Umm Munthir Salama bint Qais(ra)

Profetul (sas) a spus:
„Cei ce au participat la Declaraţia Rizwan sunt cei ai Paradisului.”

Umm Al-Munthar Salama(ra) luă parte la Declaraţia Rizwan, şi astfel ea este a Paradisului.

Umm Munthir (ra) era o fiică remarcabilă a tribului Banu Najjar. Şi era sora unui extraordinar Companion – Saleet bin Qais (ra). El luă parte la bătăliile din Badr. Ea avu privilegiul de a fi membră a adunării când în timpul rugăciunii fu revelat Ayahul (versetul) privind schimbarea Qiblei sau direcţia rugăciunii. Ea era de asemenea şi o mătuşă mai îndepărtată a Profetului (sas), care avea o mare stimă pentru tribul ei. Ori de câte ori un membru al tribului ei era bolnav, el îi vizita.
Unul dintre bărbaţii  tribului Banu Najjar se îmbolnăvi. El merse să-l vadă şi adresându-i-se ca unchi din partea mamei, îi ceru să recite cuvintele:
„Nimeni nu are dreptul de a fi adorat cu excepţia lui Allah.”
Bărbatul i-a spus că nu era unchi din partea mamei, ci din partea tatălui. Profetul (sas) zâmbi şi-i spuse că tot ce trebuie să facă era să recite Kalimah o dată.
El îl întrebă dacă va fi mult mai bine şi-i va fi benefic pentru el. Profetul (sas) i-a răspuns că nu-i va fi doar mai bine, ci-i va fi cu mult mai bine. Viaţa lui va fi mai bună atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi.
Umm Munthir Salama bint Qais (ra) era marea doamnă care a acceptat invitaţia lui Mus’ab bin ’Umair (ra) de a accepta Islamul. Ea deveni cunoscută prin numele fiului ei Umm Munthir (ra). Numele ei originar era Salama bint Qais (ra). Cele două surori ale ei – Umm Sulaim bint Qais şi ’Umairah bint Qais – acceptară şi ele Islamul şi-i jurară supunere în prezenţa Profetului (sas).

În foarte puţin timp, femeile Al-Madinei acceptară Islamul şi spuseră jurământul de supunere chiar Profetului (sas). Când femeile au spus că-şi doreau să facă acest lucru în prezenţa Profetului (sas), el a fost de acord, dar nu le-a atins palmele atunci când le-a convertit. El le-a spus femeilor că trebuie să se abţină complet de la următoarele şase lucruri:
Nu trebuiau să accepte pe nimeni altcineva în afară de Allah ca demn de a fi adorat.
Nu trebuiau să fure.
Nu trebuiau să comită adultere.
Nu trebuiau să-şi ucidă copiii.
Nu trebuiau să bârfească ori să acuze o persoană pe nedrept.
Nu trebuiau să nesocotească poruncile date de Allah(swt).

Umm Munthir (ra) relatează că atunci când femeile Ansari s-au adunat pentru a-şi da jurământul, era şi ea printre ele. Toate au repetat cele şase puncte împreună cu Profetul (sas) când au jurat supunere Islamului.
Profetul (sas) le-a spus de asemenea că nu trebuiau să-şi înşele soţii.
Umm Munthir Salama bint Qais (ra) a fost măritată cu Qais bin Sa’sa bin Wahab; aşadar numele tatălui ei era Qais ca şi numele soţului ei. Dar ea deveni cunoscută după numele fiului ei ca fiind Umm Munthir (ra).
După Bătălia Ahzab (bătălia congregaţiilor)a avut loc războiul Banu Quraidhah. În acea bătălie, Mujahideenii i-au asediat pe Banu Quraidhah pentru douăzeci şi cinci de zile (după alte surse asediul dură cincisprezece zile). Din moment ce erau aliaţi ai tribului Aws, Evreii Banu Quraidhah se adresară liderului lor – Sa’d bin Mu’adh (ra) pentru judecata lui în provinţa egoiştilor şi aroganţilor Banu Quraidhah şi cum ar trebui pedepsiţi. Sa’d bin Mu’adh (ra) declară că cei ce aţâţă la război dintre ei ar trebui decapitaţi, copiii lor ar trebui luaţi prizonieri şi posesiunile lor ar trebui confiscate. Sugestia sa fuse pusă în aplicare. Când oferi această sugestie acesta se afla rănit în cortul ce fusese înălţat în curtea Moscheii Profetului (sas).
Realizând că situaţia era crititcă, Rafa’ah bin Samwal Qurdhi apelă la Umm Munthir Salama(ra) să-l adăpostească şi să apeleze la Profet (sas) pentru siguranţa sa. A spus că nu va uita acea favoare pentru restul vieţii lui. Părându-i rău pentru el, Umm Munthir Salama (ra) îi oferi adăpost şi-i ceru Profetului (sas) să-l accepte din moment ce ea l-a adăpostit. El fu de acord şi stabili o garanţie pentru Rafa’ah. Astfel acesta fu salvat de o moarte sigură. Într-o zi Umm Munthir Salama (ra) i-a spus Profetului (sas) că protejatul ei se ruga constant şi de asemenea mânca carne de cămilă. El zâmbi şi-i răspunse că dacă acesta îşi spunea rugăciunile va avea de câştigat; dar dacă rămânea loial propriei lui credinţe şi nu accepta Islamul nu-i va fi de niciun folos. Ceva mai târziu, în timp, Rafa’ah se converti la Islam, jurând supunere.
Acest mare act de mărinimie cu siguranţă va fi inclus între celelalte fapte bune ale ei. Dacă ea nu l-ar fi adăpostit şi dacă ea n-ar fi apelat la Profet (sas) pentru viaţa lui, el ar fi putut muri ca necredincios şi să meargă în eternul Foc al Vieţii de Apoi.
Printre Banu Quraidhah era şi o femeie, Rehanah bint Zaid bin ’Amr, pe care Profetul (sas) o luă ca şi sclavă pentru gospodăria sa. Potrivit unor relatări el se căsători cu ea, aceasta devenind una dintre Mamele Credincioşilor. Ceremonia căsătoriei avu loc în casa lui Umm Munthir (ra). Când Profetul (sas) s-a întors din Pelerinajul său de Adio,ea muri şi fu îngropată în Hannatul Baqi.
Uneori Profetul (sas) obişnuia s-o viziteze pe Umm Munthir Salama bint Qais (ra). El servea prânzul şi apoi se odihnea aici pentru un timp. Ea gătea foarte bine, iar Profetului (sas) îi plăcea să mănânce la ea. Făcea mâncăruri speciale în zilele de vineri, deoarece el venea pe la ea cu câţiva dintre Companioni pentru o masă.
Umm Munthir (ra) era una dintre cei o mie patru sute de norocoşi Companioni ai Copacului cu ocazia Bai’t Ridhwan pentru care Allah (swt) Le promise Paradisul. Aşa cum spune şi Hadithul din Sahih Muslim:
„Niciunul dintre ei, care jurară supunere sub copac nu va merge în Jahannum.”
Umm Munthir (ra) părăsi această lume când atât Allah(swt), cât şi Profetul Său Muhammad (sas) erau foarte mulţumiţi de ea.
Allah(swt) va fi mulţumit de ei şi ei de El.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: