FAMILIA ŞI RUDELE

’Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai bun dintre voi este cel care este cel mai bun cu familia lui, iar eu sunt cel mai bun cu familia mea.”

Relatat de Tirmidhi.

Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii sunt creaţiile lui Allah, iar cei mai iubiţi de Allah dintre oameni sunt cei care au o atitudine bună faţă de familie.”

Nivelele credinţei – Bauzhaqi

Jubair ibn Muzim (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu intră în Rai cel care întrerupe relaţiile de rudenie cu neamurile.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Aas, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Păcatele mari sunt: «Facerea de asociaţi lui Allah, comportamentul urât cu părinţii, uciderea unui suflet, mărturia falsă.»”

Relatat de Bukhari.

Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Aas, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unul dintre păcatele mari este să îţi înjuri părinţii.” Cei prezenţi au întrebat: „O, Profetule, îşi înjură omul părinţii?” El a spus: „Da, îl înjură pe tatăl altuia, iar pe urmă ajunge să îşi înjure propriul tată, o înjură pe mama altuia, iar pe urmă ajunge să îşi înjure propria mamă.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu este dintre noi cel care o întoarce pe o femeie împotriva soţului ei.”

Relatat de Abu Daud.

‛Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dintre drept-credincioşii care au credinţa cea mai completă sunt cei care au cel mai bun comportament şi cei care sunt cei mai buni cu familia lor.”

Relatat de Tirmidhi.

Ibn `Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul a spus: „Nu şi-a îndeplinit sarcina faţă de rude cel care doar le vizitează, ci acela care ignoră greşelile rudelor, îi iartă şi îi vizitează atunci când ei întrerup relaţiile de rudenie cu el.”

Relatat de Bukhari.

Abu Useid Malik (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Rabia Essaidyi, a relatat că Profetul a spus: „Pe când stăteam cu profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a venit un bărbat din neamul Seleme care a întrebat: «O, Profetule, mai pot să mai fac vreun bine pentru părinţii mei după moartea acestora?» El a răspuns: «Da. Să te rogi pentru ei, să ceri iertare pentru ei, să îndeplineşti promisiunile lor, să te comporţi bine cu rudele lor şi să fii generos cu prietenii lor.»”

Relatat de Abu Daud.

Ennuaman (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Besir, a relatat: „Mama mea, Bint Rawwaha, i-a cerut tatălui meu să îmi ofere o parte din averea lui. După un an el s-a decis să îmi dea; atunci mama a spus: «Nu voi fi de acord până ce Profetul nu va fi martor la ceea ce îi vei da fiului nostru.» Tatăl m-a luat de mână, eu fiind atunci un copil, şi m-a adus la Profet căruia i-a spus: «Mama acestuia, Bint Rawwaha, a vrut să fii martor pentru ceea ce îi dau eu fiului ei.» Profetul a întrebat: «Besir, tu mai ai şi alţi copii în afară de acesta?» Acesta a răspuns: «Da.» Profetul a spus: «Ai dat tuturor ceea ce i-ai dat acestuia?» El a răspuns: «Nu.» Profetul i-a spus: «Atunci nu îmi cere să fiu martor, căci eu nu sunt martor pentru o nedreptate.»”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dintre dinarul pe care l-ai cheltuit pe calea lui Allah şi dinarul pe care l-ai cheltuit pentru eliberarea unui sclav şi dinarul pe care l-ai cheltuit pentru a da de pomană celor nevoiaşi şi dinarul pe care l-ai cheltuit pentru soţia şi copiii tăi, cel cu cea mai mare răsplată este cel pe care l-ai cheltuit pentru familia ta.”

Relatat de Muslim.

Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Printre cei mai josnici oameni la Allah în Ziua Judecăţii se află bărbatul care întreţine contacte sexuale cu soţia sa, iar apoi face publice secretele dintre ei.”

Relatat de Muslim.

Abu Sufyan Sakhr (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Harb, într-o relatare mai lungă despre întâlnirea cu Heraclius, a spus că Heraclius l-a întrebat: „Ce vă porunceşte?” (Adică Profetul.) „Am spus: «El ne spune: Adoraţi-L pe Allah Unicul şi nu Îi faceţi asociaţi şi nu urmaţi tradiţiile şi practicile (neislamice) ale părinţilor voştri! De asemenea, ne porunceşte să împlinim rugăciunea, să fim sinceri, să ne păstrăm castitatea şi să avem un comportament frumos faţă de rude.»”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Al-Mughira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah v-a interzis vouă nesupunerea faţă de mame.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că un bărbat a întrebat: „O, Profetule, faţă de cine trebuie să am atitudinea cea mai bună?” El a răspuns: „Faţă de mama ta.” Bărbatul a întrebat: „Apoi faţă de cine?” El a răspuns: „Faţă de mama ta.” Bărbatul a întrebat din nou: „Apoi faţă de cine?” El a răspuns: „Faţă de mama ta.” Bărbatul a întrebat din nou: „Apoi faţă de cine?” El a răspuns: „Faţă de tatăl tău.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Ibn `Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dintre cele permise, cel mai neplăcut lucru la Allah este divorţul.”

Relatat de Abu Daud.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când te căsătoreşti cu o femeie, să ai în vedere patru lucruri: averea ei, familia ei, frumuseţea ei şi credinţa ei. Iar dacă vei face alegerea în funcţie de credinţă, vei fi binecuvântat.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Esma (Allah să fie mulţumit de ea!), fiica lui Abu Bakr, a relatat: „A venit la mine mama mea care era politeistă. L-am întrebat pe Profet: «A venit mama, care este politeistă. Trebuie să îmi îndeplinesc datoria de fiică şi să mă comport ca atare?» El a răspuns: «Da, îndeplineşte-ţi obligaţiile de fiică faţă de mama ta!»”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Ishak Seadi Ibn Abi Weqqas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „M-a vizitat Profetul, atunci când am fost bolnav, în anul în care a împlinit pelerinajul. L-am întrebat: «O, Profetule, eu sunt bolnav şi nu am ca moştenitor decât o fată. Să dau ca milostenie trei sferturi din averea mea?» El a răspuns: «Nu.» Am întrebat: «Atunci jumătate?» El a răspuns: «Nu.» Am întrebat: «Un sfert?» El a răspuns: «Un sfert, cu toate că şi un sfert este mult. Este mai bine dacă îţi laşi moştenitorii bogaţi decât să îi laşi săraci şi să cerşească de la oameni. Fără îndoială că vei primi răsplată pentru fiecare ban pe care îl cheltuieşti pentru mulţumirea lui Allah, chiar şi atunci când cheltuieşti pentru hrana soţiei tale.»”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Vă recomand să vă comportaţi cu femeile foarte bine, căci femeia a fost creată dintr-o coastă, iar cea mai fragilă parte a unei coaste este partea superioară. Dacă vrei să o îndrepţi, se rupe, iar dacă o laşi aşa, rămâne curbată, aşa că vă recomand să vă purtaţi bine cu femeile.”

Relatat de Bukhari.

’Amr (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Şaib, a relatat de la tatăl său, care la rândul său a relatat de la tatăl său, că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cereţi-le copiilor voştri să împlinească rugăciunea la vârsta de şapte ani şi, dacă la zece ani nu o împlinesc, pedepsiţi-i! Separaţi fetele de băieţi la culcare!”

Relatat de Abu Daud.

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Îngerul Gavriil m-a sfătuit atât de mult în privinţa vecinului, încât am crezut că (vecinul) o să mă moştenească.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Nu este drept-credincios cel care doarme sătul în timp ce vecinul său este înfometat.”

Relatat de Baihaki.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Jur pe Allah că nu crede! Jur pe Allah că nu crede! Jur pe Allah că nu crede!” L-au întrebat: „Cine nu crede, o, Trimis al lui Allah?” El a răspuns: „Cel al cărui vecin nu este în siguranţă de răutăţile lui…”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Iar în relatarea lui Muslim: „Nu intră în Rai cel al cărui vecin nu este în siguranţă de răutăţile lui.”

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care crede în Allah şi în Ziua de Apoi să spună ce este bine sau să tacă; cel care crede în Allah şi în Ziua de Apoi să fie generos cu vecinul său; cel care crede în Allah şi în Ziua de Apoi să fie generos cu musafirul său.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: