JUDECATA

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă oamenii ar fi lăsaţi în voia lor, ar pretinde unii averea şi sângele altora. Însă cel care acuză trebuie să dovedească, iar acuzatul care neagă trebuie să jure.”

Relatat de Baihaki. O parte a hadisului se găseşte şi în Sahihayni.

Abu Bakrah Nufay’ibn Al-Haris (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Vreţi să aflaţi care este cel mai mare păcat?” A spus acest lucru de trei ori. Am spus: „Desigur, o, Trimis al lui Allah.” El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Atribuirea de parteneri lui Allah (politeismul) şi nerespectarea părinţilor.” Era întins, apoi s-a ridicat în şezut şi a spus: „Minciuna şi mărturia mincinoasă…” şi a repetat aceasta până ce ne-am spus: „Ce bine ar fi dacă s-ar opri…”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel ce îşi atribuie ceea ce nu îi aparţine nu este dintre noi! El să îşi pregătească sălaşul în Iad.”

Relatat de Muslim.

Samurah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pe cel care îşi omoară sclavul îl vom ucide, iar celui care îi taie nasul îi vom tăia nasul.”

Relatat de Tirmidhi.

Zayd ibn Halid Al-Juhaniy (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Vreţi să aflaţi cine este cel mai bun dintre martori? Cel care vine cu mărturia sa înainte de a fi întrebat.”

Relatat de Muslim.

Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Judecătorul să nu judece între doi oameni în timp ce este supărat.”

Relatat de Bukhari  şi Muslim.

Ali (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: „Dacă doi oameni vin să judeci între ei, să nu te grăbeşti să îl îndreptăţeşti pe primul până ce nu îl asculţi şi pe al doilea; aşa vei şti cum să judeci.”

Relatat de Tirmidhi.

Burayda (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Judecătorii sunt trei: doi dintre ei în Iad şi unul în Rai. Cel din Rai este acela care a ştiut adevărul şi a hotărât drept, iar cel care a ştiut adevărul, dar l-a încălcat este în Iad; la fel şi cel care a judecat, ignorant fiind, este tot în Iad.”

Relatat de Abu Daud.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: