Copilul din lumea islamică

Peste 40% din populaţia lumii islamice este formată din copii. În Şaria se stipulează că părinţii sunt responsabili de creşterea şi educarea copilului. Educaţia este o precondiţie a dezvoltării economice şi un mijloc de luptă împotriva sărăciei. Coranul acordă prioritate la educaţie în mod egal atât fetelor cât şi băieţilor. Profetul Muhammad- pacea şi binecuvântarea fie asupra lui a spus ,, a căuta ştiinţa este o obligaţie a fiecărui musulman.”
Protecţia copilului împotriva abuzurile, violenţei şi a exploatării este un element specific islamic.
Şaria – asemeni altor legi internaţionale consideră abuzarea sexuală a copilului o gravă ofensă adusă demnităţii umane. Contrar unor prejudecăţi şi stereotipuri despre lumea islamică , jurisprudenţa islamică nu specifică o limită de vârstă pentru căsătorie. În legislaţia islamică se face distincţie între vârsta maturităţii biologice şi mintale a copilului. Căsătoria copiilor este un obicei neacceptat în islam.

Munca copilului – copiii care muncesc fac acest lucru pentru a-şi întreţine familia. Muncind ei sunt privaţi de educaţie. Legislaţia islamică plasează responsabilitatea pentru întreţinerea copilului, familiei sau părinţilor şi descurajează folosirea copilului ca principal întreţinător al familiei.

Mutilarea genitală feminină totală sau parţială- este un alt obicei neislamică care din păcate se practică în unele state islamice şi căruia îi cad anual victimă mii de copii. Teologii contemporani cât şi cei din vechime sunt de acord că nu există în Coran sau în legislaţia islamică nimic care să încurajeze această practică.

Statutul copilului orfan sau vulnerabil în lumea islamică


,, Domnul său a acceptat-o cu bună primire şi a lăsat-o să crească cu bună creştere şi a încredinţat-o lui Zaharia……….” Al Imran: 37

,, Îl vezi tu pe cel care tăgăduieşte judecata
El este acela care-l alungă pe orfan
Cu asprime şi nu îndeamnă la hrănirea sărmanului…….. Al Maun: 1-3

În lumea islamică copii orfani sunt o tragică consecinţă a conflictelor. Un copil cu statut de persoană cu nevoi speciale este copilul infestat cu HIV/ SIDA. În legătură cu această problemă liderii religioşi din lumea islamică susţin că aceşti copii ar trebui să benefecieze de grija, tratament, susţinere şi educaţie deoarece ei nu sunt responsabili pentru boala lor. Instituţiile religioase ar trebui să coopereze cu alte instituţii din lumea islamică pentru a le asigura acestor copii nevoile materiale, spirituale, economice, îndrumare şi susţinere. De asemeni îi încurajăm să nu-şi piardă credinţa în îndurarea lui Allah şi să aspire la o răsplată în viaţa de apoi precum şi în viaţa de aici acceptându-şi destinul cu credinţă şi curaj.
Teologii noştri cred că este necesar să abolim toate formele de izolare şi marginalizare a persoanelor infectate cu HIV/ SIDA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: