Zainab bint Jahash(ra)

Într-o zi, Trimisul lui Allah (sas) le-a spus Mamelor Credincioşilor: „Dintre voi, ea mă va întâlni prima în Viaţa de Apoi ale cărei mâini vor fi lungi.”
Dintre Mamele Credincioşilor: „Zainab (ra) era prima doamnă care muri prima şi deveni oaspete al Paradisului.” Zainab (ra) făcea deseori acte de caritate. Generozitatea este cea la care se face referire expresiei „mâini lungi”.

Ea era fiica lui Umaimah bint ’Abdul Muttalib bin Hashim care era mătuşa din partea tatălui Trimisului lui Allah (swt). Fratele ei era distinsul general ’Abdullah bin Jahash (ra). Un alt frate era un cunoscut autor de poezie religioasă, Abu Ahmad bin Jahash (ra). Sora ei era o altă faimoasă femeie-companion, Hamnah bint Jahash (ra).Mama ei se numea Umaimah bint Abdul Muttalib bin Hashim. Unchii din partea tatălui ei erau „Liderii martirilor” Hamzah bin ’Abdul Muttalib (ra) şi ’Abbas bin ’Abdul Muttalib (ra), care erau recunoscuţi pentru actele lor de caritate. Mătuşa ei, din partea tatălu,i era Safiyyah bint ’Abdul  Muttalib bin Hashim.
Cunoscută pentru generozitatea ei şi mila pentru nevoiaşi, sobrietatea, abstinenţa şi dedicarea în rugăciune, ea s-a măritată prima oară cu Zaid bin Harithah, fiul adoptiv al Profetului (sas). După divorţul ei, Profetul (sas) se căsători cu ea la ordinul expres al lui Allah (swt), în scopul distrugerii obiceiului barbar de a oferi acelaşi statut copiilor adoptaţi ca şi propriilor copii. La petrecerea dată la nunta ei,a fost  revelat Ayah (versetul) despre Hijab (vălul islamic).
Ea era o femeie cu o bunătate înnăscută care obişnuia să-şi dedice o mare parte a timpului rugăciunii şi postului. La moartea ei, ea lăsă o casă care a fost cumpărată de Waleed bin ’Abdul Malik pentru cincizeci de mii de dinari şi inclusă de acesta în împrejurimile îngrădite ale Moscheii Profetului din Al-Madinah. Profetul (sas) i-a spus lui ’Umar bin Khattab (ra) că era o femeie cu frică de Dumnezeu, ospitalieră şi modestă. Era atât de generoasă şi de sensibilă, încât săracii şi nefericiţii oraşului plânseră foarte mult când auziră de moartea celei ce avea grijă de ei. Ea este de asemenea una dintre norocoasele cărora Profetul (sas) le-a spus că vor merge în Paradis.

Ea s-a născut cu vreo treizeci de ani înainte de Hijrah (emigrarea) Profetului (sas). A fost influenţată de învăţăturile fratelui ei, ’Abdullah bin Jahash(ra), în convertirea la Islam. Frumoasă, inteligentă, înţeleaptă şi născută într-o familie nobilă era invidiată de mulţi oameni.
Popularitatea şi influenţa crescătoare a Islamului stârniră o violentă furie în rândul Quraişilor; noii convertiţi avură de suportat torturi de nedescris. Unii erau puşi să doarmă pe paturi de cărbuni, în timp ce alţii erau târâţi goi prin nisipurile încinse ale deşertului, alţii erau înveliţi în preşuri de paie, legaţi şi atârnaţi în fum, pentru a se  sufoca şi a li se opri răsuflarea. Fiecare zi înfăţişa noi metode ale artei torturii acestor oameni care juraseră supunere faţă de Allah(swt). Singurul scop era de a renunţa la credinţa şi practicile Islamului. Mekka deveni prea mică pentru a-i ţine atât pe ei cât şi pe Quraişi. Profetul i-a sfătuit pe adepţii şi prietenii săi să fie răbdători şi curajoşi, şi în cele din urmă le porunci să migreze; prima oară în Abyssiniah, iar apoi la Al-Madinah. Sub conducerea lui ’Abdullah bin Jahash, (ra) întreaga familie Jahash plecă. Caravana includea pe poetul orb Ahmad bin Jahash (ra), admirat pentru excelenţa sa lingvistică. El a scris un poem epic descriind amănunţit torturile impuse de quraişi, motivele emigrării şi faptele eroice ale musulmanilor. Acest poem este considerat a fi o operă de artă a literaturii arabe.
Muhammah bin ’Abdullah bin Jahash, Zainab bint Jahash, Hamnah bint Jahash care era soţia lui Mus’ab bin ’Omair şi Umm Habibah bint Jahash, soţia lui ’Abdur- Rahman bin ’Auf (ra) au fost toţi companioni în această călătorie. Din moment ce toţi membrii familiei plecară, casa lor rămase goală. Profitând de această ocazie, Abu Sufyan, conducătorul Quraişilor o ocupă. În această casă unde  oamenii obişnuiau să se roage lui Allah(swt) şi să citească din Nobilul Qur’an, era acum în mâinile idolatrilor.
’Abdullah bin Jahash (ra) se întristă auzind aceasta şi cu ocazia cuceririi Mekkăi, îi vorbi Profetului (sas). Când îl văzu pe acesta întristat, îl întrebă dacă nu ar prefera să aibă de departe o mult mai bună casă în Paradis. ’Abdullah (ra) îi răspunse că bineînţeles preferă să aibă o casă în Rai. La care Profetul (sas) îl consolă spunându-i că avea într-adevăr o mult mai bună casă acolo.

Timpul se scurse liniştit în Al-Madinah, iar legăturile dintre imigranţi şi triburile Ansar –locuitorii originari – creară o atmosferă de dragoste şi afecţiune frăţească. Părea că erau membrii unei singure familii unite. Cel mai bun în societate nu era nici conducător nici sclav, nici bărbat nici femeie, nici bogat nici sărac, era o persoană cu frica lui Allah(swt), cu un caracter bun şi o bună morală.
În contextul unei asemenea societăţi ideale, Profetul(sas) o anunţă pe verişoara sa Zainab (ra) că se hotărî s-o mărite cu Zaid bin Harithah (ra), fiul său adoptiv, un sclav eliberat. Când Zainab (ra) auzi aceasta fu uimită; îi spuse că era de familie bună şi nu dorea să se căsătorească cu un sclav eliberat. Ea nu credea că s-ar putea înţelege unul cu celălalt. El argumentă că-l alesese pe Zaid (ra) pentru ea şi ar trebui să-l accepte. Înainte ca Zainab (ra) să-i poată răspunde, un Ayah (verset) i-a fost revelat Profetului (sas). Acesta era Ayah(verset) din Surat Al-Ahzab.
„Nu depinde de un credincios, bărbat ferm, când Allah ori Trimisul său au hotărât un lucru şi oricine nu-l ascultă pe Allah şi Trimisul său, cu siguranţă el a fost abătut într-o mare eroare’’   (33:36)

Astfel Zainab (ra) şi Zaid (ra) se căsătoriră; dar, datorită mediilor lor sociale total diferite nu au fost niciodată fericiţi, iar viaţa conjugală era departe de a fi paşnică.

Zainab (ra) avea prejudecăţi şi chiar de la început, relaţiile erau tensionate. Zaid (ra) simţea că respectul şi importanţa pe care un soţ ar trebui să le primească de la soţie nu i-au fost niciodată oferite. Dezamăgit de această căsătorie, el merse la Profet (sas) şi-i spuse că era foarte trist deoarece el şi Zainab (ra) păreau total incompatibili. Sfatul pe care acesta îl primi de la mentorul său, îl încorporă în Nobilul Qur’an.
„Păstrează-ţi soţia pentru tine, şi fii cu teamă de Allah.’’  (33:37)

Dar în ciuda tuturor eforturilor,căsătoria nu funcţionă, şi în cele din urmă,Zaid(ra) divorţă de Zainab(ra).

Arabii credeau că era o greşeală căsătoria unui bărbat cu văduva fiului adoptiv ori femeia divorţată de acesta. Allah(swt) a dorit abolirea acestui obicei necivilizat, şi îl trimise pe Îngerul Jibril(as) să-i spună Profetului (sas) în secret că Zainab (ra) va fi soţia lui. El era foarte abătut întrucât era contrar normelor comportamentale acceptate. Se temea de condamnarea socială şi se simţi foarte ruşinat şi deranjat de implicările în aceste fapte. Însă decizia fusese luată în Ceruri de către Allah(swt) şi curând primi revelaţia.
„Şi aminteşte-ţi când tu i-ai spus lui Zaid bin Harithah (ra) asupra căruia Allah a avut îndurare (îndreptându-l spre Islam) iar tu i-ai făcut o favoare eliberându-l. „Pătrază-ţi soţia pentu tine, şi teme-te de Allah’’. Însă tu ai ascuns în tine ceea ce Allah va revela, tu te temeai de oameni (spusele lor că Muhammad(sas) s-a căsătorit cu soţia divorţată a sclavului său eliberat) dar Allah are drept mai mare şi ar trebui să te temi de El. Astfel, când Zaid îşi îndeplini dorinţa (divorţă de ea), Noi ţi-am dat-o ţie pentru căsătorie, asta înseamnă că nu există vreo dificultate pentru credincioşii ce au respect pentu soţiile fiilor lor adoptivi, atunci când cei din urmă nu doresc să le păstreze. Iar Porunca lui Allah trebuie îndeplinită’’  (33:37)

Când Zainab (ra) îşi încheie perioada de aşteptare, Profetul (sas) îi făcu o propunere prin intermediul lui Zaid bin Harithah (ra). El merse la Zainab (ra), care tocmai frământa aluat, şi rămânând cu spatele la ea ,acesta îi transmise mesajul Profetului (sas), cum că ar dori ca ea să se alăture grupului distins al Mamelor Credincioşilor. Ea îi spune că nu poate răspunde imediat, căci va trebui să-şi consulte Creatorul. Ea începu să se roage la Allah(swt) pentru ajutor. Şi în timp ce ea încă se ruga, Profetul (sas) primi revelaţia că această căsătorie fusese deja realizată în Ceruri de către Allah (swt) Însuşi. După această Poruncă Cerească, Profetul (sas) merse imediat la Zainab (ra), fără să respecte nici una din formalităţile ce trebuiau respectate cu prietenii şi cunoştinţele.
Aici sunt câteva puncte excepţionale ce trebuie remarcate în legătură cu această căsătorie:
Numai Qur’anul era de bază ca gardian sau martor.
Acesta a abolit un obicei barbar care egala o legătură de sânge cu o relaţie adoptivă; în care tatăl nu se putea căsători cu fosta soţie sau văduvă a fiului adoptiv.
Zainab(ra) obişnuia să le răspundă foarte mândră celorlalte Mame ale Credincioşilor că această căsătorie a lor nu a fost oficiată de familia ei ci de Allah(swt) sus în Ceruri împreună cu dragul lui Profet(sas).
Când ipocriţii îl criticară pe Profet (sas) pentru căsătoria lui, Allah(swt) replică:
„Nu este nici o vină a Profetului în ceea ce Allah a făcut pentru el. Aceasta a fost calea lui cu aceia care au trecut în nefiinţă. Iar Porunca lui Allah este o lege determinată. Cei care îndeplinesc Mesajul lui Allah şi se tem de El, şi nu se tem de nimeni cu excepţia lui Allah, Allah îi v-a cruţa. Şi Allah este Suficient ca Martor’’  (33:38-39)

Şi pentru a clarifica mai mult cele mai subtile puncte, El a revelat Ayat (versete)care fac parte din Surat Al-Ahzab:
„Muhammad nu este tatăl niciunuia din bărbaţii voştri; însă el este Trimisul lui Allah şi ultimul dintre Profeţi. Şi Allah este întotdeauna Cel care Ştie totul.”  (33:40)

Cu acest prilej, Allah (swt) a revelat porunca, clarificând poziţia fiilor adoptaţi ca:
„Dar nici nu i-a făcut pe fiii voştri adoptaţi ca proprii voştri fii. Aceasta nu este decât ceea ce spuneţi voi cu gurile voastre. Însă Allah spune adevărul şi El îndrumă spre Calea Corectă. Cheamă-i (pe fiii adoptaţi) cu (numele) taţilor lor, ceea ce este mult mai corect faţă de Allah.”  (33:4-5)

Cu ocazia acestei căsătorii, Allah(swt) a dat o revelaţie cu privire la Hijab(vălul islamic) şi de asemenea a clarificat că niciun bărbat nu se poate căsători cu vreuna din Mamele Credincioşilor după Profet (sas). Aceste două porunci fură revelate în Ayat(versetele ) aceleiaşi Sure(Capitol):
„O, voi cei care credeţi! Nu intraţi în casele Profetului (sas) până ce nu aveţi permisiunea pentru servirea unei mese, (şi apoi nu atât de devreme încât) să aşteptaţi pregătirea ei. Dar când sunteţi invitaţi, intraţi, şi după ce  v-aţi servit masa, plecaţi fără să aşteptaţi o vorbă. Cu siguranţă asemenea comportament îl supără pe Profet şi el este timid cu (cererea ca) voi (să plecaţi); dar Allah nu este timid (să vă spună) adevărul. Şi când le cereţi (soţiilor lor) orice doriţi, cereţi de după un paravan ce este mai curat pentru sufletele voastre şi ale lor. Şi nu este (corect) pentru voi să-l supăraţi pe Trimisul lui Allah, nici să vă căsătoriţi vreodată cu soţiile lui după el (moartea sa). Cu siguranţă, cu Allah aceasta va fi o grozăvie.”  (33:53)

’Aisha (ra) spune că în ceea ce priveşte valorile şi poziţia ei, Zainab (ra) era egală ei şi că nu văzuse pe nimeni altcineva vreodată care să fie atât de dornic de a se apropia de Allah (swt). Pentru a câştiga apropierea de El, era mult mai darnică decât majoritatea, iar compotamentul ei generos cu rudele era impecabil. Când ’Aisha (ra) fu acuzată pe nedrept, întreaga Al-Madinah era contaminată cu batjocuri şi vorbe ticăloase; de fapt, chiar şi Profetul (sas) fu dezorientat. Profetul (sas) o întrebă pe Zainab (ra) ce părere avea despre ’Aisha (ra). Nobilul caracter al acestei doamne reiese din răspunsul ei; ea răspunse imediat că nu doreşte să fie implicată şi nu doreşte să-şi murdărească şi să-şi păteze urechile, ochii şi limba cu asemenea acuzaţii îngrozitoare. Jurând pe Allah(swt) ea spuse că o găsea pe ’Aisha (ra) cu adevărat o doamnă cu frică de Dumnezeu şi cu un caracter exemplar. Găsi în ea cele mai minunate trăsături: integritatea, sinceritatea şi onestitatea şi nu văzuse la ea nimic altceva în afară de bunătate şi virtute. ’Aisha (ra) povestea că Zainab (ra) profita foarte uşor de situaţie şi făcea remarci defavorabile acesteia, întrucât până la urmă, într-un fel erau rivale. ’Aisha (ra) spune că nu a uitat niciodată faptul că Zainab a stat alături de ea în cele mai grele timpuri ale vieţii ei, când aproape toată lumea era împotriva ei.
Odată Zainab (ra) o numi pe Safiyyah, (ra) evreică, ceea ce-l supără foarte tare pe Profet (sas). De fapt, el a fost atât de afectat, încât încetă să-i mai vorbească. Zainab (ra) se simţi vinovată şi-şi dădu seama că făcuse o gravă greşeală şi-l ofensase pe Profet (sas). În cele din urmă, îi ceru ’Aishei (ra) să o sprijine în acest caz faţă de el şi să-i spună că-i părea sincer rău; ea era singura care putea discuta cu el într-o manieră aşa directă. Când Profetul (sas) o vizită pe ’Aisha (ra), aceasta căută un moment oportun şi aduse vorba de acest subiect pledând în favoarea Zainabei (ra). Profetul (sas) o iertă, iar viaţa de familie reveni la normal.
Când Zainab (ra) muri, ’Aisha (ra) îşi aminti o ocazie când Profetul (sas) spuse că dintre Mamele Credincioşilor, ea se va întâlni cu el în Viaţa de Apoi, cea care ,,avea mâinile cele mai lungi”. Zainab (ra) era de statură mică în comparaţie cu celelalte şi în mod natural mâinile-i erau scurte. Toate doamnele luară afirmaţia în mod concret şi începură să-şi măsoare braţele. Abia la moartea doamnei Zainab (ra) îşi dădură seama ce semnificaţie a avut acea relatare făcută de Profet(sas). Într-adevăr, însemna că persoana cu braţele cele mai lungi era persoana cea mai generoasă, care se gândea numai cum să-i mulţumească pe alţii. În acea afirmaţie era o profeţie implicată, care se clarifica la moartea lui Zainab (ra). Însemna că-l va întâlni în Paradis înaintea celorlalte. Şi ea muri înaintea oricăreia dintre soţiile Profetului (sas). ’Aisha (ra) spune că Zainab (ra) muncea cu propriile-i mâini şi ceea ce câştiga în acest fel cheltuia în scop caritabil. Spune că era o doamnă cu teamă de Dumnezeu şi neprefăcută, care era adepta cumpătării. Toate acţiunile ei aveau ca scop mulţumirea lui Allah (swt). Uneori îşi pierdea firea, dar apoi imediat se căia şi îşi cerea scuze. Avea un suflet curat şi niciodată nu avea resentimente ori pică.
Profetul (sas) avea o rutină foarte organizată. După rugăciunea ’Asr, obişnuia să viziteze diferite locuinţe pentru a se interesa despre bunăstarea doamnelor familiei sale. El era foarte corect în ceea ce priveşte atenţia pe care le-o acorda acestora şi timpul pe care-l petrecea cu fiecare dintre ele. Odată Zainab (ra) primi o miere mai specială de la o rudă şi se întâmplă ca aceasta să fie preferata Profetului (sas). Ori de câte ori i-o oferea, el petrecea mai mult timp în locuinţa ei, atât cât să o savureze cu adevărat şi să se bucure de ea. Celelalte soţii erau impacientate şi nerăbdătoare aşteptându-şi rândul întâlnirii cu el. Astfel , ’Aisha, Saudah şi Hafsah puseră la cale un plan. Fiecare dintre ele urma să-i spună că gura-i mirosea puţin cam ciudat. Şi dacă toate i-ar fi spus acelaşi lucru, cu siguranţă le-ar fi crezut şi şi-ar fi dat seama că singurul lucru care i-ar fi putut cauza un miros neplăcut ar fi fost mierea pe care o servise. Din moment ce era foarte preocupat cu igiena personală, cu siguranţă ar fi încetat să mai mănânce mierea. Desigur că cele trei Mame ale Credincioşilor au făcut ce au făcut, nu din răutate, ci pentru că-l iubeau şi-şi doreau ca el să vină la ele mai devreme. De fapt, Allah (swt) chiar El vorbea despre ele în Qur’an cu cele mai înalte cuvinte de respect.
„O, soţii ale Profetului (sas)! nu sunteţi ca nicio altă femeie.” (33:32)
Se întâmplă exact cum plănuia. Profetului (sas) începu să-i displacă mierea şi hotărî să nu o mai mănânce vreodată. În cazul unei persoane oarecare aceasta nu ar fi fost o problemă. Dar Profetul (sas) jura să nu mai aibă acces la ceva ce practic nu fusese interzis de Allah (swt); acest lucru ar putea conduce orice adept al său să-şi interzică de asemenea ceva ce nu a fost interzis de Allah.
Astfel că Allah îl mustră:
„O Profetule! De ce (îţi) interzici ceva ce Allah ţi-a permis, căutând mulţumirea soţiilor tale? Şi Allah este Cel Iertător, Cel mai Milos.”  (66:1)

Ca rezultat, Profetul (sas) îşi rupse angajamentul luat şi-şi luă pedeapsa pentru aceasta în conformitate cu dipoziţiile lui Allah.

Zainab (ra) făcu o mică moschee în colţul casei ei şi obişnuia să petreacă o bună parte din timp acolo în rugăciune şi meditaţie. Profetul (sas) se ruga de asemenea acolo uneori. Ea credea cu tărie în căutarea sfatului lui Allah prin rugăciune şi implorare, înainte de a lua vreo hotărâre. Toate marile decizii ale vieţii ei fură luate în acest fel. De fapt, chiar şi când Profetul (sas) o ceru de soţie, ea căută îndrumare prin rugăciune.
Această doamnă corectă muri în timpul califatului lui ’Umar Farooq (a) la vârsta de 53 de ani. Când realiză  că avea să-şi întâlnească Creatorul, le-a spus oamenilor din jurul ei că deja îşi pregătise un giulgiu pentru ea. Dacă ’Umar Farooq (ra) îi trimise unul pentru ea, unul ar trebui utilizat şi celălalt ar trebui dat de pomană. Era o femeie atât de modestă, încât în faţa corpului ei neînsufleţit fu trasă o perdea, chair dacă era învelit într-un giulgiu.
’Umar Farooq (ra) i-a condus rugăciunile funerare şi toate rudele ei aproapiate – Osamah bin Zaid, Muhammad bin ’Abdullah bin Jahash, ’Abdullah bin Abi Ahmad bin Jahash şi Muhammad bin Talhah bin ’Abdullah – coborâră în mormânt pentru a o coborî uşor în ultimul ei loc de odihnă în Jannat-ul Baqi.
„O cea în (totală) odihnă şi mulţumire! Întoarce-te la Stăpânul tău – mulţumit şi mulţumitor.Intră apoi printre slujitorii Mei şi intră în Raiul Meu ”(Qur’an- 89:27-30)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: