Sumayyan bint Khabat(ra)

Profetul (sas) s spus:
„O oameni ai lui Yasir! Fiţi răbdători pentru că destinaţia voastră este Paradisul.”

Trei fraţi se pregătiră să plece din Yemen către Mekka. Ei auziră de acest oraş şi-şi doriră să-i cunoscă cultura şi să ia parte la variatele-i activităţi sociale. Unul se numea Yasir, iar ceilalţi doi se numeau Harith şi Malik. Cei doi din urmă se întoarseră, după un timp în Yemen, dar lui Yasir îi plăcu viaţa de acolo atât de mult, încât a decis să rămână aici pentru totdeauna. Potrivit obiceiului acelor vremuri, el primi ajutorul şi sprijinul lui Abu Huthaifah bin ’Abdullah Makhzoomi şi deveni companionul şi partenerul său. Din momentul în care au ajuns să se cunoscă unul pe celălalt mai bine, se plăcură reciproc. Abu Huthaifah avea în casă o sclavă foarte inteligentă şi sensibilă, Sumayyah. La momentul oportun ea se căsători cu Yasir.
Era o căsătorie fericită şi curând avură un fiu pe care-l numiră ’Ammar. Abu Huthaifah era un om foarte blând, iubitor şi generos şi-şi eliberă familia de sub servitudinea sa, dar continuă să păstreze relaţii bune cu ei şi deseori îi ajuta cu bani şi bunuri. Yasir mai avu încă doi fii, pe care-i numi ’Abdullah şi Hareeth. Cel din urmă fu ucis înainte de sosirea Islamului şi cu această tragedie păru că destinul cel rău începu să bântuie acea familie.
Sumayyah bint Khabat (ra) a fost una dintre primii şapte oameni îndrumaţi de Islam care jurară supunere faţă de Profet (sas). Ea este dintre primele cele mai mari femei Companioane. Islamul este unic în sensul că valoarea unei persoane nu depinde de culoare, rasă, limbă, sex ori naţionalitate. Regulile sunt puritatea sufletului şi bunătatea în toate. Aşa cum spune şi Allah:
„Cu adevărat că cei mai preţioşi dintre voi înaintea lui Allah sunt acei (credincioţi) care sunt cei mai pioşi.”  (49:13)

Astfel, o persoană care-şi doreşte pentru aproapele său ceea ce-şi doreşte şi pentru el, care se comportă bine faţă de aproapele său de dragul lui Allah (swt), este cel ce îndeplineşte condiţiile testului pus la cale de El.

Cei şapte care au acceptat pentru prima oară Islamul au fost:
Abu Bakr Siddique (ra)
’Ali Bin Abi Talib (ra)
Khadijah (ra)
Zaid bin Harithah (ra)
Sumayyah bint Khabat (ra)
’Ammâr bin Yasir (ra)
Bilal bin Abi Rabah (ra)

Quraişii din Mekka nu-i puteau face niciun rău Profetului (sas) datorită puterii şi poziţiei unchiului său Abu Talib. Abu Bakr Siddique (ra) era de asemenea un om foarte puternic datorită bunăstării tribului său şi a influenţei sale personale. Însă musulmanii de rând, fie ei bărbat sau femeie, nu erau scutiţi de nicio tortură sau chin imaginabil.

Sumayyah bint Khabat (ra), soţul ei şi fiul lor ’Ammar erau adeseori ţinta cruzimii Quraişilor. Odată când Profetul (sas) trecea prin piaţă îi văzu pe toţi trei membrii ai familiei supuşi la cea mai grea formă posibilă a torturii. Însă era atât de neajutorat, încât nu era nicio cale prin care el i-ar fi putut salva. Nu-i putea decât consola şi le spuse:
„Fii cu răbdare O familie a lui Yasir” căci destinaţia voastră finală este Paradisul!”

’Uthman (ra) de asemenea povesti că Profetul (sas) obişnuia să consoleze familiile cu aceste cuvinte. Odată ’Ammar reuşi să scape şi ajunse la Profet (sas). Apoi el îl întrebă când se va încheia persecuţia musulmanilor nevinovaţi şi când vor putea să respire în pace. I-a spus că lucrurile erau împinse peste orice limite. Profetul (sas) îl linişti apoi cu o rugă către Allah (swt) să protejeze şi să-i salveze familia lui Yasir din focul Iadului.
Abu Jahl i-a dat Sumayyei bint Khabat (ra) cea mai gravă formă de pedeapsă, dar ea nu şovăi nici măcar o secundă şi rămase neclintită ca o stâncă. El încercă s-o influenţeze, s-o păcălească şi s-o ameninţe să renunţe la religie, dar ea refuză cu desăvârşire. El nu putea accepta faptul că ea îi putea rezista cu atâta încăpăţânare şi în culmea mâniei îşi înfipse suliţa în ea. Aceasta se dovedi a fi o lovitură fatală şi muri.Cu toate acestea, Sumayyah bint Khabat(ra) a avut onoarea de a fi prima femeie martir a Islamului.Acest incident a avut  loc cu 7 ani inainte de Hijrah( emigrare).Deasemenea soţul ei căzu  victimă torturei Quraişilor şi muri.După decesul ambilor părinţi ,Ammar ocupă un loc special în simpatia Profetului(sas).Obişnuia să i se adreseze cu dragoste spunându-i Ibn Sumayyah(ra).Profetul vorbea deseori despre familia lui Yasir cu cele mai înalte cuvinte de laudă.
Abdullah bin Mas’ood (ra) povesteşte cum Profetul(sas) odată a spus că atunci când apăreau dispute şi neînţelegeri în rândul oamenilor, Ibn Sumayyah (ra) era întotdeauna de partea adevărului şi dreptăţii.
Toţi din această familie şi-au sacrificat vieţile pentru susţinerea adevărului şi de asemenea pentru a câştiga recompensa în Ziua de Apoi. Despre astfel de oameni spune Allah(swt):

,, Cu adevărat, Allah le-a luat credincioşilor vieţile şi proprietăţile lor pentru ca al lor să fie Paradisul.Ei luptă pentru cauza lui Allah, astfel încât ei ucid (pe alţii) şi sunt ucişi.Este o promisiune adevărată ce este legată de El în Taurat , Injeel şi în Qur’an. Şi cine are mai mare dreptate în lucrurile lui decât Allah? Apoi bucură-te de târgul pe care l-ai făcut.Acesta este succesul suprem.” (9:111)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: