CARITATEA ŞI FAPTELE BUNE

 1. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiecare încheietură a omului trebuie să facă milostenie în fiecare zi în care răsare soarele. Să împaci doi oameni este caritate, să ajuţi o persoană să urce pe animalul său sau să-l ajuţi să-şi urce lucrurile pe el este caritate, cuvântul bun este caritate, fiecare pas pe care îl faci în drum spre moschee este caritate, să îndepărtezi un obstacol de pe drum este caritate.”

 Relatat de Bukhari şi Muslim.

 2. Adiyi Ibn Hatem (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fii cu frică de Foc, chiar dacă o faci [oferind milostenie] o jumătate de curmală, iar cine nu o găseşte nici pe aceea să facă milostenie spunând un cuvânt frumos!”

 Relatat de Bukhari şi Muslim.

 3. Abu Yer Jundeb (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Jenadah, a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu consideraţi a fi neînsemnată nici cea mai mică faptă dintre cele bune. Chiar şi atunci când îl întâmpini pe fratele tău cu un chip primitor faci o faptă bună.”

 Relatat de Muslim.

 4. Abu Musa Al-Aşari (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiecare musulman trebuie să facă fapte de caritate.” A fost întrebat: „Şi dacă nu găseşte din ce să dea caritate?” A spus: „Munceşte cu mâinile sale în propriul folos şi apoi face fapte de caritate oferind o parte din ceea ce a făcut.” A fost întrebat: „Şi dacă nu poate să facă nici aceasta?” A răspuns: „Îl ajută pe cel care într-adevăr are nevoie de ajutor.” A fost întrebat: „Şi dacă nu poate să facă nici aceasta?” A răspuns: „Îndeamnă la cele bune şi folositoare.” A fost întrebat: „Şi dacă nu poate să facă nici aceasta?” A răspuns: „Opreşte de la cele rele, căci această faptă este considerată caritate.”

 Relatat de Bukhari şi Muslim.

 5. Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiecare faptă bună e caritate.”

 Relatat de Bukhari şi Muslim.

 6. Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Se consideră că musulmanul care plantează un pom fructifer face milostenie atunci când se mănâncă din fructele acestuia; de asemenea, el primeşte răsplată şi pentru fructele din acel copac care sunt furate sau se strică şi pentru cele pe care le-au mâncat animalele sau păsările.”

 Relatat de Muslim.

 Iar în altă tradiţie profetică, Anas a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Se consideră că musulmanul face milostenie atunci când plantează un pom fructifer sau cultivă o plantă şi din ea mănâncă un om sau un animal.”

 7. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat următoarele: „A venit un om la profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi l-a întrebat: «Pentru ce fel de caritate primim cea mai mare răsplată?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Să oferi milostenie când eşti sănătos, fiindu-ţi teamă de sărăcie, sperând să te îmbogăţeşti, şi să nu amâni să faci milostenie până în ultimele clipe din viaţă când vei spune: ‛Pentru cutărică atât şi pentru cutărică atât’, pentru că averea ta a fost deja împărţită.»”

 Relatat de Bukhari şi Muslim.

 8. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu este considerat sărac cel care cerşeşte o curmală sau două, o bucată de pâine sau două, ci acela care, în ciuda sărăciei, se abţine să ceară.”

 Relatat de Bukhari şi Muslim.

 Iar în altă relatare se spune: „Nu este considerat sărac cel care umblă cerşind pentru o gură de hrană sau două, sau pentru o curmală sau două, ci acela care nu găseşte o bogăţie care să îl înavuţească şi nu îşi arată sărăcia ca să primească milostenie şi nu îndrăzneşte să ceară.”

 9. Abu Siraate (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Am împlinit rugăciunea de amiază în Medinah împreună cu profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Cum a terminat rugăciunea, s-a repezit către odăile soţiilor, trecând printre rândurile celor care făceau rugăciunea. Văzând că oamenii s-au mirat de graba lui, a ieşit şi le-a spus: «Mi-am amintit de o bucată de argint (sau aur) care trebuia dată ca pomană, aşa că m-am dus să cer împărţirea acesteia.»”

Relatat de Bukhari.

Iar în altă relatare: „Uitasem acasă o bucată de argint (sau aur) din milostenii şi nu am vrut să treacă noaptea fără să o împart.”

 10. Abu Dharr Jundeb (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Junadah, a spus: „L-am întrebat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care milostenie este mai bună. A răspuns: «Credinţa în Allah şi lupta pe calea lui Allah.» Am întrebat: «Şi care dezrobire este mai bună?» A răspuns: «Cel mai drag stăpânului şi cel care are preţul cel mai ridicat.» Am întrebat: «Şi dacă n-am posibilitatea să fac aceasta?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Ajuţi pe altcineva în munca lui sau faci pentru o altă persoană ceva ce nu poate să facă de una singură.» Am întrebat: «Şi dacă nu îmi stă în putere să fac acest lucru?» Profetul a răspuns: «Încetezi să le faci rău celorlalţi, căci astfel faci o faptă de caritate pentru tine însuţi.»”

 Relatat de Bukhari şi Muslim.

11. Abu Masud Al-Bedryi (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cheltuielile pe care le face bărbatul pentru familia sa, urmărind răsplată (de la Allah), sunt considerate fapte de caritate în favoarea lui.”

 Relatat de Bukhari şi Muslim.

 12. Salman (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Aamir, a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pentru milostenia dată celui nevoiaş primeşti o răsplată, iar pentru milostenia dată celui din familie primeşti două răsplăţi: pentru milostenie şi pentru legătura de rudenie.”

 Relatat de Tirmidhi.

 13. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Şapte categorii de oameni vor fi umbriţi de umbra lui Allah în ziua în care nu va exista o altă umbră în afară de umbra Lui: conducătorul drept, tânărul care a crescut adorându-L pe Allah Preaînaltul, omul a cărui inimă este legată de moschee, doi oameni care se iubesc pentru Allah, se împrietenesc pentru Allah şi se despart pentru Allah, bărbatul care este chemat de o femeie avută şi frumoasă, dar o refuză spunând: «Mi-e frică de Allah», cel care a dat milostenie în taină astfel încât să nu ştie mâna lui stângă ce a dat mâna lui dreaptă, cel care L-a pomenit pe Allah în taină şi i-au lăcrimat ochii.”

 Relatat de Muslim şi Bukhari.

 14. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care vine în ajutorul văduvelor şi nevoiaşilor este asemenea celui care luptă pe calea lui Allah.” Ba chiar cred că a zis: „… precum cel care se roagă toată noaptea şi cel care posteşte zilnic.”

 Relatat de Bukhari şi Muslim.

 15. Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Aceluia care găzduieşte un orfan la masă Allah îi promite Paradisul în afară de situaţia în care săvârşeşte un păcat şi nu i se iartă. Iar aceluia care are în grijă trei fiice sau trei surori şi le educă şi este îndurător cu ele până ce Allah le va face independente Allah îi promite Paradisul.” Atunci unul a întrebat: „Chiar dacă sunt două?” A spus: „Chiar dacă sunt două.”

 Comentarea Sunnah – El-Beghawi

16. Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat de la profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Unii dintre companioni i-au spus Profetului: «Cei avuţi au luat toată răsplata! Ei se roagă aşa cum ne rugăm noi şi postesc aşa cum postim noi şi dau milostenii din surplusul averilor lor, iar noi nu putem da.” Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Nu v-a dat Allah din ce să daţi milostenii? Pentru fiecare preaslăvire primiţi o milostenie, pentru fiecare preamărire primiţi o milostenie, pentru fiecare laudă primiţi o milostenie, pentru fiecare rostire a expresiei La ilaha illa Allah primiţi o milostenie, pentru fiecare chemare la cele bune primiţi o milostenie, pentru fiecare oprire de la cele rele primiţi o milostenie şi pentru contactul conjugal cu soţia primiţi o milostenie.” Au spus: „O, Profetule, suntem răsplătiţi chiar şi atunci când ne satisfacem plăcerile?” Acesta a răspuns: „Dacă cineva şi-ar satisface plăcerile printr-o modalitate interzisă, nu ar păcătui? La fel, în cazul în care face aceasta printr-o modalitate permisă, este răsplătit!”

 Relatat de Muslim.

 17. Abu Malik Al-Harisi ibn Aasim Al-Asari (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Curăţenia este jumătatea credinţei, expresia Alhamdulillah umple balanţa, Subhanallah wa Alhamdulillah umple spaţiul dintre cer şi pământ, rugăciunea este strălucire, milostenia este dovadă, răbdarea este lumină, iar Coranul este un argument în favoarea sau împotriva ta. Oricine îşi începe astfel ziua este un vânzător al propriului suflet, fie eliberându-l, fie ducându-l la ruină.”

 Relatat de Muslim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: