Curăţenia

Cuvântul “Curăţenie” ce a fost menţonat de mai multe ori în Sfântul Coran şi a fost impus musulmanilor ca o condiţie pentru îndeplinirea tuturor actelor de adorare, are sensul de puritate. Spune Allah în Sfântul Coran:

“Allah îi iubeşte pe cei care se căiesc şi îi iubeşte pe cei care se curţesc”. (Sura Al-Baqara versetul:222).

“Allah îi iubeşte pe cei care se curăţesc(Sura At-Tawba versetul: 108).
Aceasta pentru că şi curăţenia este o normă de bază a educaţiei musulmanului şi face parte din esenţa credinţei sale, dar din păcate astăzi   unii aproape că au uitat de ea. Curăţenia individului şi puritatea lui (a sufletului său, a faptelor sale, a trupului său, a veşmintelor sale, a mâncării sale, a ceea ce bea şi a mediului său inconjurator) este o condiţie a Islamului şi o parte inseparabilă a învăţăturilor legii islamice. Avem relatări în care Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

“Curăţenia face parte din credinţă”, “

Această religie a fost clădită pe curăţenie”,

“Spală-te bine şi freacă-te printre degete şi inhalează cu putere, în afară de cazul când posteşti!”.
Studiile moderne au demonstrat că microbii dăunători prezenţi în gură, nas şi ureche, sub unchii, între degete sunt ca şi inexistenţi la cei care împlinesc cele cinci rugăciuni şi respectă întocmai condiţiile abluţiunii.
Înţelepciunea abluţiunii:
“O, voi cei care credeţi! Atunci când vă gătiţi pentru Rugăciune, spălaţi-vă feţele voastre şi mâinile voastre, până la coate, treceţi-vă mâinile voastre ude peste capetele voastre şi (spălaţi-vă) picioarele voastre până la glezne! Iar dacă sunteţi spurcaţi (giunub), atunci curăţaţi-vă (printr-o îmbaiere)! Dacă sunteţi bolnavi, sau în călătorie, sau unul dintre voi vine de la locul unde şi-a făcut nevoile, sau v-aţi stins muierile şi nu găsiţi apă, atunci luaţi voi ţărână măruntă şi curată şi ştergeţi-vă feţele şi mâinile voastre cu ea! Allah nu voieşte să vă facă vouă greutăţi, ci doreşte să vă curăţească şi să desăvârşească binefacerea Sa. Poate că voi veţi fi mulţumitori!”(sura Al-Ma’ida versetul: 6).
Abluţiunea curăţă (periodic), de cinci ori pe zi porţiunile descoperite ale pielii şi orificiile naturale ale organismului de microbi, paraziţi şi substanţe organice care ies din piele sau cad pe ea. Studiile de laborator au confirmat recent că procentul de microbi din orificii, cum sunt nasul, gura şi faringele şi alte orificii, este mult mai redus la aceia care respectă îndatoririle referitoare la curăţenie, decât la aceia care nu îndeplinesc ritualurile islamice.
Funcţiile pielii:
“Nu este suflet care să nu aibă asupra sa un păzitor” (sura At-Tariq versetul: 4).

1. Prima şi cea mai importantă funcţie a pielii este aceea de scut al corpului împotriva microbilor. Dar cu toate acestea există soiuri de microbi şi de paraziţi care trăiesc pe suprafaţa ei care pot fi cauza diferitelor forme de  pustule, ulceraţii şi iritaţii, dacă este neglijată spălarea ei cu apă şi săpun la intervale apropiate de timp.
2. Cel de al doilea rol al pielii constă în reglarea temperaturii corpului cu ajutorul sudorii secretate de mici glande în număr de circa două milioane răspândite pe întreaga ei suprafaţă. De aceea, transpiraţia este socotită unul din cei mai folositori şi mai puternici factori ai adaptării la căldură, în vreme ce, atunci când timpul se răceşte, vasele capilare din piele se contractă, secreţia transpiraţiei se reduce sau dispare cu totul, până ce organismul reuseşte să îşi conserve temperatura  la nivelul său natural, adică la 37 de grade. De aceea, cantitatea de transpiraţie secretată de piele într-o zi variază între 700 centimetri cubi şi 2 litri.
3. Cea de-a treia funcţie a pielii constă în faptul că are capacitatea de a elimina toxinele din organism alături de rinichi şi plămâni.
4. Cea de-a patra funcţie a pielii constă în împiedicarea apei de a pătrunde în corp, prin cele două milioane de glande grase din ea şi îndeosebi prin stratul său cornos.
5. Cea de-a cincea funcţie a pielii constă în faptul că atunci când razele ultraviolete ale soarelui ajung asupra pielii, ele pătrund în stratul gros de sub epidermă iar în contact cu o substanţă numită argosterol, se transformă în vitamină D3 – un element necesar pentru fixarea calciului în oase şi în dinţi.
6. Cea de-a şasea funcţie a pielii este aceea de organ principal de simţ, întrucât ne ajută să simţim, datorită terminaţiilor nervoase şi corpusculilor tactili, efectul diverşilor factori externi. Prin aceasta, ea îndeplineşte rolul ochilor în cunoaşterea formelor, dimensiunilor şi temperaturii corpurilor.
7. Cea de-a şaptea funcţie a pielii este respiraţia care se realizează prin porii răspândiţi în ea. Aceştia respiră la fel ca plămânii, chiar dacă într-o măsură foarte mică, absorbind oxigenul din atmosferă şi eliminând acidul carbonic. Întrebarea care se ridică este: Ce se întâmplă cu organismul dacă funcţiile pielii sunt anihilate? Savanţii au făcut un experiment pe un câine pe care l-au ras şi l-au uns cu o substanţă cleioasă care i-a astupat porii, împiedicând orice contact între piele şi aer. Rezultatul a fost că în câteva zile câinele a murit intoxicat.
Dacă este neglijată curăţirea pielii cu apă caldă şi săpun, se adună descuamările stratului cornos şi peste ele se depun substanţe grase, murdării şi microbi, încât porii se astupă şi nu mai poate respira,se reduce foarte mult secreţia de sudoare şi ajunge să nu mai poată regla temperatura corpului ceea ce conduce la creşterea cantităţii de toxine din sânge şi apariţia cu trecerea timpului a simptomelor autointoxicării, fiind afectată de lipsa sângelui, paliditate, lipsă de activitate şi slăbire a reacţiei. Aşadar, grija pentru curăţenia pielii este necesară, de vreme ce funcţiile ei fiziologice sunt indispensabile. Neglijarea curăţeniei ei este deosebit de primejdioasă pentru toate funcţiile ei menţionate, ba chiar pentru funcţiile tuturor aparatelor organismului. Baia înviorează inima, circulaţia sangvină şi respiraţia, previne constipaţia, stimulează diureza, oferă sistemului nervos confort şi linişte, înviorează creierul, dilată vasele sangvine şi provoacă transpiraţia. Acestea sunt adevăratele scopuri pe care le-a urmărit legea islamică atunci când a impus spălarea după întreţinerea fiecărui raport sexual, făcând din aceasta cea mai importantă îndatorire, poarta tuturor îndatoririlor, la care nu se ajunge decât deschizând-o pe ea. Cealaltă metodă ştiinţifică de curăţenie în Islam este abluţiunea minoră pe care legea islamică a impus-o de câteva ori pe zi. Această spălare a fost impusă pentru că membrele omului vin în contact cu aerul, cu praful, cu pământul şi cu bacteriile. În plus, glandele sudoripare sunt concentrate îndeosebi pe frunte, pe dosul palmelor şi al tălpilor. Faţa secretă de asemenea, grăsimi din glandele sebacee. Pe ea sunt plasaţi ochii care lăcrimează, nasul care secretă mucozităţi, gura – focarul resturilor de mâncare fermentate şi descompuse din cauza bacteriilor, mâinile care vin în contact cu toate corpurile, obiectele şi materialele, murdare sau curate, tălpile care calcă pe pământ, uneori descoperite, atingând murdăriile, alteori încălţate, murdărindu-se din cauza secreţiilor dermice, sudorii, grăsimilor şi sărurilor…
Mâinile şi unghiile sunt părţile corpului care se murdăresc cel mai des. Trebuie să ştim că mâinile şi unghiile trebuiesc curăţate ori de câte ori ne murdărim pentru că acestea pot fi sedii de contaminare daca nu respectăm regulile de igienă. Spaţiul dintre unghie şi patul unghial este un mediu propice pentru dezvoltarea şi înmulţirea diferitelor microorganisme şi fungi, de aceea este mult mai sănătos să reducem acest risc prin tăierea unchiilor şi păstrarea acestora cât mai mici, deoarece fără să vrem, prin folosirea mâinilor la masă sau la diferite activităţi ele pot avea rolul de a transmite bacterii chiar daca igiena lor este riguroasă.
Unghiile trebuiesc curăţate fără a tăia pieliţa din jurul lor.
Pieliţa apără de infecţii şi nu permite fisurarea şi vălurirea unchiilor. În mod normal unchiile au forma migdalată.  Colţurile nu trebuiesc tăiate exagerat pentru că ar putea duce la încarnarea unghiilor, la durere şi la infecţii. Este recomandat să se evite folosirea unghiilor false (lipirea, indiferent de tehnică sau lipici duce la distrugerea unchiei naturale).
Având în vedere că aceste zone ale corpului sunt în permanenţă expuse murdăriilor, spălarea şi frecarea lor de câteva ori pe zi au devenit o condiţie de igienă extrem de importantă şi demnă de luat în seamă.
Islamul a insistat în mod deosebit asupra igienei organelor genitale externe. Este inutil să mai încercăm să demonstrăm necesitatea curăţeniei acestor zone, având în vedere că ele se murdăresc cu sânge şi diferite secreţii organice. Îndepărtarea acestor substanţe cu ajutorul apei este o necesitate igienică şi psihologică în acelaşi timp, având în vedere că motivul îndepărtării şi aversiunii dintre soţi este de multe ori tocmai neglijarea curăţeniei zonelor corpului expuse murdăriilor.
Pe lângă aceste semnificaţii ştiinţifice ale înţelepciunii abluţiunii, curăţeniei şi purificării, există şi aspectele spirituale. În timpul Rugăciunii, omul se întâlneşte cu Creatorul său şi una dintre cele mai elementare condiţii este ca el să fie îmbrăcat în cel mai curat veşmânt, atât exterior cât şi interior. De asemenea, se cuvine ca musulmanul să-i ferească pe cei doi îngeri însărcinaţi cu însemnarea faptelor lor de orice ar putea să provoace aversiunea oricărui suflet şi cu atât mai mult a îngerilor puri pe care-i deranjează mirosurile neplăcute şi orice murdărie. Tocmai de aceea, Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) le-a poruncit acelora care mănâncă ceapă sau usturoi să evite locurile în care sunt adunaţi oamenii. De asemenea, ţinerea câinilor în casă nu este recomandată, deoarece îngerii nu intră într-o casă în care sunt câini.
Reamintim, la sfârşit, o serie de relatări (hadise) nobile şi ne întrebăm cu amărăciune de ce nu le transmitem în fiecare zi prin intermediul mijloacelor de informare de care dispunem, mai ales că ne aflăm într-o stare de curăţenie pentru care ne invidiază mulţi. Islamul a precedat în această privinţă descoperirile medicinei, chemând la ceea ce apără sănătatea individului şi echilibrul său în relaţiile cu ceilalţi. Reamintim că există o serie de referiri ale Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)  la aceste aspecte, în speranţa că aplicarea lor va fi spre binele credincioşilor:

“Curăţaţi aceste trupuri – Allah să vă curăţească pe voi! – căci nu există rob care să doarmă curat, fără să doarmă cu el şi un înger care va repeta la fiecare ceas din noapte: Doamne, iartă-l pe robul Tău, căci el s-a culcat fiind curat!”;“Urât rob este murdăria!”. “Să piară cei murdari!”.
S-a relatat că Jabir ben Abdullah (fie Allah mulţumit de el) a zis: “Trimisul lui Allah a venit la noi şi a văzut un bărbat cu părul vâlvoi şi a întrebat: Oare omul „Acesta nu a putut să-şi aranjeze părul? A văzut şi un alt bărbat, cu veşminte murdare pe el şi a zis: Oare omul acesta nu a găsit apă ca să-şi spele straiele?”(Abu Dawud).
“Trimisul lui Allah a văzut un bărbat cu părul neîngrijit, cu veşmintele murdare, şi într-o stare proastă şi atunci a zis: Plăcerea şi binefacerea fac parte din religie!”; “Nu lăsaţi ca gunoiul să rămână peste noapte în casele voastre, ci scoateţi-l afară în timpul zilei, căci el este sălaş pentru Şeitan”; “Curăţaţi-vă cu tot ceea ce puteţi, căci Allah Preaînaltul a clădit Islamul pe curăţenie şi nu va intra în Rai decât acela care este curat”; “Islamul este curat şi curăţaţi-vă, căci nu va intra în Rai decât cel curat”; “Allah îl iubeşte pe evlaviosul curat”; “Acela care îmbracă un veşmânt să şi-l cureţe!” “O, ‘A’işa, spală aceste straie! Nu ştii că straiul Îi aduce laudă lui Allah şi că dacă este murdar slava lui nu este primită?”
“V-au venit vouă o lumină şi o Carte limpede de la Allah ,/ Prin ea Allah îi călăuzeşte pe căile păcii şi mântuirii pe aceia care caută mulţumirea Lui. Şi El îi scoate din întunericuri la lumină, prin graţia Sa, şi îi călăuzeşte pe un drum drept !”(sura Al-Ma’ida versetele:15-16).

Advertisements

1 Comment

  1. Wudu- video said,

    July 2, 2011 at 4:28 pm

    […] […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: