Povestea lui Idris– Pacea fie asupra sa –

Allah Preaputernicul a grăit:
﴾ „Şi pomeneşte-l în Carte pe Idris! El a fost iubitor de adevăr şi profet! ~Şi Noi l-am ridicat pe o treaptă înaltă.” ﴿[Coran 19:56,57]
Allah l-a slăvit pe Idris în acest verset şi l-a descris drept „iubitor de adevăr şi profet”.
După Adam şi Set, el a fost primul care a fost trimis ca profet, aşa cum menţionează mai mulţi genealogişti.
Ibn Ishaq a spus: „El a fost primul care a scris cu un condei. S-a născut când Adam era în al trei sute optulea an al vieţii.”
Allah a grăit: „Şi Noi l-am ridicat pe o treaptă înaltă.” Acest verset a fost explicat în mai multe moduri. În „Al-Bukhari” şi în „Muslim”, în relatările referitoare la „Călătoria Nocturnă” pe care a făcut Profetul, se menţionează: „Profetul a trecut pe lângă el în cea de-a patra sferă cerească.” Ibn Jarir a relatat citându-l pe Hilal bin Iasaf: „Ibn Abbas l-a întrebat pe Ka’b, în timp ce eram şi eu prezent: «Ce înseamnă versetul: „Şi Noi l-am ridicat pe o treaptă înaltă”?» Ka’b a răspuns: «Allah a grăit către Idris: „Voi înălţa pentru tine în fiecare zi aceeaşi cantitate de fapte cu cea a copiilor lui Adam” – ceea ce probabil că se referă doar pe parcursul vieţii sale. Astfel că Idris a dorit să-şi sporească faptele bune şi devoţiunea. Un prieten de-al său, dintre îngeri, a venit la el, iar Idris i-a spus: „Allah mi-a dezvăluit aceasta şi aceasta, aşa că n-ai putea tu vorbi cu îngerul morţii, pentru ca eu să-mi pot înmulţi faptele bune?” Îngerul l-a purtat pe aripi şi l-a înălţat spre ceruri. Când a ajuns la cea de-a patra sferă cerească, l-au întâlnit pe îngerul morţii, care cobora pe pământ. Îngerul i-a vorbit despre ceea ce mai înainte discutase cu Idris. Îngerul morţii a spus: „Unde se află Idris?” El a răspuns: „Este în spatele meu!” Îngerul morţii a spus: „Uimitor! Am fost trimis după el şi mi s-a spus să-i aduc sufletul în cea de-a patra sferă cerească. Mă tot întrebam cum aş putea să-l aduc în cea de-a patra sferă cerească când el se afla pe pământ?” Atunci a scos acolo sufletul din trupul său şi acest lucru este înţeles în versetul: „Şi Noi l-am ridicat pe o treaptă înaltă”.
Imamul Bukhari spune: „Ibn Mas’ud şi Ibn Abbas au relatat că Elias a fost Idris.” Aparent se bazează pe acest Hadis referitor la „Călătoria Nocturnă”, şi anume: „Când Profetul a trecut pe lângă el, a spus: «Bine ai venit la fratele cucernic şi la profetul cucernic.» Şi nu a spus aşa cum au spus Adam şi Avraam: «Bine ai venit la cucernicul Profet şi cucernicul fiu!» Aceştia au zis: «Dacă ar fi fost din stirpea lor, ar fi spus aşa cum au zis amândoi.»”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: