Prima formă de creaţie

Dacă au îndoieli în privinţa existenţei vieţii de după moarte,ei nu trebuie decât să-şi întoarcă atenţia fie spre propria lor natură, fie spre cea din jurul lor. Cât de minunată este maturitatea lor fizică, de la lucrurile fără viaţă, la sămânţă , ovulul fertilizat, fetus, adolescenţă, tinereţe, bătrâneţe şi moarte. Cum pot ei să se îndoiască de faptul că însuşi Creatorul tuturor acestor etape minunate ale vieţii lor pământeşti le-ar dărui o astfel de viaţă la sfârşitul acesteia de pe Pământ? Însă dacă privesc natura exterioară, ei văd pământul mort şi lipsit de viaţă şi doar ploaia hrănitoare trimisă de Allah îl va putea readuce lsă rodească şi înfrumuseţându-l. Creatorul acestei Frumuseţi  neasemuite poate cu siguranţă să creeze o altă lume şi mai nouă.Etapele dezvoltării fizice ale unui om cresc din nimic până când acesta parcurge întregul ciclu al vieţii şi sunt descrise în cuvinte a căror acurateţe, frumuseţe şi înţelegere pot fi pe deplin înţelese de biologi. Paralel cu dezvoltarea fizică, poate fi înţeleasă şi dezvoltarea psihică a omului, tot prin etape şi prin măiestria creativă a lui Allah. Aceasta înseamnă: un băiat sau o fată, un copil frumos sau unul urât, un copil bun sau unul rău etc., implicând nenumărate mistere ale geneticii şi moştenirii ereditare. Taina vieţii noastre este de a ilustra mila şi favorurile neasemuite pe care Allah ni le acordă şi Puterea Sa de a ne oferi o Viaţă de Apoi care conţine o  promisiune şi mai însemnată.Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul a spus: 

“O, voi oameni! Dacă sunteţi în îndoială cu privire la Înviere, Noi doar v-am creat din ţărână, apoi dintr-o picătură, apoi dintr-un cheag de sânge [ca o lipitoare], apoi dintr-o bucată de carne, cu formă, după ce a fost fără formă [plăsmuită şi neplăsmuită], pentru ca să vă arătăm vouă [puterea Noastră]. Şi Noi lăsăm să salăşluiască în pântece ceea ce voim Noi până la un timp hotărât; apoi vă scoatem pe voi ca prunci, pentru ca apoi să ajungeţi voi la vârsta bărbăţiei. Şi unii dintre voi mor [tineri], iar alţii sunt lăsaţi [să trăiască] până la cea mai neputincioasă vârstă,pentru ca să nu mai ştie nimic din ceea ce au ştiut. Tu vezi pământul fără viaţă, iar dacă noi pogorâm apa asupra lui el se mişcă, se umflă şi lasă să răsară [plante] din fiecare soi minunat. ~ Aceasta pentru [ca să ştiţi] că Allah este Adevărul şi pentru [ca să ştiţi] că El îi readuce la viaţă pe cei morţi şi El este Atotputernic [Qadir]; ~ Şi pentru [ca să ştiţi] că Ceasul va sosi, fără îndoială, şi [atunci] Allah îi va scula pe cei din morminte, “[Coran 22:5-7]

 

Nesupunerea  şi nesăbuinţa umană sunt cu atât mai surprinzătoare, din moment ce omul – spre deosebire de Măreţ şi Mila lui Allah – este o creatură atât de firavă, creată din ceva şi mai mic decât o picătură din vastul ocean al Existenţei. Totuşi omul are îndrăzneala de a se desprinde şi de a-şi înfrunta Creatorul, făcând comparaţii deşarte; adică omul crede că Allah este precum creaturile Sale, care în cel mai bun caz au puteri limitate. Însă el face asemuiri inutile. Cine poate oare reînsufleţi oasele şi descompune un lucru? Cu siguranţă nici omul, nici o altă putere de pe această lume nu poate să facă asta în afară de Allah. Atunci de ce oare se face comparaţie între puterile şi înzestrările creaturilor lui Allah şi Forţa şi Puterea lui Allah? Prima creaţie – făcută din nimic – este mult mai greu de imaginat pentru noi decât cea de-a doua sau un proces următor pentru care exista deja o bază. Allah are putere asupra tuturor lucrurilor.Măiestria creativă a lui Allah este evidentă în fiecare etapă a vieţii şi este vizibilă în fiecare minut şi secundă . Cu cât omul se înţelege mai repede pe sine şi lucrurile cu care intră  în contact, cu atât mai repede realizează  acest lucru. Nu este oare o nebunie ca o persoană să stabilească limite imaginare Puterilor lui Allah? Există mult mai multe tipuri de creaţie decât omul îşi poate imagina.Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul a spus:

“El ne dă Nouă o pildă, uitând de crearea sa şi zice: „Cine le mai dă viaţă oaselor după ce ele sunt putrezite?” ~ Spune: „Le va da lor viaţă Acela care le-a creat pe ele prima oară, căci El este bine ştiutor al întregii firi! ” [Coran 36:78-79]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: