Umm Hisham bint Harithah bin Nu’man(ra)

Jabir bin ’Abdullah (ra) relată că Trimisul lui Allah (sas) a spus:
„Cei ce au luat parte la Pactul de la Rizwan nu vor merge niciodată în Iad.”
Umm Hisham bint Harithah a participat la Pactul de la Rizwan, drept pentru care ea este o doamnă a Paradisului.

Ca şi celelalte femei Companion, care au participat la Bai’t Ridhwan ea era una dintre ele, astfel că şi-a asigurat un loc în Paradis pentru spiritul ei de sacrificiu şi pentru altruism. Loială şi credincioasă, învăţătă şi cu destul de multe cunoştinţe în ceea ce priveşte religia, ea era pioasă şi ţinea foarte mult la curăţenie,în special la acea legată de abluţiune şi rugăciune. Ea a avut marele noroc de a fi vecina Profetului (sas) în Al-Madinah. Ea era fiica unui alt remarcabil Companion, Harithah bin Nu’man (ra). Acesta era un om înstărit şi una dintre personalităţile binecunoscute şi conducătoare ale oraşului. Tatăl ei oprise câteva case cadou pentru a fi utilizate de către Profet (sas). De fapt, pentru lauda acestui Companion, Profetul (sas) a spus:
„El mi-a dat atât de multe case încât m-am simţit stânjenit să-i mai cer o alta.”

Umm Hisham bint Harithah (ra) era, ca şi tatăl ei, o mare personalitate şi un personaj exemplar.

Când Profetul (sas) veni la Al-Madinah după emigrarea lui din Mekka, se bucură de ospitalitatea lui Abu Ayub Ansari (ra) pentru aproape 6 luni. Vecinul lor alăturat era Harithah bin Nu’man (ra). Fiica lui, Umm Hisham bint Harithah (ra), deseori gătea şi îi trimitea de mâncare stimabilului musafir, Profetul (sas). Ori de câte ori oficia o nouă căsătorie avea nevoie de o nouă locuinţă. Şi era Harithah bin  Nu’man (ra) cel care-şi oferea propria-i casă şi se muta chiar el într-o altă casă. Profetul (sas) se simţea stânjenit pentru că-i cauza acestuia atâtea probleme şi era nevoit să se mute atât de des.
’Allamah Yaqut Hamwi în cartea sa – ,,Mu’jam Al-Baldan” , scrie că Harithah bin Nu’man (ra) fu primul Companion ce avea suficient noroc să-i ofere Profetului (sas) atâtea locuinţe. El era extrem de ascultător cu mama sa şi de aceea Allah (swt) îi dărui un statut atât de înalt în viaţă. ’Aisha (ra) relată că odată Profetul (sas) a zis că atunci când intră în Paradis auzi pe cineva recitând Qur’anul atât de frumos. El întrebă cine era acea persoană şi i s-a răspuns că era Harithah bin Nu’man (ra). Apoi el a spus că astfel erau oamenii buni, cei care sunt ascultători faţă de mamele lor.
Harithah bin Nu’man (ra) era atât de măreţ încât chiar a avut norocul de a-l vedea pe Îngerul Jibriil (as) de două ori. El spune că l-a văzut de două ori cu proprii lui ochi. Când Profetul (sas) plecă să se lupte cu Banu Quraidhah l-a văzut sub înfăţişarea unui alt Companion al Profetului (sas) , Dahyah Kalbi (ra). Aceasta se întâmpla în Jannatul Bagi. A doua oară când îl zări, s-a întâmplat pe câmpul de luptă în timpul bătăliei de la Hunain, când acesta era ocupat să-i vorbească Profetului (sas). Când trecu pe lângă cei doi în linişte, Îngerul Jibriil (as) îl întrebă pe Profet (sas) cine era el. Acesta a răspuns că era Harithah bi Nu’man (ra). Apoi îi spuse că era unul dintre cei 100 de oameni  cărora Allah (swt) le-a transmis că vor fi binecuvântaţi cu hrana Paradisului. De asemenea, dacă m-ar fi salutat astăzi, urările i-ar fi fost înapoiate, spuse Îngerul. Acest nobil Companion avu de asemenea onoarea de a lua parte în Bătălia de la Badr.
Umm Hisham bint Harithah (ra) era descendenta unor familii nobile din ambele părţi. Mama ei – Umm Khalid bint Khalid bin Ya’eesh era din tribul Banu Malik. Ea a avut privilegiul de a jura supunere Isamului, cu Profetul (sas). Era căsătorită cu Harithah bin Nu’man(ra). Avea cinci copii de la aceasta – ’Abdullah, ’Abdur-Rahman, Saudah, ’Umrah şi Umm Hisham – care umplură casa cu dragoste şi viaţă. Toţi au fost norocoşi să accepte Islamul. Întreaga familie a fost în slujba Profetului(sas) într-un mod remarcabil. Umm Hisham bint Harithah (ra) vizita casa Profetului (sas) foarte des; astfel ea a avut deosebita plăcere de a le întâlni şi de a se alătura Mamelor Credincioşilor şi de ale observa de aproape de multe ori. Şi contactul social apropiat cu aceste femei de un caracter nobil au influenţat-o profund.
În zilele de ’Eid (sărbătoare) şi în zilele de Vineri, Profetul (sas) recita Surah Qaf din Nobilul Qur’an. Umm Hisham o învăţase pe de rost numai ascultând-o. Avea o minte foarte ageră şi o memorie remarcabilă. De asemenea ţinea minte pe de rost şi multe Ahadithuri. Sora ei, – ’Umrah, Muhammad bin ’Abdur-Rahman bin As’ad bin Zurah , Yahya bin ’Abdullah şi Habib bin ’Abdur-Rahman au relatat Ahadithuri de la aceasta.

În anul 6 după Hijrah când Profetul (sas) îşi anunţă intenţia de a pleca la Mekka pentru ’Umrah, o mie patru sute de companioni – atât bărbaţi cât şi femei, se pregătiră să-l însoţească. Acest grup de oameni cu mintea curată au pornit în această călătorie sacră , dar au fost opriţi la Hudabiyah de către Quraişi, care le-au interzis intrarea în Mekka. Profetul (sas) l-a trimis pe ’Uthman bin ’Affan (ra) ca emisar al său pentru a negocia cu Quraişii. Aceştia nu i-au dat drumul înapoi pentru o lungă perioadă de timp şi se răspândi vorba că fusese ucis. Când Profetul (sas) auzi acestea el se întristă. El a spus că nu se puteau întoarce în Al- Madina fără a-i răzbuna moartea lui ’Uthman bin ’Affan (ra). Se aşeză sub un copac şi toţi Companionii săi – bărbaţi şi femei – se adunară în jurul lui şi au mărturisit jurământul de supunere. Aceştia au jurat să lupte împotriva Quraişilor pentru a răzbuna moartea delegatului lor. Bai’t Ridhwan este numele ce a fost dat acestui eveniment istoric. Allah (swt) şi-a dat acordul pentru această convenţie şi de asemenea le-a prezis victoria în viitor. Aşa cum spune în Surat al-Fath :
„Într-adevăr, Allah a fost mulţumit de credincioşi când şi-au dat jurământul (ţie O Muhammad sas) : el ştia ce se află în sufletele lor, şi El a coborât mila şi liniştea asupra lor, şi El i-a recompensat cu o victorie apropiată”. (48:18)

Companionii şi Femeile-Companion prezenţi acolo cu această ocazie de o importanţă istorică şi religioasă sunt de asemenea amintiţi în istoria Islamului drept „Companionii Copacului”. După cum rezultă,’Uthman bin ’Affan (ra) nu a fost nevoit să stea acolo prea mult timp, şi Quraişii l-au trimis pe Abu Yazid Sohail bin ’Amr ca reprezentant al lor la Hudaibiah în locul unde Profetul îşi aşezase tabăra împreună cu ai săi Companioni. În baza unor termeni, aici se încheie un tratat de pace. Acesta deveni cunoscut ca Tratatul de pace de la Hudaibiyah. Când Mekka fu cucerită de către musulmani, el se converti la Islam. Deveni un musulman devotat, stăruitor în rugăciune, plătea Zaka’, şi făcea acte de caritate (pomenile). Când recita din Nobilul Qu’ran începea să plângă în hohote. Când Profetul (sas) muri avu loc o răsturnare de situaţie. Mulţi oamenii din Mekka au început să renunţe la Islam şi să se întoarcă la vechiul lor stil de viaţă. În acest moment critic, Abu Yazid Sohail bin ’Amr se ridică şi se adresă Quraişilor cu o voce impunătoare :
„O Quraiş, ar trebui să vă fie ruşine. Voi aţi fost ultimii care aţi acceptat Islamul, şi sunteţi primii care părăsesc acest cerc puternic? Amintiţi-vă că până la urmă Islamul va trimfa. Lumina sa, se va împrăştia în lung şi-n lat ca lumina soarelui şi a lunii, luând întreaga lume în îmbrăţişarea sa. Opriţi-vă, O Quraiş! Şi nu deveniţi necredincioşi apostaţi (cei ce se leapădă de religie). Vă veţi autodistruge atât în această lume cât şi în cea care urmează”.
Mai apoi, ascultându-i sfatul sincer şi sensibil, oamenii din Mekka şi-au păstrat credinţa în Islam cu fermitate.
Abu Yazid Sohail bin ’Amr luă parte la bătălia de la Yarmouk unde muri ca martir. Profetul (sas) le dădu vestea cea bună de a avea o viaţă veşnică în Paradis tuturor celor o mie patru sute de oameni, care au fost „Companioni ai Copacului”. Profetul  (sas) a spus că cei care au participat la Bai’t Ridhwan li s-a promis că nici unul din ei nu va merge în Jahannum (iad). Astfel, Umm Hisham bint Harithah (ra) primi şi ea vestea Paradisului.
Între aceşti „Companioni ai Copacului” exista un ipocrit rătăcit Jadd bin Qais care avea o cămilă roşie foarte scumpă. Potrivit tradiţiei din ,,Sahih Al-Bukhari „acest om a fost separat de membrii curaţi ai acestei grupări. Binecuvântarea Hadithului este :
„Toţi acei oameni care au jurat supunere sub copac vor merge cu siguranţă în Paradis, cu exceptia omului cu cămila roşie”.
Această promisiune a Paradisului în viaţa de Apoi este cea mai mare răsplată, a cărei paralelă nu poate fi găsită în această lume. Norocoşi sunt cei ce au primit această promisiune de la Allah (swt) şi Mesagerul Său (sas). Şi când Umm Hisham bint Harithah (ra) părăsi această lume, acea promisiune era comoara ce o lua cu ea.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: