Zainab bint Khazeemah(ra)

Profetul (sas) spuse:
„ Allah mi-a poruncit să mă căsătoresc numai cu femei ale Paradisului. ”
Ea este doamna cunoscută ca „Mama celor nenorociţi şi nevoiaşi” întrucât dădea pomană oamenilor care meritau.
Şi Zainab (ra) era o doamnă cunoscută ca fiind „Mama săracilor şi nevinovaţilor”, deoarece era cea mai generoasă dintre doamnele familiei.
Ea se născu cu 13 ani înainte ca Muhammad (sas) să fie ales ca Trimis al lui Allah. Când se declară ales ca Profet al lui Allah(swt), cauză o zarvă în Mekka. Chair şi cei care-l iubeau şi-l respectau, cei care-l numeau „Cel Sincer” şi „Cel Plin de Încredere”, deveniră inamicii ce voiau să-l omoare. Însă erau şi unii care erau destul de norocoşi să aibă sentimentul de a-i răspunde imediat chemării, cu garanţia supunerii faţă de Allah (swt) şi faţă de el. Ei afirmau cu voce tare încrederea în el şi în sinceritatea afirmaţiilor sale. Printre grupurile de oameni cinstiţi care-l declarară pentru prima oară „corect” era şi Zainab bint Khazeemah (ra). Ea fusese măritată cu ’Abdullah bin Jahash (ra). Acesta, cu adevărat respectat Companion a ajuns martir în timpul Bătăliei de la Uhud. Văduvele şi copiii rămaşi orfani ai Companionilor martiri, găsiră protecţie din partea celorlalţi Companioni, care luară văduvele în căsătorie şi copiii sub protecţia lor. Astfel Zainab bint Khazeemah (ra) care rămase şi ea văduvă după moartea soţului ei, obţinuse invidiata poziţie de a fi una dintre soţiile Profetului (sas).
Soţul lui Hamnah bint Jahash (ra) deveni de asemenea martir în timpul bătăliei de la Uhud şi fu de asemenea lovită de durere. Văzând aceasta, Profetul (sas) spuse:
„Locul pe care soţul l-a avut în inima soţiei lui nu poate fi luat de nimeni altul”
Hamnah îi spuse suspinând adânc, că ceea ce o îngrijora cel mai mult era gândul la copiii rămaşi orfani şi îl rugă să se roage pentru ca Allah (swt) să-i dea răbdare şi putere. Rugile Profetului (sas) fură ascultate şi aceasta se căsători cu Talhah bin ’Abdullah (ra). Acesta era un soţ ideal şi un tată iubitor pentru copiii orfani ai primului soţ.
Zainab (ra) se afla în aceeaşi stare ca şi Hamnah (ra), dar ea nu apelă la nicio persoană. Ea-şi încredinţă problemele în totalitate în Allah (swt) şi se dedică rugăciunii şi meditaţiei. Astfel încât primi o cerere în căsătorie de la cel mai bun bărbat posibil, Profetul (sas).Aceasta era peste măsură de fericită pentru bunul destin cu care Allah o binecuvântase. Profetul (sas) o luă în căsătorie cu o zestre de 400 de dinari şi-i construi o locuinţă lângă Hafsah(ra) şi ’Aisha(ra). Astfel se alătură grupului de doamne pure şi virtuoase ale familiei Profetului (sas). Allah (swt) vorbeşte în Nobilul Qur’an despre aceste doamne ale familei Profetului (sas):
„Allah doreşte să îndepărteze faptele tale rele, O membru al familiei (Profetului), şi să te cureţe cu o completă purificare.”  (33:33)
Şi de asemenea:
„O, voi soţii ale Profetului, Voi nu semănaţi cu nicio altă femeie.”  (33:32)

Zainab bint Khazeemah (ra), chiar înainte de venirea Islamului, era cunocută ca „părinte al celor săraci şi nevoiaşi”. Aceasta întrucât nu suporta să vadă o persoană înfometată ori nevoiaşă. Ea fu elogiată în versuri de câţiva poeţi ai timpului.
Ibn Katheer a scris că ea şi-a câştigat titlul datorită faptelor sale caritabile şi generoase. Qastalani scrie că era cunoscută cu acelaşi nume încă din perioada preislamică. Această mare calitate a generozităţii deveni chiar mult mai pronunţată şi intensă când ea se converti la Islam, întotdeauna susţinând cu tărie, caritatea. Cele două doamne care făceau deja parte din familie – ’Aisha şi Hafsah (ra) – o primiră cu drag pe această nouă prietenă şi făcură tot posibilul de a-i oferi o companie sinceră şi înţelegătoare. Ştiau că Profetul (sas) se căsători cu ea datorită tristeţii lăsate de moartea primului ei soţ. Datorită blândului comportament al acestor două nobile doamne, durerea ei se amelioră şi se simţi mult mai liniştită. Însă trăi opt luni după căsătoria ei cu Profetul (sas). Aceasta avea doar treizeci de ani când muri. Profetul (sas) a condus rugăciunile funerare şi înmormântată în Jannatul Baqi’. Khadijah (ra) fu prima soţie ce muri în timpul vieţii lui Muhhamad (sas), iar Zainab (ra) cea de-a doua.
Allah(swt) să fie mulţumit de ei şi ei de El.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: