ZIUA DE APOI, RAIUL ŞI IADUL

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Ziua de Apoi drepturile vor fi înapoiate proprietarilor, până ce şi o oaie fără coarne îşi va lua dreptul de la oaia cu coarne (care a împuns-o, profitând că are coarne).”

Relatat de Muslim.

Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Primul lucru care va fi judecat în Ziua de Apoi este crima.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care a ucis un muahad (cel care a făcut un legământ cu statul islamic) nu va simţi mireasma Raiului, deşi parfumul lui se simte de la o distanţă de patruzeci de ani.”

Relatat de Bukhari.

Usamah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am stat la uşa Raiului şi am văzut că majoritatea celor care au intrat a fost alcătuită din cei sărmani, în timp ce bogaţii erau opriţi (pentru a da socoteală) şi s-a poruncit celor care vor intra în Iad să se îndrepte către Iad. Atunci m-am aşezat la poarta Iadului şi am văzut că majoritatea celor care intrau era alcătuită din femei.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Harisa ibn Wahb (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Vreţi să vă spun cine sunt cei care vor intra în Rai? Toţi cei slabi şi săraci care, dacă jură pe Allah, li se îndeplineşte cerinţa. Vreţi să vă spun cine sunt cei care vor intra în Iad? Fiecare bogat, zgârcit şi îngâmfat.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Musulmanii săraci vor intra în Rai cu cinci sute de ani înaintea celor bogaţi.”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care se sinucide cu un fier nemuritor în Iad va fi cu fierul în mână, înfigându-l în stomac. Cel care se sinucide mâncând otravă, pururea va consuma otravă în Iad, iar cel care se sinucide aruncându-se de pe un deal, se va arunca în focul Iadului veşnic.”

Relatat de Muslim.

Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În noaptea călătoriei mele nocturne am văzut oamenii agăţaţi de buze cu cârlige de foc. L-am întrebat pe Gavriil: «Cine sunt aceştia?» El a răspuns: «Aceştia sunt predicatorii poporului tău, cei care porunceau altora binele în timp ce ei nu îl făceau.»”

Explicarea As-Sunnah a lui Bagawi.

Abu Zayd Usamah ibn Zayd ibn Harisa (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Ziua de Apoi un om va fi adus şi aruncat în Foc, intestinele lui se vor răsfira şi el se va roti cu ele aşa cum se roteşte asinul în jurul morii (măgarii erau legaţi de piatra morii şi o învârteau pentru a măcina grăunţele); atunci cei din Iad se vor aduna în jurul său şi vor întreba: «Cutare, ce ai păţit? Nu erai tu acela care poruncea binele şi oprea de la rău?» El va spune: «Da, porunceam binele şi nu îl făceam, opream de la rău în timp ce eu îl practicam.»”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Două categorii de oameni ai Iadului nu am văzut (nu erau în timpul său). Unii cu bice precum coada vacilor, în mâini, care lovesc oamenii, şi femeile acoperite, dar goale (acoperite cu haine strâmte sau transparente de parcă nu ar fi acoperite), fără ruşine, înotând în păcate; capul lor este asemenea cocoaşelor înclinate de cămilă; nu vor intra în Rai şi nici nu vor mirosi parfumul lui, cu toate că mireasma lui se simte de la o distanţă atât de mare (a menţionat distanţa).”

Relatat de Muslim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: