Umm Salamah Asma’ bint Yazid bin Sakan Al-Ansariah (ra)

Profetul(sas) a spus :
„Cine a participat la Declaraţia de la Rizwan nu va merge niciodată în Iad”. Asma bint Yazid(ra) avu onoarea de a participa la Declaraţia de la Rizwan.

Răbdătoare, cu o totală încredere în Allah (swt), pioasă, isteaţă şi cu teamă de Dumnezeu, acestea sunt câteva din calităţile Umm Salamei Asma’ bint Yazid Ansariah(ra). Însă mai presus de toate se află curajul ei care inspiră un cititor al biografiilor acestor femei-Companion. Îndrăzneaţă până la extrem , ea a fost atât de curajoasă încât cu parul cortului ei, omorî nouă soldaţi romani în bătălia de la Yarmook. Declaraţiile ei erau foarte apreciate, de aceea era mereu elocventă şi convingătoare. Când vorbea, aproape că vrăjea auditoriul. Frazele ei formau o frumoasă secvenţă ca un şirag de perle, iar tonul ei era bine modelat şi cu un sunet plăcut. Odată ea se înfăţişă înaintea Profetului (sas) ca reprezentant, mai degrabă ca avocat spre a pleda pentru cauza femeilor. Ea i se adresă foarte respectuos şi i-a spus:
„Astăzi am venit în prezenţa ta să pledez pentru cauza femeilor. Allah (swt) te-a trimis ca Profet al Său (sas) pentru toată omenirea – bărbaţi şi femei. Noi femeile am avut de asemenea privilegiul şi onoarea de a jura supunere faţă de Allah (swt) şi ţie. Şi noi îţi urmăm învăţăturile şi Sunnah. Noi,femeile, locuim în casele noastre şi ne îndeplinim sarcinile. Noi ne dedicăm activitatea de a avea grijă de soţii noştri şi îndeplinirea nevoilor lor. Noi ne ocupăm de creşterea copiilor noştri şi de activităţile zilnice din cadrul gospodăriei. Bărbaţii, oricum au mai multe oportunităţi pentru câştigarea recompenselor de la Allah (swt) pentru că ei pot realiza lucruri, pe care noi, ca femei, nu putem. Bărbaţii se prezintă la rugăciunile congregaţionale în moschee şi la rugăciunile speciale de Vineri. Ei participă la rugăciunile speciale pentru cei morţi; ei de asemenea au privilegiul de a participa la Jihad. Când ei merg la Jihad noi rămânem acasă pentru a le proteja proprietatea şi să avem grijă de familie. Nu merităm şi noi în mod egal răsplata lui Allah?”

Profetul (sas) a fost mişcat şi foarte impresionat de pledoaria ei prezentată elocvent şi raţional. Se întoarse către Companionii săi şi-i întrebă dacă vreunul din ei exprimă vreodată o întrebare mai bună în ceea ce priveşte religia.
Simultan, toţi au răspuns că într-adevăr ea a fost excelentă. Profetul (sas) se întoarse apoi către această femeie şi-i răspunse:
„Te rog, mergi şi spunele femeilor pe care le reprezinţi că îndeplinindu-vă îndatoririle faţă de soţii voştri într-un mod plăcut, având în minte ceea ce-i va face fericiţi, şi urmându-i cu credinţă, îi veţi fi extrem de mulţumitori lui Allah (swt) şi El vă va da aceeaşi răsplată promisă ca şi bărbaţilor.”

Ea a fost atât de fericită la auzul acestor veşti minunate, încât se ridică de la întrunire recitând cuvintele – La ilaha illallah, Allahu-Akbar. Se grăbi să le dea prietenilor ei vestea cea bună pe care o primise de la Trimisul lui Allah (sas).
Ea povesti că odată stătea cu prietenii ei când Profetul (sas) trecu pe acolo. Când îi văzu, el se adresă, spunând că nu ar trebui să le fie nerecunoscători binefăcătorilor lor. Din moment ce era mai isteaţă decât prietenele ei, îi ceru să fie mai clar în  ceea ce a vrut să spună prin afirmaţia lui. El spuse:
„O femeie locuieşte cu părinţii ei, apoi se căsătoreşte şi Allah (swt) o binecuvântează cu copii. În momentele în care se plictiseşte de soţul ei, ea spune că n-a avut niciodată parte de fericire în casa lui. Aceasta este o afişare de totală nerecunoştinţă faţă de soţul ei. Fiecare femeie musulmană ar trebui să încerce să evite să spună astfel de lucruri.”
Vorbind despre poziţia şi statutul unui soţ, acesta a spus:
„Dacă ar fi fost ca eu să poruncesc să vă prosternaţi dinaintea unei alte fiinţe umane, i-aş cere unei soţii să se prosterneze dinaintea soţului ei.”

’Amr bin Qatada (ra) relatează că dintre femeile Ansar, primele care au jurat supunere lui Allah (swt) şi Trimisului Său (sas) şi care a recitat cuvintele de mărturisire a fost Umm Sa’d bin Mu’ath, Kabthah bint Rafi’, Umm Salamah Asma’ bint Yazid şi sora ei Hawa’ bint Yazid Ansariah(ra). Şi toate au avut privilegiul de a face acest lucru personal cu Profetul (sas). Şi asta nu era lucru puţin. Cineva care câştigă această şansă este cu adevărat foarte norocos şi el sau ea ar trebui să fie în mod justificabil, mândru.
Umm Salamah Asma’ bint Yazid Ansariah (ra) relatează că atunci când Profetul se căsători cu ’Aisha (ra), ea a fost cea care a ajutat la pregătirea miresei. Când Profetul (sas) sosi, ea-i oferi un pahar cu lapte. El servi o parte şi-i dădu restul ’Aishei (ra), care timidă fiind nu luă paharul. Astfel, Umm Salamah (ra) i-a spus:
„Aceasta este o şansă de aur ce nu se iveşte în fiecare zi; ar trebui să accepte şi să nu-i fie ruşine.”
’Aisha (ra) spuse că era atât de tensionată şi de timidă, încât îi tremurau mâinile. Luă paharul şi începu să bea laptele. Profetul (sas) i-a spus să le dea ceva şi prietenelor ei şi celorlalte femei care erau de faţă. Toate au început să râdă şi au spus că nu doresc lapte.
El glumi cu ele, spunând că minciunile şi foamea nu ar trebui aduse împreună.

Umm Salamah Asma’ (ra) spuse că într-o zi Profetul (sas) veni la ei acasă când era vremea rugăciunii de Maghrib. În curte ei făcuseră o mică moschee şi el se ruga acolo. Apoi ea l-a servit cu pâine şi ceva supă pe care o gătise. Ea spuse că jură pe Allah (swt) în mâinile Căruia se află sufletul ei, că la masă erau aproximativ 40 de oameni; nu era decât o bucăţică de pâine şi supa se afla într-un vas mic de piele, dar toată lumea fu mulţumită de cină şi încă mai rămăsese destulă mâncare. Apoi familia mâncă şi ea pe săturate. A spus că spălă vasul şi-l puse deoparte într-un loc sigur. Spunea că ori de câte ori cineva din familie se simţea bolnav, i-ar fi dat apa din acel vas şi acesta s-ar fi vindecat. Uneori pentru pentru prosperitate, foloseau vasul pentru a bea apă şi a se vindeca.

În timpul bătăliei de la Trenche, Umm Salamah Asma’ bin Yazid (ra) i-a trimis Profetului (sas) mâncarea lui preferată de curmale şi samne(unt topit). La acea vreme el era cu Mama Credincioşilor Umm Salamah (ra). Ea luă atât cât dori şi apoi trimise o învitaţie generală Mujahideenilor care participau la război să vină şi să servească şi ei. Toată lumea mâncă pe săturate, şi totuşi rămase aceeaşi cantitate de mâncare.
Jabir bin ’Abdullah (ra) oferi şi el o cină şi aici se întâmplă acelaşi lucru. Un alt incident al plenitudinii şi binecuvântărilor lui Allah (swt) avu loc când Umm Sulaim (ra) îi servi o masă Profetului (sas).
Umm Salamah Asma’ bint Yazid (ra) relată că în timpul vieţii Profetului (sas) ea era divorţată. Nu era vreun precedent pentru Iddatul unei femei divorţate înainte de aceasta. Când ea divorţă, fu revelat următorul verset din Nobilul Qur’an:
„Şi femeile divorţate vor trebui să aştepte pentru trei perioade lunare”.  (2:228)

În ceea ce priveşte învăţămintele şi cunoştinţele Umm Salamei Asma’ (ra) aceasta ocupa o poziţie foarte înaltă. Dintre Femile-Companion, poziţia ei era după cea a Mamei Credincioşilor ’Aisha (ra) şi cea a Mamei Credincioşilor Umm Salamah (ra). Sunt 81 de Ahadithuri asociate numelui ei. Unul dintre Ahadithuri narate de ea spune că:
„Profetul (sas) a spus: Cu adevărat, Allah(swt) iartă toate păcatele şi asta nu-I afectează cu nimic.”

Umm Salamah Asma’  bint Yazid (ra) era o persoană foarte răbdătoare şi mulţumitoare Domnului ei în toate împrejurările. În timpul Bătăliei de la Uhud, tatăl ei – Yazid bin Sakan, fratele ei – ’Amer bin Yazid bin Sakan, şi unchiul ei – Ziyad bin Sakan(ra), au fost cu toţii martirizaţi. Când i-a spus, ea întrebă despre Profet (sas). După ce îl văzu ea însuşi sosind, îi mulţumi lui Allah, spunând:
„Atâta timp cât el este bine şi sănătos toate celelalte probleme deveneau insignificante şi cele mai mari dificultăţi aveau consecinţe minore.”

Pe scurt, privind diferite evenimente din viaţa ei, nu poţi să nu realizezi cât este de măreaţă. Mâncarea pe care o servi în Bătălia de la Uhud deveni o ocazie pentru una din miracolele Profetului (sas). Ea avu distincţia şi mândria de a fi părtaşă la semnarea Tratatului de Pace de la Hudaibiyah. Ea a fost dintre ,,Companionii Copacului” la Bai’t Ridhwan. E luă parte în Bătălia de la Khaiber. În Bătălia de la Yarmouk ea omorî nouă soldaţi duşmani doar cu parul cortului ei. În Bătălia de la Uhud, i s-a dat vestea cea bună a unei vieţi veşnice în Paradis în Viaţa de Apoi pentru tribul Banu  ’Abdul-Ashahal. Dintre cei martirizaţi fu şi tatăl ei. Despre aceşti oameni, Profetul (sas) a spus că s-au reunit în Paradis şi intervenţia fu acceptată pentru toţi. În lumina acestei afirmaţii se poate spune că şi ea va merge în Paradis.
Ea trăi până la o vârstă destul de înaintată şi muri în timpul califatului lui Yazid bin Mu’awiyah. Ea se mutase la Damasc în ultima perioadă a vieţii ei. Acolo şi muri. A fost înmormântată lângă Poarta Saghir a Damascului.
Allah(swt) va fi mulţumit de ei şi ei de El.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: