PĂRINŢII ÎN ISLAM

În sura Al Ahqaf Allah Preaînaltul spune:

,, Şi noi i-am poruncit omului să le arate bunătate părinţilor săi. Mama sa l-a purtat cu dureri şi l-a născut cu dureri. Purtarea lui şi până la înţărcarea lui sunt treizeci de luni. Iar când ajunge în plină putere şi împlineşte patruzeci de ani el spune: ,, Doamne, ajută-mă pe mine ca să-ţi aduc mulţumire pentru binefacerea Ta, cu care te-ai indurat de mine şi de părinţii mei şi să împlinesc o faptă bună care să-ţi placă! Şi fă ca urmaşii mei să fie oameni evlavioşi . Eu mă întorc la tine căindu-mă şi eu sunt dintre cei supuşi!” Al Ahqaf: 15

Credinţele musulmanilor despre părinţii lor
Un musulman trebuie să creadă că Allah este creatorul şi originea tuturor lucrurilor şi a fiinţelor. Părinţii sunt doar cauza externă a existenţei copiilor. Allah este cel care dăruieşte părinţilor copii şi tot ceea ce e necesar pentru supravieţuire.

OBLIGAŢIILE NOASTRE FAŢĂ DE PĂRINŢI

În versetul Al Ahqaf oamenilor li s-a poruncit să-şi trateze părinţii cu bunătate şi să-şi onoreze mama . Allah a spus că în toate mamele este o mare binecuvântare şi nu este Islamic să ne neglijăm obligaţiile faţă de ele. Într-un hadith trimisul lui Allah a spus de 3 ori că mama este cea mai importantă persoană. În versetul de mai sus mama este menţionată prima dată.

(A) WALIDAIHI IHSANA (să fii bun cu părinţii )
(B) HAMALATHU UMMUHU ( mama sa l-a purtat pe el)
(C) WADAATHU (l-a născut)
Dacă cineva este nerecunoscător faţă de părinţii lui , este nerecunoscător şi faţă de Allah. Stăpânul lumilor a spus în Coran în sura Luqman

,, Noi l-am povăţuit pe om să facă bine părinţilor săi …. Adu mulţumire Mie şi părinţilor tăi căci la mine este întoarcerea!” Luqman: 14
Comportamentul părinţilor ar trebui judecat în lumina învăţăturilor divine. Allah spune în legătură cu acest lucru:

,, Şi domnul tău a hotărât să nu-l adoraţi decât pe El şi să vă purtaţi frumos cu părinţii voştri, iar dacă bătrâneţile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine nu le spune lor of şi nu-I cert ape ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase.” Al Isra: 23

La vârsta a treia orice fiinţă umană trece printr-un declin al sănătătii fizice şi uneori psihice. În această etapă de viaţă sunt necesare mai multe servicii şi mai multă grijă. Unele societăţi ignoră drepturile bătrânilor. Allah a spus ,, si umerii lor vor fi slabi şi fii smerit cu ei şi spune ,, o domnul meu fii milostiv cu ei , aşa cum şi ei au fost cu mine când eram copil.” Părinţii fac numeroase sacrificii pentru confortul şi bunăstarea copiilor.
Ei sunt sursa noastră de siguranţă când suntem copiii.
Oamenii care îşi ceartă părinţii săvârşesc un mare păcat. Obligaţiile faţă de părinţii noştri seamănă cu porţile unui paradis despre care trimisul lui Allah a spus: ,, Tatăl sau un părinte este cea mai bună poartă spre paradis. Dacă îţi place ai grijă de ea sau distruge-o.” ( relatat de Tirmizi)
Profetul Muhammad – pacea şi binecuvântarea fie asupra lui a spus: ,,Plăcerea lui Dumnezeu este plăcerea unui tată şi ceea ce îi displace unui tată nu-I place nici lui Dumnezeu.” Relatat de Ibn Amr ( Tirmizi)
Rugăciunea pentru părinţii noştri este de asemenea o mare sursă de binecuvântări în viaţa pământeană. Profetul Muhammad ( pacea şi binecuvântarea fie asupra lui) a spus: ,, doar implorarea şi ascultarea părinţilor pot prelungi viaţa. Un om este lipsit de provizia lui dacă comite păcate.” (Ibn Maja , relatat de Thauban ).

Un hadith interesant
Ibn Omar relatează că Profet (S.A.W) a spus: ,, Trei oameni mergeau şi i-a surprins ploaia pe drum. Atunci ei au intrat într-o peşteră de pe un munte. O stâncă mare a închis gura peşterii. În acest dificil moment ei au început să-şi aducă aminte de faptele bune pe care le-au făcut de dragul lui Allah. Au făcut dua şi au menţionat faptele bune care i-ar fi putut salva. Unul dintre ei a menţionat o astfel de faptă şi a spus : ,, O, Allah Aveam părinţii bătrâni şi copii mici şi obişnuiam să-i hrănesc cu laptele de la oi. Când m-am reîntors noaptea am luat lapte şi le-am dat părinţilor mei să bea acest lapte înaintea copiilor mei. Într-o zi nu m-am reîntors acasă până seara . Când m-am reîntors mama şi tatăl meu dormeau dar i-am aşteptat să se trezească pentru că nu-mi plăcea să iau cina cu copii înaintea părinţilor. În acest timp copiii plângeau la picioarele mele. Şi au continuat să plângă până dimineaţa. Dacă fapta mea a fost făcută de dragul tău atunci salvează-ne pe noi şi ajută-ne să vedem iar orizontul. Allah a făcut să se deschidă intrarea peşterii până când ei au văzut orizontul. Ceilalţi doi şi-au reamintit faptele lor bune şi au făcut dua în acel dificil moment şi Allah i-a ajutat şi a mişcat piatra de la gura peşterii până ce aceasta s-a deschis.”
(Sahih Al-Bukhari & Sahih Al-Muslim)
Deducem din acest hadith că este foarte uşor pentru noi să înţelegem că făcând fapte bune pentru părinţii noştri şi fiind fiice şi fii ascultători putem deveni servitori buni ai lui Allah.

Rolul mamelor în societate
Mama este primul şi cel mai important profesor în societatea umană. Îndeplinindu-şi obligaţiile mama musulmană îşi va conduce copilul pe calea paradisului, pe cale liniştii şi a păcii , cale luminată de lumina învăţăturilor islamice atât în această lume cât şi în cea de apoi.
Abu Umamah a relatat că un bărbat a întrebat : ,, O, trimis al lui Allah care sunt drepturile părinţilor asupra copiilor săi? “ El a răspuns: ,, Mama şi tata sunt iadul sau paradisul vostru.” ( Ibn Majja)

Cum ne poate conduce o mamă spre paradis sau spre rai?
Dacă mama îl învaţă pe copilul ei să-l iubească , să-l respecte şi să fie bun cu tatăl lor îşi va conduce micuţul în paradis , dacă ea îi insuflă copilului ură, nesupunere faţă de tată ea îşi va conduce copilul spre iad. Nu ştie ea că este obligaţia ei de a-şi proteja copilul de focul iadului şi că are posibilitatea să-l binecuvânteze cu paradisul?

CE PUTEM FACE PENTRU PĂRINŢII CARE AU TRECUT ÎN NEFIINŢĂ?
Răspunsul este într-un hadith relatat de Abu Osaid Ibn As saaidi care a spus că atunci când se afla în apropierea nobilului profet saws un om din Banu Salama a venit la el şi l-a întrebat: “Ya RasulAllah (S.A.W) ,există vreo posibilitate prin care să le putem mulţumi părinţilor după decesul lor? Trimisul lui Allah a spus: ,, Da! Tu poţi fi să fii ascultător faţă de ei , rugându-te pentru ei, cerând iertare în numele lor, urmându-le sfaturile după moarte, păstrând legăturile cu cei care erau prietenii lor.” (Abu Dawud and Ibn Maja)
Conform unor credinţe femeile erau considerate impure sau o creaţie a lui Şeitan. Islamul a abolit această credinţă precum şi viaţa monahală. Alţii consideră femeia doar un instrument de plăcere , un bucătar sau o menajeră.
Îslamul consideră căsătoria ca un semn al lui lui Allah, în sura Ar rum , versetul 21 Creatorul lumilor spune că printe semnele lui este acela că el a creat pentru voi din voi înşivă soţii. Când un grup de companioni a vrut să se detaşeze de viaţa lumească şi să se dedice exclusiv adorării nobilul profet le-a spus ,, Cine sunt oamenii care spun acest lucru? Pe Allah eu mă tem cel mai mult de Allah, sunt mai pios decât voi, postesc şi rup postul , mă trezesc noaptea pentru adorare, dorm şi mă căsătoresc. Cel care nu urmează calea mea ( Sunnah) nu este dintre ai noştri.”
Islamul consideră că o soţie bună este o comoară pentru soţ în această viaţă, după credinţa în Allah şi urmarea poruncilor sale. Ea este considerată cheia fericirii. Conform acestui hadith profetul saws i-a spus lui Omar pot să-ţi spun care este cea mai bună comoară a unui bărbat, este o soţie bună. Dacă el o găseşte ea îi va face fericit, dacă îi porunceşte ceva ea se supune şi dacă el este departe de ea , ea îi este credincioasă.”
Profetul a spus: ,, cea mai mare bucurie şi comoară în această lume este femeia bună.”
De asemenea el a spus: ,, Sunt trei lucruri care pot fi sursa de fericire sau de nefericire: O soţie bună, o casă bună şi un mijloc bun de transport.O soţie , o casă sau un mijloc de transport rău pot fi cauză a nefericirii.”
Tot profetul saws a spus de asemenea: ,, patru lucruri dacă îi sunt garantate oricui va avea o viaţă bună aici sau în lumea de apoi: o inimă bună, o limbă care-l pomeneşte pe Allah, un corp care îndură răbdător nenorocirile şi o soţie care nu trădează şi nu-i cheltuieşte banii.”
Într-o altă versiune, ” care nu păcătuieşte împotriva lui” . Religia islamică consideră că echivalează cu jihadul , îndeplinirea obligaţiilor familiale. Al-Tabrany a transmis sub autoritatea lui Ibn Abbas următorul hadith: ,, O femeie a venit la profet si l-a întrebat: O trimis al lui Allah, sunt mesagera femeilor. Allah este stăpânul oamenilor şi cel ce cunoaşte totul şi tu eşti trimisul lui Allah. Lupta pentru Allah (jihad) este pentru bărbaţi: dacă ei îşi îndeplinesc obligaţiile şi dacă ei mor ca martiri vor trăi veşnic. Aşadar, care este egalitatea în faptele lor şi în ascultarea lui Allah? El a spus: Ascultaţi-vă soţii şi îndepliniţi-vă obligaţiile. Este puţin pentru voi să faceţi asta.”
Islamul a stabilit drepturi pentru soţ şi soţie şi nu o consideră pe aceasta o păpuşă.
Primul drept al soţiei este dreptul la dotă. Islamul îl obligă pe bărbat să plătească această dotă ca un simbol al dorinţei de a se căsători cu ea. Allah spune:

,, şi daţi-le femeilor dota lor de bună voie, iar dacă ele se lipsesc nesilite de ceva, atunci cheltuiţi-o după cum doriţi, cu plăcere!” An- Nisa: 4
Expresia ,, de bună voie” semnifică că dota nu este un dar sau un preţ în schimbul distracţiei cu ea, aşa cum cred unii oameni.
Al doilea ei drept este cel la întreţinere. Soţul este cel care oferă soţiei hrană, haine, locuinţă sau tratament medical conform cu veniturile, condiţiile sau mediului său. Profetul saws a spus ,, Voi sunteţi obligaţi să le aduceţi haine şi hrană onorabilă.”
Onorabil înseamnă aici fără extravaganţă sau meschinărie. Allah Preaînaltul a spus:
,, Cel care este înstărit să cheltuiască după averea sa şi cel a cărui înzestrare este măsurată să cheltuiască din ceea ce i-a dat Allah. Allah nu sileşte pe nimeni decât după cum El i-a dat. Şi Allah va face să vină după strâmtoare belşug.” At Talaq: 7
Al treilea drept este să se convieţuiască cu ele onorabil. Este un drept colectiv, cel de a fi tratate bine sub toate aspectele care ţin de relaţia soţ- soţie. Bunele maniere, atitudinea flexibilă, cuvintele frumoase, o faţă zâmbitoare, o înfăţişare plăcută precum şi simţul umorului fac parte din ingredientele care pot alcătui o purtare bună.
Profetul saws a spus: ,, Cel mai bun dintre voi este cel care se poartă bine cu familia lui.”
Ibn Hibban relatează că profetul saws a spus: ,, Cel mai bun dintre voi este cel care este cel mai bun cu familia lui şi eu sunt cel mai bun cu familia mea.”
Din biografia profetului reiese că el era blând cu toţi oamenii şi obişnuia să-şi ajute soţiile la treburile casnice. O soţie este obligată să-şi asculte soţul în orice, cu excepţia situaţiilor când acesta îi cere să nu-l asculte pe Allah.
Allah a spus: ,, Bărbaţii sunt proteguitorii şi susţinătorii femeilor , datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase sunt ascultătoare în absenţa soţilor lor pe care şi Allah le păzeşte.” Ea este obligată să-I protejeze banii, din care nu poate cheltui decât cu permisiunea sa: să nu permită nimănui să intre în domiciliul conjugal fără permisiunea soţului, chiar dacă vizitatorii sunt rudele sale. Ea ar trebui să-I păstreze secretele.Profetul Muhammad saws a spus că dacă i- aş ordona unui om să se aplece în faţa altuia , i-aş ordona soţiei să se aplece în faţa soţului său. “Religia islamică nu a dat obligaţii apăsătoare pentru bărbaţi şi femei. Oricine bărbat sau femeie are în acelaşi timp drepturi şi obligaţii.
Allah a spus: ,, Şi ele femeile au drepturi egale cu obligaţiile lor , după cuviinţă.” Al Baqara: 228
Ibn Abbas stătea în faţa unei oglinzi şi se aranja. Când cineva l-a întrebat de ce face acest lucru el a spus:,, Mă împodobesc pentru soţia mea şi ea face la fel pentru mine.”
Cât de independentă poate fi soţia
În islam femeia îşi păstrează numele după căsătorie şi îşi administrează bunurile chiar dacă este căsătorită. Ea poate vinde şi cumpăra, închiria sau dona propietăţile sale şi să dea caritate. Ele pot să delege şi să reprezinte.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: