RESPONSABILITATEA ŞI JUDECATA

Ibn ’Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus : „Fiecare este păstor şi fiecare este responsabil de turma sa; emirul este păstor, bărbatul este responsabil de familia sa, femeia este responsabilă de casa soţului şi este responsabilă de copiii lui; fiecare dintre voi este păstor şi fiecare este responsabil de turma sa.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Sayid (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai bun jihad este cuvântul drept în faţa conducătorului tiranic.”

Relatat de Abu Daud.

Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „I-am zis Trimisului lui Allah: «Oare nu ai o funcţie şi pentru mine?» El m-a lovit cu palma pe umăr şi mi-a spus: «O, Abu Dharr, tu eşti un om slab şi funcţia înseamnă responsabilitate, iar în Ziua de Apoi − umilinţă şi căinţă, în afară de cel care o dobândeşte pe merit şi îşi face datoria.»”

Relatat de Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Voi o să râvniţi după conducere, dar în Ziua de Apoi veţi regreta.”

Relatat de Bukhari.

Abu Maryam Al-Azdiyi (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că i-a zis lui Muawiyah (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „De cel pe care Allah l-a ales să fie responsabil de musulmani, iar el s-a izolat de sărăcia, nevoile şi problemele lor, la rândul Său Allah se va izola de el, de sărăcia, problemele şi nevoia lui în Ziua de Apoi.” Atunci Muawiyah a numit pe cineva responsabil de nevoile oamenilor.

Relatat de Abu Daud şi Tirmidhi.

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că l-a auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „O, Allah, dacă unul dintre conducătorii din poporul meu îngreunează situaţia lor, îngreunează-i situaţia, iar dacă cineva dintre conducători este îngăduitor cu poporul meu, fii îngăduitor cu el!”

Relatat de Muslim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: