ Deci  hotărăşte între mine şi între ei şi mântuieşte-mă pe mine împreună cu cei credincioşi!” ﴿[Coran 26:117,118]
Şi a spus:
﴾ Şi L-a chemat pe Stăpânul său, [zicând]: „Eu sunt învins! Fă să fie
biruitoare [cauza Ta]!” ﴿[Coran 54:10]

Şi a zis:
﴾ „Doamne! Ajută-mă pe mine, fiindcă ei mă învinuiesc de minciună!” ﴿[Coran 23:26]
Allah a grăit:
﴾ „Din pricina păcatelor lor ei au fost înecaţi şi vor fi duşi să intre în Foc şi nu au aflat pentru ei ajutoare afară de Allah!” ~ Şi Noe a zis: „Doamne, nu lăsa pe pământ nici un sălăşluitor într-o casă, dintre necredincioşi, ~ Căci, dacă-i vei lăsa [în viaţă], ei îi vor duce în rătăcire pe robii Tăi şi nu vor zămisli decât păcătoşi necredincioşi!” ﴿[Coran 71:25-27]

Şi păcatele lor s-au acumulat din necredinţă şi imoralitate, la care s-a mai adăugat şi rugăciunea profetului lor împotriva lor. Când s-a ajuns în această situaţie, Allah i-a poruncit lui Noe să înceapă să construiască
arca. Aceasta a fost o corabie măreaţă ce nu a avut precedent.
﴾ „Lucra el la corabie şi de câte ori trecea pe lângă el câte o căpetenie din neamul său, îl luau în derâdere…” ﴿[Coran 11:38]
Aceştia nu credeau că va veni vreodată un potop atât de mare încât să moară cu toţii înecaţi:
„Însă el le-a zis: “Dacă râdeţi de noi, vom râde şi noi de voi, asemenea cum râdeţi.” [Coran 11:38]

Acest verset înseamnă: „Râdeţi de noi pentru că facem această corabie şi aşteptăm să vină un potop, însă noi râdem de voi fiindcă nu aţi fost călăuziţi şi aţi persistat în ignoranţă şi rătăcire, ceea ce va duce la înecul vostru.”
﴾ „Şi veţi afla voi cui îi va veni chinul care-l va umili şi peste cine va veni chinul dăinuitor!” ﴿[Coran 11:39]

Necredinţa şi încăpăţânarea au devenit trăsăturile lor de bază şi aşa va fi până în Ziua de Apoi, căci ei vor refuza a crede că Noe a fost trimis ca mesager al lui Allah.
Abu Sa’id spune că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a zis: „Noe şi neamul său vor veni în Ziua Judecăţii. Allah va spune: «Ai transmis Mesajul Meu?» Noe va răspunde: «Da, Doamne!» Atunci Allah va întreba neamul său: «V-a transmis el vouă Mesajul?» Şi ei vor răspunde: «Nu, nici un profet nu a venit la noi!» Apoi El va zice către Noe: «Cine poate depune mărturie pentru tine?» El va răspunde: «Muhammed şi comunitatea (umma) sa.» Şi noi vom depune mărturie că Noe a transmis Mesajul. Şi Allah va spune: „Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătată, pentru ca să fiţi martori în legătură cu oamenii şi pentru ca Profetul să fie martor în legătură cu voi.” [Coran 2:143]
Această comunitate va depune mărturie, pe baza mărturiei Profetului, că Allah l-a trimis pe Noe cu Adevărul, i-a dezvăluit lui Adevărul şi a transmis în totalitate Adevărul neamului său. Le-a dezvăluit fiecare lucru ce era în folosul lor şi le-a interzis fiecare lucru ce era în defavoarea lor.
Aşa a făcut fiecare profet pentru neamul său. Noe i-a prevenit chiar şi de Dajjal (Anticristul), cu toate că nu era aşteptat să vină în timpul vieţii sale.
Abdullah bin Omar a relatat: „Odată Profetul stătea printre oameni,slăvindu-L pe Allah Preaputernicul, şi apoi l-a menţionat pe Dajjal, spunând: «Vă avertizez despre el, şi nici un profet nu a venit fără a-şi avertiza neamul de venirea acestuia. Chiar şi Noe şi-a avertizat neamul. Însă eu vă voi spune de o trăsătură pe care nici un alt profet nu a dezvăluit-o neamului său. Ştiu că el vede cu un singur ochi şi Allah este Atoatevăzător.»” (Al-Bukhari)
Abu Huraira a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a spus: „Să vă spun eu vouă un lucru despre Dajjal pe care nici un alt profet nu l-a dezvăluit neamului său mai înainte? El vede cu un singur ochi şi va aduce cu el imagini asemănătoare Paradisului şi Iadului. Însă ceea ce va pretinde a fi Paradis, va fi Iad. Vă avertizez aşa cum Noe şi-a avertizat neamul său mai înainte!”
Thauri a spus: „Allah i-a poruncit să construiască o corabie lungă de 70 de metri (Dhira’a), să o ungă cu smoală în interior şi în exterior, partea sa de jos (prora) să fie arcuită, astfel încât să se deplaseze cu uşurinţă pe apă.”Qatada a spus: „Lungimea sa era de 275 de metri (Dhira’a), iar lăţimea de 46 de metri. Aceleaşi dimensiuni sunt notate şi în Tora şi aşa am citit şi eu.” Hasan Basri a spus: „Lungimea sa era de 550 de metri, iar lăţimea sa era de 275 de metri.” Ibn Abbas a spus însă: „Lungimea sa era de 900 de metri şi avea o lăţime de 550 de metri.” Se spune de asemenea că lungimea acesteia era de 1830 de metri, cu o lăţime de 90 de metri.Cu toate acestea, în unanimitate s-a relatat că înălţimea sa era de 27 de metri şi era o corabie cu trei punţi, fiecare punte având o înălţime de 9 metri.
Puntea de jos era destinată animalelor şi cirezilor, cea din mijloc era pentru oameni, iar cea de deasupra era pentru păsări.Allah a spus:
﴾ „Şi a zis el: „Doamne! Ajută-mă pe mine, fiindcă ei mă învinuiesc de minciună!” ~ Şi i-am revelat Noi: „Fă-ţi arca sub ochii Noştri şi după revelaţia Noastră!” ﴿[Coran 23:26,27]
Acest verset înseamnă: „Construieşte arca după porunca Noastră şi Noi te vom veghea în timp ce o construieşti, te vom călăuzi astfel încât să o înalţi pentru a putea face faţă acestui puternic Potop.”
﴾ „Iar când va veni porunca Noastră şi va clocoti cuptorul, atunci du pe ea din fiecare [specie] câte o pereche şi familia ta, afară de aceia asupra cărora s-a rostit cuvântul! Şi nu vorbi cu Mine pentru aceia care s-au purtat cu nelegiuire, căci ei sunt înecaţi!” ﴿[Coran 23:27]
Allah Preaputernicul i-a poruncit lui Noe ca atunci când va veni Porunca Sa şi pedeapsa Sa se va împlini să ducă pe arcă câte o pereche din fiecare specie de animale, câte un mascul şi câte o femelă. Trebuia de asemenea să urce în arcă familia sa, în afară de cei ce au respins chemarea lui, căci Allah a hotărât nimicirea acestora. I-a poruncit de asemenea ca atunci când Pedeapsa va veni să nu-i vorbească despre aceştia.
Marea majoritate a învăţaţilor este de părere că tannur, tradus prin „cuptor”, se referă la faţa pământului. (La propriu înseamnă cuptor de pâine, dar la figurat se referă la faţa pământului.) Acest lucru  inseamnă că pământul va începe să scoată la iveală apă clocotită de pretutindeni, chiar şi cuptoarele de pâine care de obicei sunt construite în pământ vor clocoti cu apă. Într-o altă versiune, Ibn Abbas a spus că tannur este un izvor din India, în timp ce Aş-Şa’bi
a spus că acesta se află în Kufa, iar Qatada a menţionat că se află în Peninsula Arabică.
Şi Allah a grăit:
﴾ „Iar când a venit porunca Noastră şi s-a învolburat cuptorul, am spus Noi: „Adu pe ea din fiecare [seminţie] câte doi soţi şi familia ta – afară de cei împotriva cărora hotărârea a fost deja dată -, şi pe cei care au crezut”. Însă nu au crezut împreună cu el decât puţini.” ﴿[Coran 11:40]
În Biblie, „Facerea [7:02]”, se spune: „Să iei cu tine din toate animalele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască.” Totuşi acest lucru contrazice conceptul coranic unde este folosit cuvântul „Ithnain” care denotă două.
„… şi familia ta – afară de cei împotriva cărora hotărârea a fost luată deja”, ceea ce înseamnă: „Să-i iei numai pe acei din familia ta care au crezut şi lasă-i pe cei ce nu au crezut. Fiul său, Iam, a fost unul dintre cei ce nu au crezut, aşa cum vom explica mai târziu.”
„… şi pe cei care au crezut”, ceea ce înseamnă: „Să-i iei pe acei oameni care au crezut împreună cu tine.” „Însă nu au crezut împreună cu el decât puţini.”– aşa s-a întâmplat, deşi Noe i-a chemat să urmeze calea lui Allah o lungă perioadă de timp, chemându-i zi şi noapte, în locuri publice sau pe fiecare în parte, uneori prin ameninţări, iar alteori prin promisiuni Divine.Învăţaţii musulmani nu au căzut la un consens în ceea ce priveşte numărul de oameni ce s-a îmbarcat pe arca lui Noe.Ibn Abbas a relatat că au fost 80 de oameni împreună cu soaţele lor. Ka’bAl-Ahbar a spus că erau 72 de oameni. Se spune că din familia lui Noe nu erau decât Noe, cei trei fii ai săi, cele patru nurori ale sale dimpreună cu soţia lui Iam, cel care nu a crezut împreună cu Noe şi nu s-a urcat pe corabie. Dacă luăm în considerare această opinie, se va contrazice ceea ce se spune în Coran, şi anume că numai cei ce au crezut s-au îmbarcat pe corabie. Într-o altă versiune se spune că erau şapte din familia sa.
Soţia lui Noe, cea care a dat naştere la toţi copiii lui, a murit înainte de venirea Potopului. Într-o altă relatare, se spune că ea s-a înecat împreună cu necredincioşii. În Biblie se spune că se afla în arcă, astfel că este posibil să fi devenit necredincioasă după aceea.
﴾ „Şi după ce te vei aşeza tu şi cei care sunt cu tine pe corabie, atunci spune: „Mărire lui Allah care ne-a izbăvit pe noi de neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi mai spune: „Doamne, alege pentru mine un loc de coborâre binecuvântată, căci Tu eşti cel mai bun dintre coborâtori!” ﴿[Coran 23:28,29]
Allah Preaputernicul îi porunceşte lui Noe să se roage la El aşa cum El l-a îndemnat să construiască arca pentru a se salva. Allah l-a salvat pe Noe şi pe cei ce au crezut şi i-a înecat pe cei ce s-au abătut de la calea cea dreaptă. ﴾ Şi El este Acela care le-a creat pe toate soiurile şi v-a făcut vouă corăbiile şi dobitoacele pe care le călăriţi, ~ Ca să vă aşezaţi pe spinările lor şi să pomeniţi îndurarea Domnului vostru, când şedeţi pe ele, zicând: „Slavă Celui care ni le-a supus nouă pe acestea pe care noi nu am fi putut să le stăpânim! ~ Şi noi la Domnul nostru ne vom întoarce!” ﴿[Coran 43:12-14]
Allah ne-a poruncit să facem rugăciuni sau rugi înainte de a începe un lucru pentru a câştiga binecuvântarea şi milostenia Sa şi de a ajunge la un rezultat bun. Allah de asemenea i-a poruncit Profetului Său atunci când a efectuat migrarea să spună următoarea rugăciune:
﴾ Şi spune: “Doamne, fă-mă să intru printr-o intrare a Adevărului şi scoatemă pe mine printr-o ieşire a Adevărului şi dă-mi de la Tine putere ajutătoare!” ﴿[Coran 17:80]
Noe s-a supus Poruncii lui Allah şi a spus: „Şi a zis el: “Urcaţi-vă pe ea! În numele lui Allah va fi mersul ei şi oprirea ei! Domnul meu este Iertător,Îndurător!” [Coran 11:41]
Aceasta înseamnă că arca va porni în Numele lui Allah şi îşi va încheia traseul de asemenea slăvind Numele lui Allah.
„Şi când a purces cu ei printre valuri ca munţii, …” [11:42] „valuri precum munţii”, adică a fost un potop atât de mare, încât pământul nu a mai fost niciodată martor la o asemenea catastrofă. Porţile cereşti s-au deschis şi pretutindeni din pământ au ţâşnit izvoare.
În Surat Al-Qamar se spune:
﴾ „Şi L-a chemat pe Stăpânul său, [zicând]: “Eu sunt învins! Fă să fie biruitoare [cauza Ta]!” ~ Şi am deschis Noi porţile cerului pentru o apă ce a curs potop ~ Şi am făcut să ţâşnească izvoare din pământ şi astfel s-a întâlnit apa,după o poruncă ce a fost hotărâtă. ~ Şi Noi l-am dus [pe Noe pe corabia] cea durată din scânduri şi cuie, ~ Care plutea sub ochii Noştri, [drept] răsplată pentru cel ce a fost tăgăduit” ﴿[Coran 54:10-14]
„Care plutea sub ochii Noştri”, ceea ce înseamnă că Arca lui Noe a navigat sub Pavăza şi Veghea Divină.În Surat Al-Haqqa se spune:
﴾ „Când apele s-au revărsat, v-am dus pe voi pe corabie, ~ Pentru ca Noi să facem din aceasta pentru voi o pomenire şi pentru ca urechea care o aude să o ţină minte.” ﴿[Coran 69:11,12]
Un grup de exegeţi a susţinut că nivelul apei s-a ridicat cu 13 metri peste vârful celui mai înalt munte de pe pământ. Acest lucru este de asemenea menţionat şi în Biblie. (Biblia – „Facerea” [7:20])
Într-o altă opinie se afirmă că erau 70 de metri deasupra pământului şi că apa a acoperit toată suprafaţa acestuia, de la răsărit la apus, a acoperit câmpiile şi munţii, deşerturile şi sălbăticiile. Totul a murit după Potop. ﴾ „… l-a strigat Noe pe fiul său, care stătea deoparte: „O, fiul meu! Urcă împreună cu noi, nu fi laolaltă cu necredincioşii!” ~ Dar a răspuns [fiul]: „Voi găsi refugiu pe un munte ce mă va apăra de apă”. I-a zis [atunci]: „Astăzi nu este apărător de porunca lui Allah, afară de acela cu care El este îndurător!” Şi valurile i-au despărţit pe ei doi, iar el a fost printre cei înecaţi!” ﴿[Coran 11:42,43]
Este vorba despre fiul lui Noe – Iam, fratele lui Sem, Ham şi Iafet. Unii sunt de părere că numele acestuia era Cainan. Acesta a fost un necredincios şi un răufăcător. El s-a opus părintelui său şi a refuzat să înveţe învăţăturile acestuia,şi din aceste motive a fost înecat. Totuşi, toţi cei ce nu se înrudeau cu Noe şi, cu toate acestea, se numărau printre adepţii lui, au scăpat de Pedeapsă. ﴾ „Şi s-a grăit: „O, pământule! Înghite apa ta!” şi „O, cerule! Încetează [cu ploaia]!” Şi a scăzut apa şi s-a împlinit porunca, iar ea s-a aşezat pe muntele Al-Judi. Şi s-a grăit: „Piară neamul de nelegiuiţi!” ﴿[Coran 11:44]
Când nu a mai rămas nici unul dintre acei răufăcători şi dintre cei ce îi slăveau pe alţii în loc de Allah, El a poruncit pământului să-şi înghită apa şi le-a poruncit sferelor cereşti să oprească ploaia. Porunca Sa a fost îndeplinită şi pedeapsa a fost sfârşită. Aceştia au fost privaţi de Milostenia şi de Iertarea lui Allah datorită atitudinii lor de refuz şi neîncredere în Mesajul Său.
Allah apoi a menţionat rugămintea lui Noe faţă de El referitoare la fiul său şi cererea lui ca acesta să nu fie înecat. A spus că Allah i-a promis că, odată cu el, El îi va salva familia şi fiul său era din familia sa, – cum de a fost el înecat?Atunci i s-a răspuns că fiul său nu se număra printre membrii familiei despre care Allah făcuse promisiune că îi va salva. Şi Allah a grăi astfel: „şi familia ta, afară de aceia asupra cărora s-a rostit cuvântul!” [23:27]
Acest fiu s-a numărat printre cei asupra cărora Porunca lui Allah a fost deja hotărâtă din cauza nesupunerii şi necredinţei lui. Aşadar s-a aflat în aceeaşi tabără cu cei necredincioşi şi s-a îndreptat spre acelaşi deznodământ.
S-a fost zis: „O, Noe! Coboară cu pace din partea Noastră şi cu
binecuvântări asupra ta şi asupra comunităţilor ce se vor ivi dintre acei care sunt cu tine. Iar alte comunităţi le vom lăsa să aibă parte de bucurie trecătoare şi pe ele le va ajunge apoi chin dureros [venind] de la Noi.” [Coran 11:48]

Allah i-a poruncit lui Noe să iasă din arca sa după ce aceasta s-a  aşezat pe muntele Judi. Izvoarele s-au retras, iar pământul s-a zvântat.
„O, Noe! Coboară cu pace din partea Noastră şi cu binecuvântări  asupra ta” [11:48], aceasta înseamnă: „Coboară şi vino fără teamă şi cu binecuvântări asupra ta şi asupra celor ce se vor naşte dintre neamul tău.” Allah nu le-a dăruit nici un copil credincioşilor ce au fost salvaţi împreună cu Noe. Cu alte cuvinte toată stirpea umană duce la fiii lui Noe, ca urmaşi ai lui Sem, Ham sau Iafet. Allah a grăit:
﴾ „Şi i-am făcut pe urmaşii săi singurii care au rămas.” ﴿ [Coran 37:77]
Sa’id bin Musaiiab a zis: „Noe a avut trei fii: Sem, Iafet şi Ham. Fiecare dintre aceştia a avut trei copii. Din urmaşii lui Sem s-au născut arabii, perşii şi romanii. Din urmaşii lui Iafet s-au născut turcii, Saqaliba şi neamurile Yagog şi Magog. Şi Ham a deschis stirpea copţilor, a sudanezilor şi a berberilor.” S-a spus de asemenea că toţi cei trei copii ai lui Noe s-au născut după Potop. Fiul său, Cainan, s-a născut înainte de Potop şi a murit în timpul lui, iar Abir care a fost născut înainte de Potop a murit înainte de acesta. Totuşi este mai sigur să sugerăm că cei trei copii ai săi au fost îmbarcaţi împreună cu el, cu soţiile şi mama acestora. Aşa găsim de altfel şi în Tora.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: