COMPORTAMENTUL ŞI CARACTERUL FRUMOS

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah nu priveşte la corpul vostru şi nici la înfăţişarea voastră, ci priveşte la inimile şi faptele voastre.”

Relatat de Muslim.

Yiad (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Himar, a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah mi-a revelat să vă arătaţi modestia, astfel încât să nu se fălească unii în faţa altora şi nici să nu îşi facă rău unii altora.”

Relatat de Muslim.

Abdullah ibn ’Amr, fiul lui Aas (Allah să fie mulţumit de el!), a relatat că Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a vorbit niciodată indecent şi nici nu i-a ascultat pe cei care aveau un limbaj indecent. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea: „Cu siguranţă cei mai buni dintre voi sunt aceia care au cel mai bun comportament.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Musa (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă vreunul dintre voi cere de trei ori permisiunea de a intra şi nu i se permite, să se întoarcă.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Feriţi-vă de invidie, căci invidia mănâncă faptele bune aşa cum mănâncă focul surcelele!”

Relatat de Abu Daud.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Feriţi-vă de suspiciune, căci suspiciunea este cea mai mare minciună. Nu vă cercetaţi unii pe ceilalţi, nu vă spionaţi, nu vă invidiaţi, nu vă desconsideraţi şi nu vă întoarceţi spatele unii altora şi fiţi robii lui Allah − fraţi!”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Uşuraţi şi nu îngreunaţi, vestiţi şi nu respingeţi!”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Muawiya (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă cercetezi viaţa personală a oamenilor îi vei conduce la stricăciune.”

Nivelele credinţei – Bayhaqi

Abu Aiyub Al-Ansari (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu i se permite unui om să îşi ignore fratele (musulman) mai mult de trei nopţi. Aceştia, când se întâlnesc, îşi întorc spatele unul celuilalt, dar cel mai bun dintre ei este cel care salută primul.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Asajji Abdilkis: „Tu ai două caracteristici pe care le iubeşte Allah: blândeţea şi toleranţa.”

Relatat de Muslim.

‛Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah iubeşte bunăvoinţa în toate lucrurile.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

‛Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah este milos şi iubeşte mila; dă răsplată pentru milă, dar nu dă pentru violenţă.”

Relatat de Muslim.

‛Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un lucru care este făcut cu blândeţe este înfrumuseţat, iar un lucru care este făcut fără blândeţe este urâţit.”

Relatat de Muslim.

Annawas (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Samaan, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Virtutea este un comportament frumos, iar păcatul este ceea ai pe suflet şi urăşti să fie ştiut de oameni.”

Relatat de Muslim.

Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Aaas, a relatat că un om l-a întrebat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Care atitudine este mai bună în Islam?” Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Să dai de mâncare şi să îl saluţi atât pe cel pe care îl cunoşti, cât şi pe cel pe care nu îl cunoşti.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pomana nu micşorează averea. Allah nu îi dă în schimb celui care iartă decât măreţie şi nu îşi arată vreunul dintre voi modestia fără ca Allah să nu îl ridice în rang.”

Relatat de Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Călăreţul îl salută pe drumeţ şi drumeţul îl salută pe cel care şade şi grupul mic salută grupul mare.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Iar în varianta lui Bukhari: „Cel tânăr îl salută pe cel bătrân.”

Abu Umamah Sudazi (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Ajlan Al-Bahili, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai apropiat om de Allah este cel care salută primul.”

Relatat de Abu Daud.

Iar Tirmidhi a relatat de la Abu Umamah (Allah să fie mulţumit de el!): „Cineva a spus: «O, Trimis al lui Allah, cine trebuie să salute primul atunci când două persoane se întâlnesc?» El a răspuns: «Cel care doreşte să fie mai apropiat de Allah Preaînaltul.»”

Relatat de Tirmidhi.

‛Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu îi blestemaţi pe morţi, căci ei au primit ceea ce au meritat.”

Relatat de Bukhari.

Bahz (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Hakum, a relatat de la tatăl său, care a relatat de la bunicul său, că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Vai de cel care atunci când le vorbeşte oamenilor minte pentru a îi amuza! Vai de el, vai de el!”

Relatat de Ahmed.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Ştiţi care este cel care a ajuns la ruină?” Ei au răspuns: „Da. Cel care a ajuns la ruină este cel care a rămas fără bani şi fără bunuri.” Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Acela din comunitatea mea care a ajuns la ruină este acela care va veni în Ziua Judecăţii cu rugăciunea, postul şi dania, însă l-a înjurat pe acesta, l-a calomniat pe acesta, a mâncat din averea acestuia, a vărsat sângele acestuia, l-a lovit pe acesta. Aşadar îi dă acestuia din faptele lui bune şi acestuia din faptele lui bune şi, dacă nu mai are fapte bune, înainte de a-şi ispăşi păcatele, se va lua din păcatele lor şi vor fi ele deasupra lui şi după aceea va fi el aruncat în Foc.”

Relatat de Muslim şi Tirmidhi.

Abu Al-Abbas Sahl ibn Sadin Asaidyi (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „După ce un om a trecut pe la Profet, acesta i-a spus unuia dintre cei prezenţi: «Ce părere ai despre acesta?» El a răspuns: «Unul dintre cei mai înstăriţi oameni. Jur pe Allah că dacă acesta cere de soţie fata cuiva i se va da, iar atunci când va face o mijlocire i se va accepta.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a tăcut. Apoi a trecut un alt om şi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Ce părere ai de acesta?» El a răspuns: «O, Profet al lui Allah, acesta este unul dintre nevoiaşii musulmani; dacă cere fata cuiva nu i se va da şi atunci când va face o mijlocire nu îi va fi acceptată, iar dacă spune ceva nu i se va da ascultare.» Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Acesta este mai bun decât o lume plină de oameni precum cel dintâi.»”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Jarir (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Abdullah, a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah nu este Îndurător cu cel care nu este îndurător cu oamenii.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Jarir (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Abdullah, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cine nu are parte de milă nu are parte de tot binele.”

Relatat de Muslim.

Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Masud, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să vă spun despre cel căruia Focul îi este interzis sau despre cel pe care Focul nu îl va atinge? Este interzis pentru cel care este apropiat de oameni, liniştit, milos şi cu inima largă.”

Relatat de Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cine vizitează un bolnav sau vizitează un om pentru Allah este chemat şi i se spune: «Tu eşti dintre cei buni, acţiunea ta este binecuvântată şi ai căpătat o casă în Paradis.»”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Omul adoptă modul de viaţă al prietenului său, aşadar să fie atent fiecare dintre voi cu cine se împrieteneşte.”

Relatat de Ahmed.

Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Masud, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu intră în Paradis cine are în inimă fie şi un grăunte de fală.” Atunci unul a întrebat: „Şi dacă omului îi place să aibă hainele şi încălţările frumoase?” Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Allah este Bun şi Lui Îi place ceea ce este bun. Aroganţa anulează dreptatea şi te face să îi consideri pe alţii mai prejos decât tine.”

Relatat de Muslim.

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu este dintre noi cine nu este îndurător cu cei mici şi nu îi respectă pe cei în vârstă.”

Relatat de Tirmidhi.

Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui ’Amr, fiul lui Aas, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Musulmanul este cel care nu le aduce vreun rău celorlalţi musulmani prin vorbe şi fapte. Iar emigrantul este cel care a lăsat ceea ce a interzis Allah.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Qatadata Al-Hahisi (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Ribzi, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când împlinesc rugăciunea, îmi doresc să o prelungesc, însă nu fac acest lucru când aud plânsetul de copil, ci grăbesc rugăciunea ca nu cumva să îngreunez situaţia mamei lui.”

Relatat de Bukhari.

Yiad (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Himar, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dintre locuitorii Paradisului este acela care este îndurător şi are o inimă blândă faţă de fiecare rudă şi faţă de fiecare musulman.”

Relatat de Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Musulmanul are şase obligaţii faţă de un alt musulman: să îl viziteze atunci când se îmbolnăveşte, să ia parte la înmormântarea lui, să îi accepte invitaţia, să îl salute atunci când îl întâlneşte, să îi ureze atunci când strănută şi să vorbească frumos despre el atât când este prezent, cât şi atunci când este absent.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu veţi intra în Paradis până ce nu veţi crede şi nu veţi crede până ce nu vă veţi iubi. Să nu vă îndrum către un lucru prin care, atunci când îl faceţi, să vă iubiţi? Răspândiţi salutul între voi!”

Relatat de Muslim.

Abu Awana (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cine se scoală din locul lui, iar apoi vrea să se întoarcă de unde s-a ridicat este îndreptăţit să facă astfel.”
Relatat de Muslim.

`Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să nu îl facă vreunul pe altul să se scoale şi apoi să se aşeze în locul lui! Însă atunci când se alătură cineva la o adunare, faceţi loc!”

Relatat de Muslim.

Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Atunci când sunteţi trei să nu vorbească în şoaptă doi dintre ei, fără al treilea, căci acest lucru îl va întrista.”

Relatat de Muslim.

Abu Darda (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să vă spun despre fapta care are o răsplată mai mare decât răsplata postului, a daniei şi a rugăciunii?” Am răspuns: „Bineînţeles.” El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: „Păstrarea relaţiilor dintre voi, căci întreruperea relaţiilor dintre voi este distrugătoare.”

Relatat de Abu Daud.

Abu Masud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: „Fiţi sinceri, căci sinceritatea conduce la cele bune, iar cele bune conduc la Paradis! Cel care este sincer şi caută să fie întotdeauna sincer este scris la Allah ca fiind sincer. Feriţi-vă de minciună, căci minciuna conduce către cele rele, iar cele rele conduc către Foc! Cel care minte şi caută întotdeauna să mintă va fi scris la Allah ca fiind mincinos.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Faptele care îi vor aduce pe cei mai mulţi în Rai sunt: taqwa (frica de Allah) şi comportamentul frumos.”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Karimah (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Mead Zakariba, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă un om îşi iubeşte fratele în Islam, să îi spună acest lucru.”

Relatat de Abu Daud şi Tirmidhi.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă vreunul dintre voi este invitat, să răspundă invitaţiei; dacă posteşte, să se roage pentru gazdă, iar dacă nu posteşte, să servească.”

Relatat de Muslim.

Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Feriţi-vă de statul în locurile publice!” Ceilalţi au spus: „Profetule, nu avem de ales.” El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă insistaţi să vorbiţi pe drumuri, aplicaţi regulile locurilor publice.” Au întrebat: „Care sunt aceste reguli?” El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Plecarea privirii, înlăturarea obstacolelor, răspunderea la salut şi poruncirea binelui şi oprirea răului.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „De cei care sunt îndurători cu oamenii Allah se îndură (de ei). Fiţi îndurători cu cei de pe pământ, ca să se îndure de voi Cel Care este în Ceruri!”

Relatat de Abu Daud.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Preaînaltul va spune în Ziua Judecăţii: «Unde sunt cei care s-au iubit pentru Mine? Îi voi umbri în umbra Mea în Ziua în care nu există o altă umbră.»”

Relatat de Muslim.

Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „M-am dus la Profet pentru a-l consulta în legătură cu o datorie a tatălui meu. Am bătut la uşă şi el a spus: «Cine este?» Am răspuns: «Eu.» A spus: «Eu, eu…», ca şi când i-ar fi displăcut acest lucru.”

Relatat de Bukhari.

Abu Muhammed Al-Hasan (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Ali, fiul lui Abu Talib, a relatat: „Am memorat de la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) următoarele: «Lasă ceea ce nu te priveşte şi ocupă-te de ceea ce te priveşte, căci adevărul este linişte sufletească, iar minciuna este nelinişte!»”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Semnele ipocriziei sunt trei: «Când vorbeşte, minte; când promite, îşi încalcă promisiunea şi când i se cere să păstreze un secret, nu face aceasta.»”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui ’Amr, fiul lui Aas, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cine întruneşte patru însuşiri este clar ipocrit. Iar cine întruneşte numai una dintre ele are o însuşire de ipocrit până ce o va lăsa. Acesta, dacă i se cere să păstreze un secret, nu face astfel; când vorbeşte, minte; când promite, îşi încalcă promisiunea şi când duşmăneşte, întrece măsura.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Cel care vede un rău să îl îndrepte cu mâna lui, iar dacă nu poate, să facă aceasta cu vorba sa, iar dacă nu poate, să facă aceasta cu inima lui, iar aceasta este cea mai slabă credinţă.»”

Relatat de Muslim.

Abu Masud Uqbata (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui ’Amr Al-Ansari Al-Badri, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care îndrumă către un bine primeşte răsplată precum a celui care îl face.”

Relatat de Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu este puternic cel care se luptă, ci cel care se stăpâneşte la supărare.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că un bărbat i-a spus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Sfătuieşte-mă!” Profetul i-a răspuns: „Nu te înfuria!” Omul a repetat în continuu aceeaşi întrebare şi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: „Nu te înfuria!”

Relatat de Bukhari.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: „Ştiţi ce este bârfa?” Ei au răspuns: „Allah şi Profetul Său ştiu mai bine.” El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să pomeneşti ceea ce îi displace fratelui tău.” Atunci ei au întrebat: „Şi dacă ceea ce spun este adevărat?” Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Dacă ceea ce spui este adevărat, l-ai bârfit, iar dacă ceea ce spui nu este adevărat, l-ai calomniat.”

Relatat de Muslim.

Fiul lui ‘Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dat de un bărbat care îşi sfătuia fratele în ceea ce priveşte modestia (îi spunea să nu fie atât de modest) şi i-a spus: „Lasă-l, căci ruşinea face parte din credinţă!”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hamyata Anas (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Malik, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu ajunge să aibă credinţa completă cel care nu îi doreşte fratelui său ceea ce îşi doreşte lui însuşi.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Fiul lui `Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Musulmanul este fratele musulmanului; nu îl nedreptăţeşte şi nu îl vinde. Iar celui care va împlini necesităţile fratelui său Allah îi va împlini necesităţile. Iar pe cel care îl scapă pe un musulman de o nenorocire Allah îl va scăpa pe el de una dintre nenorocirile Zilei de Apoi. Iar cine acoperă lipsurile unui musulman, Allah îi va acoperi şi lui lipsurile.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu fiţi invidioşi şi nu vă urâţi unii pe alţii, nu vă întoarceţi spatele unii celorlalţi şi să nu măriţi preţurile între voi! Fiţi robii lui Allah − fraţi! Musulmanul este fratele musulmanului; nu îl nedreptăţeşte, nu îl face de ruşine, nu îl minte şi nu îl dispreţuieşte. Taqwa este chiar aici şi a arătat către pieptul său de trei ori. Este suficient de rău ca un om să îşi dispreţuiască fratele musulman. Sângele, averea şi onoarea unui musulman sunt inviolabile.”

Relatat de Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Face parte din comportamentul musulmanului abandonarea a ceea ce nu îl priveşte.”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Masud Uqbeta (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui ’Amr Al-Ansari Al-Badri, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Una dintre legile care au aparţinut revelaţiilor de dinainte şi care sunt valabile şi pentru noi: «Dacă nu îţi e ruşine, fă ce voieşti!»”

Relatat de Bukhari.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: