Umm Haram bint Malhan(ra)

Profetul (sas) a spus odată:
„Din rândul Ummah, (adepţii mei) o armată va naviga pe mare aşa cum un rege stă pe tronul său.”
Umm Haram l-a întrebat dacă ea va fi una dintre ei. El i-a răspuns că ea va fi una dintre cei mai de seamă ai acestora.

Umm Haram (ra) provenea dintr-o familie nobilă. Sora ei era mama lui Anas bin Malik (ra). Cei doi fraţi ai ei, Haram bin Malhan şi Saleem bin Malhan, luară parte la Bătălia de la Badr şi Uhud. Era de asemenea rudă prin căsătorie cu Abu Talhah (ra), un alt Companion distins. Soţul ei era ’Amr bin Qais bin Zaid (ra), iar fiul , Qais bin ’Amr bin Qais (ra) – aceştia au fost doi Companioni eminenţi ei Profetului (sas) care fură martirizaţi în Bătălia de la Badr. După moartea soţului ei ea se căsători cu ’Obadah bin Samit (ra), un General distins al armatei musulmane. Ea avu un fiu din această căsătorie, Muhammad bin ’Obadah bin Samit.
Generozitatea, bunăvoinţa şi spiritul de sacrificiu erau parte înăscută a naturii acestei nobile femei. Ambiţia ei era să fie martirizată în cauza Islamului şi în slujba acestei dorinţe arzătoare nu lăsă o piatră neîntoarsă. Ea locuia la periferia Al-Madinah, în micuţul oraş Quba. Când Profetul (sas) emigră în Al-Madinah se opri în Quba pentru odihnă înainte de a-şi continua drumul. Ea fu prima din rândul femeilor Ansar care nu numai că a acceptat Islamul, dar l-a şi propovăduit; şi ea făcu astfel înainte de emigrarea Profetului (sas). Umm Haram (ra) era o persoană foarte înţeleaptă şi echilibrată, cu teamă de Dumnezeu, dreaptă şi credincioasă. Ea avea o poziţie foarte înaltă în rândul femeilor Ansar. Profetul (sas) obişnuia deseori să-i viziteze casa şi să se odihnească aici dacă era obosit. Ori de câte ori Profetul (sas) se oprea la ea se simţea recunoscătoare pentru prezenţa lui şi considera că ajutându-l, era cea mai mare onoare pentru ea.

Anas bin Malik povesti că odată el era acasă când Profetul (sas) veni la el. Mama şi sora lui erau de asemenea acolo. Le-a spus acestora să se ridice şi i-a condus într-o rugăciune specială; nu era timpul pentru una dintre rugăciunile obligatorii. După rugăciune el îi ceru lui Allah (swt) să  binecuvânteze cele două familii în această viaţă şi în viaţa de Apoi.
Umm Haram a fost mai întâi căsătorită cu Amr bin Qais bin Zaid. Au avut un fiu pe care l-au numit Qais.Cum s-a menţionat mai devreme aceştia au lupatat alături de Profet în bătălia de la Badr.În bătălia de la Uhud ambii au luptat cu mult curaj. După aceasta, Umm Haram bint Malhan, s-a căsătorit cu faimosul general Obadah bin Samit(ra),şi avură un fiu pe care-l numiră Muhammad bin Obadah.Obadah bin Samit a fost membru al tuturor celor trei delegaţii care au avut onoarea de a merge la Mekka pentru a jura personal supunere faţă de Allah şi faţă de trimisul său. Prima delegaţie a avut şase membri ,a doua doisprezece ,iar a treia a avut şaptezeci şi doi de membrii.
Obadah bin Samit a fost un soţ şi un tată exemplar.El a fost un tată iubitor faţă de Abdullah bin Amr pe care l-a născut Umm Haram (ra) cu primul ei soţ.Aceeaşi dragoste şi grijă pe care le-o oferi propriilor lui copii ,le-o oferi şi copiilor din căsătoria anterioară a soţiei lui.Muhammad bin Obadah era membru al congregaţiei când a fost revelat versetul pentru schimbarea direcţiei – Qibla- de rugăciune spre Ka’bah din Masjid-al- Aqsa. Astfel a avut privilegiul de a se îndrepta către ambele direcţii-Qiblahs- în această unică rugăciune.

Tradiţii atribuite lui Umm Haram (ra) au fost citate de remarcabili companioni ai Profetului (sas) cum sunt: ’Obadah bin Samit (ra), Anas bin Malik (ra), ’Omair bin Aswad, ’Ata bin Yasar şi Ya’li bin Shadad bin Aws(ra). Sentimentele de dragoste, respect şi veneraţie pentru Profet (sas) aproape că au atins culmea perfecţiunii în inima Umm Haram (ra). Ori de câte ori el o vizita pe ea sau pe sora ei Umm Sulaim, fericirea lor nu cunoştea limite. Ea pregătea delicateţuri pentru el şi aranja un pat confortabil pentru ca acesta să se odihnească. Era aşa o atmosferă încât şi Profetul (sas) avea un sentiment de pace şi fericire când o chema. Când fu întrebat dacă avea un motiv anume pentru care o vizita atât de des, el a răspuns că avea un sentiment de milă pentru familia sa, încă de când i-a văzut pe cei doi fraţi murind în Bătălia de la Bi’r Ma’oonah. Şi de atunci şi-a spus că o va vizita să vadă dacă are nevoie de ceva şi pentru a o consola.
Ansarii erau cunoscuţi pentru spiritul lor de sacrificiu, generozitate şi ospitalitate şi Umm Haram (ra) era o întruchipare a acestui spirit. Acest spirit este preamărit în Cuvintele Nobilului Qur’an:
„Şi aceia care, înaintea lor (emiranţilor), aveau case (în Madinah) şi au adoptat Credinţa, care-i iubesc pe cei ce au emigrat către ei şi  nu au nicio gelozie în piepturile lor pentru ceea ce li s-a dat şi îi preferă pe aceştia (emigranţi) chiar înaintea lor înşişi, chiar dacă au nevoie de acel lucru. Şi absolut oricine este salvat de propria-i zgârcenie, astfel sunt cei ce vor fi învingători.”  (59:9)

Allah fu atât de încântat de compasiunea, generozitatea şi sacrificiul arătat de poporul Ansar pentru imigranţii din Mekka, încât Allah (swt) le-a imortalizat caracterul altruist în Qur’anul Său. Nu era vreo diferenţă între bărbat şi femeie în această afişare a altruismului. Şi părea că Umm Haram (ra) era binecuvântată într-o măsură mai mult decât suficientă cu această tipică generozitate a spiritului. Familia era norocoasă că avea binecuvântările şi voinţa Profetului (sas). Ce altceva ar mai putea cere cineva în această lume? Când el muri era foarte bucuros de ea pentru serviciile ei excepţionale pe care le oferea.

În timpul califatului lui ’Uthman bin ’Affan, în anul 27 după Hijrah, Mu’awiyah bin Abu Sufyan (ra) a primit permisiunea de a cuceri Insula Cipru. Pentru a ajunge acolo a fost pregătită o forţă navală. Aceasta era pentru prima oară în istoria Islamului, când se adopta o asemenea măsură. ’Obadah bin Samit (ra) era însoţit de soţia sa Umm Haram (ra), iar Generalul Mu’awiyah de soţia lui, Fakhtah bint Qurdhah(ra).
’Omair bin Aswad ’Ansi scrie că l-a vizitat pe ’Obadah (ra) care locuia într-o zonă de coastă în Hamas. El o întâlni pe Umm Haram (ra) care i-a spus că-l auzise pe Profet (sas) spunând că unii dintre oamenii lui vor călători pe mare în scopul Jihadului (război pentru cauza lui Allah). Ea-l întrebă dacă ea va fi una dintre ei şi acesta-i răspunse afirmativ. Ea fu foarte entuziasmată de acest răspuns întrucât era cea mai aprigă dorinţă a ei să ia parte la Jihad. Datorită lui Allah (swt) musulmanii fură victorioşi. După călătoria ei pe mare, Umm Haram (ra) se sui pe un catâr pentru a călători pe pământ, dar din păcate catârul se sperie de ceva şi ea căzu. Ea se răni foarte grav în zona gâtului ceea ce o costă viaţa.Ea fu înmormântată în Cipru.
Umm Haram (ra) este acea norocoasă femeie-companion care luă parte în această aventură navală şi care se dovedi demnă de spusele binecuvântate ale Profetului (sas) în legătură cu locul ei în Paradis.
Îşi trăi viaţa pe pământ ca o femeie merituoasă şi obţinu cel mai bun sfârşit al unei vieţi trăite în bine, ca martir al primei aventuri navale.

Allah(swt) va fi mulţumit de ei şi ei de El.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: