SEMNELE CEASULUI ŞI ÎNCERCĂRILE

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Va veni timpul în care omul nu va da importanţă dacă ceea ce a obţinut este halal (permis) sau haram (interzis).”

Relatat de Bukhari.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pe Cel în mâna Căruia se află sufletul meu! O să vină o vreme în care criminalul nu va şti de ce a ucis şi nici cel ucis nu va şti de ce a fost ucis.”

Relatat de Muslim.

Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dintre semnele Ceasului: lipsa ştiinţei, răspândirea ignoranţei, a preacurviei, consumul băuturilor alcoolice, scăderea numărului bărbaţilor şi creşterea celui al femeilor până se va ajunge să revină unui singur bărbat cincizeci de femei.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că, în timp ce Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) vorbea, a venit la el un beduin care l-a întrebat când va veni Ceasul. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Atunci când încrederea dispare, aşteaptă Ceasul să vină.” (Beduinul) a întrebat cum dispare încrederea. El a răspuns: „Atunci când lucrurile vor fi lăsate în seama celor neputincioşi, aşteaptă Ceasul.”

Relatat de Bukhari.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când se apropie Ceasul, va fi luată ştiinţa, vor apărea încercările, se va răspândi zgârcenia şi al-harj”. Companionii au întrebat: „Ce este al-harj?” El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Crima.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Kaab ibn Ayyad (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Fiecare popor are o încercare, iar încercarea poporului meu este averea.”

Relatat de Tirmidhi.

Usamah ibn Zayd (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cea mai grea încercare pe care am lăsat-o bărbaţilor sunt femeile.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: