HADISURI DIVERSE

Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Îmbăierea în ziua de vineri este obligatorie pentru cel aflat în stare de necurăţie (cel care a avut o poluţie în somn).”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Uitaţi-vă la cei care sunt mai prejos (se referă la starea materială) de voi şi nu vă uitaţi la cei care sunt mai presus de voi; astfel va fi mai uşor pentru voi să nu uitaţi binecuvântările lui Allah asupra voastră.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „O, Allah, caut adăpost la Tine de supărare şi mâhnire, de neputinţă şi trândăvie, de lăcomie şi laşitate, de povara datoriei şi de oprimarea bărbaţilor.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(Spune Allah): «Trei vor fi duşmanii Mei în Ziua de Apoi: cel care cere în numele Meu, apoi nu se ţine de cuvânt, cel care vinde un om liber (pretinzând că este sclav) şi mănâncă banii dobândiţi pe el şi cel care a angajat un om şi, atunci când şi-a terminat lucrul, nu l-a răsplătit.»”

Relatat de Bukhari, Ibn Majah şi Ahmed.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pentru cel care eliberează un rob Allah va elibera de Foc pentru fiecare organ al robului un organ al său (al celui care a eliberat robul), chiar şi organul său genital pentru cel al robului.”

Relatat de Muslim.

Ibn ’Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că, într-una dintre bătălii, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a văzut o femeie ucisă şi a interzis uciderea femeilor şi a copiilor.

Relatat de Bukhari şi Muslim.

‘Aişah a relatat că l-a întrebat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) dacă a avut o zi mai grea decât cea de la Uhud (Bătălia de la Uhud). El a spus: „Greutatea mi-a provocat-o poporul tău (quraişiţii), iar cel mai rău a fost în ziua de Akabah, atunci când am cerut ajutorul lui ibn Abd Yalil ibn Abd Kulal şi nu mi-a oferit ceea ce am cerut. Atunci m-am întors posomorât, cu faţa plecată, şi nu mi-am revenit decât atunci când am ajuns la Karn Sealib, când mi-am ridicat capul şi am zărit un nor care mă umbrea. Când m-am uitat mai atent, l-am văzut pe îngerul Gavriil (Pacea fie asupra sa!) care mi-a spus: «Allah a auzit ceea ce ţi-a spus poporul tău şi faptul că nu ţi-au răspuns chemării. El l-a trimis pe îngerul munţilor ca să îi porunceşti ceea ce doreşti.» Atunci îngerul munţilor m-a strigat, m-a salutat, apoi a spus: «O, Muhammed, Allah a auzit răspunsul poporului tău. Eu sunt îngerul munţilor. Allah m-a trimis la tine aşa că porunceşte ce doreşti! Dacă vrei, am să unesc cei doi munţi peste ei.» La care Profetul a spus: «Eu îmi doresc ca Allah să facă dintre descendenţii lor oameni care Îl adoră pe Allah şi nu Îi fac Lui asociaţi.»”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Abbas Sahl ibn Saad As-Saadi (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „A venit un om la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a spus: «O, Trimis al lui Allah, îndrumă-mă către o faptă prin care să câştig iubirea lui Allah şi iubirea oamenilor!» El i-a răspuns: «Fii cumpătat pe această lume şi Allah te va iubi! Îndepărtează-te de ceea ce posedă oamenii şi ei te vor iubi!»”

Relatat de Ibn Majah.

Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dormit pe rogojină şi când s-a trezit urmele rogojinii se vedeau clar pe faţa sa. Atunci noi i-am spus: «O, Trimis al lui Allah! De ce nu îţi iei o saltea?» El a spus: «Ce legătură am eu cu această lume? Eu nu sunt decât un călător care s-a retras la umbra unui copac şi apoi şi-a continuat drumul.»”

Relatat de Tirmidhi.

Ibn ’Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a ţinut de umăr şi i-a spus: „Fii pe această lume asemeni unui străin sau călător!”

Relatat de Bukhari.

Abu Hurairah şi Abu Sayid (Allah să fie mulţumit de ei!) au relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah şterge din greşelile unui musulman pentru orice greutate, nenorocire, supărare, mâhnire, grijă, până şi pentru un spin care îl înţeapă.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Ibn Masud (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Am intrat la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi l-am văzut cum suferea de durere, la care i-am spus: «O, Trimis al lui Allah, tu suferi de dureri îngrozitoare.» El a spus: «Eu sufăr cât suferă doi dintre voi.» Eu i-am spus: «Aceasta (suferinţa) deoarece ai răsplată dublă?» A spus: «Aşa este. Pentru orice durere a musulmanului, de la o înţepătură sau chiar mai mult, i se iartă greşelile şi el se leapădă de păcate aşa cum copacul se leapădă de frunze.»”

Relatat de Bukhari.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă Allah vrea binele cuiva, coboară asupra lui necazuri.”

Relatat de Bukhari.

Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă Allah vrea binele robului Său, îi grăbeşte pedeapsa în această lume, iar dacă vrea răul robului Său, îl lasă să păcătuiască pentru a îl pedepsi în Ziua de Apoi.”

A spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Încercarea grea aduce răsplată mare, iar atunci când Allah iubeşte un popor, îl încearcă. Cel care mulţumeşte mulţumit va fi, iar cel care se supără va avea parte de supărare.”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nimeni să nu îşi dorească moartea! Dacă este bun, are ocazia să îşi mărească răsplata, iar dacă este păcătos, poate că se căieşte.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

În relatarea lui Muslim: Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nimeni să nu îşi dorească moartea şi să nu o ceară înainte ca ea să vină, deoarece atunci când moare, faptele lui se termină, iar existenţa nu îi aduce drept-credinciosului decât bine.”

Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Trei lucruri îl urmăresc pe cel decedat: familia, averea şi faptele sale; două se întorc şi numai unul rămâne. Familia şi averea se întorc şi cu el rămân faptele sale.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Febra este din văpaia Iadului, aşadar răcoriţi-o cu apă!”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Kariymah Al-Mikdam ibn Meadi Yakrib (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiul lui Adam nu umple un vas mai rău decât stomacul său. Sunt suficiente pentru el câteva înghiţituri care să îl pună pe picioare. Iar dacă nu se poate, atunci o treime din stomac să fie pentru mâncare, o treime pentru apă şi o treime pentru respiraţie.”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Drept-credinciosul puternic este mai bun şi mai iubit de Allah decât cel slab şi cu toţii sunt de folos. Fii sârguincios în ceea ce îţi este de folos, cere ajutorul lui Allah şi nu te delăsa! Iar dacă păţeşti ceva, să nu spui: «Dacă aş fi făcut aşa, s-ar fi întâmplat aşa şi aşa…», ci spune: «Allah a ales şi a făcut ceea ce a vrut…», deoarece acesta (dacă) deschide calea Satanei.”

Relatat de Muslim.

Nu’man ibn Başir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Ceea ce este permis este limpede şi ceea ce este neîngăduit este limpede, dar între ele sunt anumite lucruri îndoielnice pe care mulţi oameni nu le ştiu. Cel care se îndepărtează de lucrurile îndoielnice îşi păstrează religia şi cinstea nepătate, dar cel care înfăptuieşte lucruri îndoielnice face un lucru nelegiuit.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Sahl ibn Saad As-Saadi (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă această lume ar fi preţuit pentru Allah cât aripa de ţânţar, atunci El nu i-ar mai fi dat necredinciosului să bea o gură de apă.”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Această lume este temniţa drept-credinciosului şi paradisul necredinciosului.”

Relatat de Muslim.

Abu Barzah Nadlah ibn Ubaydin Al-Aslemi (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Picioarele fiului lui Adam nu vor înainta până nu va fi întrebat cum şi-a petrecut viaţa, ce a făcut cu ştiinţa dobândită, de unde a câştigat averea şi unde a cheltuit-o, cum şi-a folosit corpul.”

Relatat de Tirmidhi.

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se ruga noaptea până i se umflau picioarele, iar ea i-a spus: „De ce faci asta, o, Trimis al lui Allah, de vreme ce Allah ţi-a iertat păcatele precedente şi ulterioare?” El a răspuns: „De ce să nu fiu un rob mulţumitor?”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Ibn ’Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Drept-credinciosul va avea parte de fericire în privinţa religiei atât timp cât nu va ucide pe nedrept.”

Relatat de Bukhari.

S-a relatat de la Safiyah (Allah să fie mulţumit de ea!) şi de la alte soţii ale Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Celui care vine la un prezicător să întrebe de o veste nu i se va accepta rugăciunea patruzeci de nopţi.”

Relatat de Muslim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: