Maimoonah bint Harith Al-Hilalian(ra)

Profetul (sas) a spus:
„Allah mi-a poruncit să mă căsătoresc numai cu femei ale Paradisului ”
’Aisha (ra) a spus:
„Pe Allah, Maimoonah era cea mai temătoare de Allah şi întreţinea legăturile de rudenie.”
Abu Hurairah şi ’Abdullah bin ’Abbas, a relatat că numele originar al Maimoonei (ra) era Barah şi fu schimbat de către Profet (sas).. tatăl ei era Harith bin Hazan şi aparţinea tribului Banu Halal. Numele mamei ei era Hind bint ’Auf. Umm Al-Fadhal Lababah Kubra şi Lababah Sughra, Asma’ şi ’Uzzah erau surorile ei. Umm Al-Fadhal Lababah Kubra era căsătorită cu ’Abbas bin ’Abdul Muttalib şi avu onorea de a fi cea de-a doua femeie care acceptă Islamul după Khadijah (ra). Lababah Sughra se căsători cu Waleed bin Mughairah; fiul lor fu Khalid bin Waleed unul dintre cei mai mari Generali ai Islamului. Asma’ bint Harith se mărită cu Ubay bin Khalaf, iar ’Uzzah se căsători cu Ziyad bin ’Abdullah bin Malik. Asma’ bint ’Omais, şi Salamah bint ’Omais erau surorile ei din partea mamei.
Asma’ bint ’Omais fu căsătorită mai întâi cu Ja’far bin Abi Talib (ra). Ea avu trei fii de la el – ’Abdullah, ’Awn şi Muhammad. Când el fu ucis în luptă, Asma’ se căsători cu Abu Bakr Siddique (ra). Ea îi născu un fiu, Muhammad bin Abi Bakr. Când Abu Bakr Siddique (ra) muri, ea se căsători pentru a treia oară. Cel de-al treilea soţ al acesteia a fost ’Ali bin Abi Talib şi avură un fiu numit Yahya. Salamah bint ’Omais se căsători cu Hamzah bin ’Abdul Muttalib. Iar cea de-a treia ei soră, Salama bin ‚’Omais, se căsători cu ’Abdullah bin Ka’b.
Astfel, Hind bint ’Auf avu unica distincţie de a fi singura femeie care fu mama vitregă a Profetului (sas), a primului Calif – Abu Bakr Siddique, Hamzah bin ’Abdul Muttalib, ’Abbas bin ’Abdul Muttalib, Ja’far bin Abi Takib şi Ali bin Abi Talib.
Unul dintre nepoţii ei, ’Abdullah bin ’Abbas, era cel mai de seamă purtător al steagului armatei musulmane. Era un comentator învăţat al Nobilului Qur’an şi era priceput în Hadith şi Fiqh. Un alt nepot, era cel mai mare general menţionat mai sus, fiul lui Lababah Sughra – Khalid bin Waleed.
Aşadar Maimoonah (ra) provenea dintr-o familie foarte strălucită, familie de martiri, războinici şi intelectuali.

Ea a fost căsătorită pentru prima oară cu Mas’ood bin ’Amr bin ’Omair Thaqafi, dar curând se separară pe motiv de incompatibilitate. Al doilea ei soţ fu Abu Raham bin ’Abdul ’Uzzah ’Amri Quraishi. Acesta muri la puţin timp după căsătorie, iar Maimoonah (ra) rămase văduvă la o foarte tânără vârstă. În anul 7 după Hijrah, Profetul (sas) merse cu Companionii săi la Mekka pentru a îndeplini ’Umrah. Se spune că Maimoonah (ra) îşi dorea să se căsătorească cu el şi să devină una dintre onorabilele Mame ale Credincioşilor. Curând această dorinţă deveni o dorinţă arzătoare. Ea le-o menţionă chiar şi surorilor ei.
Ea dorea ca tribul ei, Banu Hilal, să fie de asemenea înrudit cu Profetul (sas) în acelaşi mod cum erau înrudite şi celelalte triburi ca Banu Teem, Banu ’Adi, Banu ’Umayyah, Banu Makhzoom, Banu Asad, Banu Mustalaq – prin căsătorie. Lababah Kubra care era măritată cu ’Abbas bin ’Abdul Muttalib îi spuse soţului ei despre dorinţa surorii ei, spunând că din moment ce el era unchiul şi foarte respectat de Profet (sas), dacă i-ar fi cerut el, dorinţa susorii ei s-ar fi îndeplinit.
Când ’Abbas (ra) îi spuse Profetului (sas), îi ceru lui Ja’far bin Abi Talib să facă aranjamentele pentru căsătorie. Profetul (sas) îşi terminase ’Umrah şi era liber şi Maimoonah (ra) se afla pe o cămilă. Când aceasta îl zări, exclamă involuntar că cel care călărea şi cămila sa erau ale Trimisului lui Allah (sas). Astfel, ea se dărui Profetului (sas) şi el o acceptă cu graţie.
Însă o tradiţie mult mai cunoscută spune că atunci când el sosi în Mekka pentru ’Umrah lui, îl trimise pe Ja’far bin Abi Talib (ra) cu propunerea căsătoriei la Maimoonah (ra). Ea îl întrebă pe fratele ei vitreg, ’Abbas bin ’Abdul Muttalib (ra), dacă poate să se ocupe de tot. Când Profetul (sas) îţi încheie ’Umrah, ’Abbas (ra) aranjă ceremonia.
Allah a spus:
„O Profetule! Cu adevărat, Noi ţi-am îngăduit ţie soţiile tale, cărora le-ai plătit Mahr-ul lor şi acele (sclave) pe care mâna voastră dreaptă le posedă – pe care Allah vi le-a dat vouă, şi fiicele unchiilor voştri paterni şi fiicele mătuşilor voastre materne care au emigrat cu voi şi o femeie credincioasă dacă se oferă Profetului şi Profetul doreşte să se căsătoreasc cu ea, un privilegiu numai pentru tine. Nu şi pentru (ceilalţi) credincioşi. Într-adevăr Noi ştin ce le-am prescris în legătură cu soţiile lor şi cu acelea pe care mâna lor dreaptă le posedă, astfel încât să nu fie nicio dificultate asupra ta. Şi Allah este Veşnic Iertător Milostiv.”  (33:50)

După ce îşi implini ’Umrah, Profetul (sas) rămase în Mekka pentru trei zile. Apoi în ce-a de-a patra dimineaţă, Hawaitab bin ’Abdul ’Uzza veni cu unii politeişti şi-i spuse că din moment ce-şi încheiase ’Umrah trebuia să plece, potrivit termenilor Tratatului Hudaibah. Profetul (sas) ceru permisiunea să mai stea câteva zile şi-i invită la cina pe care o pregătise pentru celebrarea căsătoriei. Hawaitab răspunse că nu erau interesaţi de nicio cină; ei voiau doar ca el să plece.
Profetul (sas) plecă şi campă într-un loc numit Saraf, cam la 9 mile de Mekka şi-şi celebră căsătoria aici. Sclavul său, Abu Rafi’, o aduse pe Maimoonah (ra) pe o cămilă la Saraf. Aici îi fu schimbat numele din Barah în Maimoonah (ra). Amândoi îşi îndepliniseră ritualurile ’Umrah, şi-au schimbat îmbrăcămintea de Ihram şi căsătoria lor putea avea loc conform cu shari’ah.
Maimoonah (ra) fu ultima femeie cu care se căsători Profetul (sas). Ea avea douăzeci şi şase de ani la acea vreme. Când ajunseră în Al-Madinah, i-a fost dată o locuinţă construită alături de moscheea Profetului (sas). Celelalte soţii ale Profetului (sas) o primiră cu căldură. Ea obişnuia să se roage în moscheea Profetului (sas), întrucât îl auzise spunând că o rugăciune în acea moschee era echivalentă cu o mie de rugăciuni în toate celelalte moschei, cu excepţia Masjid Al-Haram din Mekka. O rugăciune în Masjid Al- Haram era egală cu o sută de mii de rugăciuni din orice altă moschee.
Într-un an, câteva delegaţii veniră la Al-Madinah; una din ele era din tribul Banu ’Halal. Unul dintre membrii acestei delegaţii era fiul surorii Maimoonei (ra), Ziyad bin ’Abdullah bin Malik ’Amri. Ea îşi vizitase mătuşa în locuinţa ei când Profetul (sas) se întâmpla să fie afară cu vreo treabă. Când veni şi văzu un străin stând cu ea nu-i plăcu. Maimoonah (ra) sensibilă cum era, îi simţi dezaprobarea şi-l prezentă imediat ca pe fiul surorii ei şi membru al delegaţiei aflate în vizită. El îşi exprimă plăcerea şi se rugă lui Allah Atotputernicului pentru binecuvântarea lui.
Maimoonah (ra) era foarte apreciată pentru trăsăturile ei ca teama de Dumnezeu, întreţinând relaţii bune cu toţi membrii familiei. Iar acest tribut îi fu plătit când muri, de către ’Aisha (ra) prin cuvintele: „Pe Allah! Maimoonah (ra) a murit, ea era cea mai temătoare de Allah şi întreţinea legăturile de rudenie.”

Maimoonah (ra) avea o memorie excelentă şi ştia pe de rost multe din Ahadithuri ale Profetului (sas). Majoritatea Ahadithurilor  – 2210 sunt atribuite ’Aishei (ra). următoarea este Umm Salamah (ra) cu 378 de  Ahadithuri. Apoi Maimoonah (ra) cu – 76 Ahadithuri  atribuite ei. ’Abdullah bin ’Abbas, ’Abdullah bin Shaddad, ’Obaid din Sabaq, Yazid bin Asam, ’Abdul-Rahman Sa’ib Al-Hilali, ’Obaidullah Khaulani, Sulaiman bin Yasar şi ’Ata’ bin Yasar (ra) au citat-o.
În ,,Sahih Al-Bukhari”un Hadith este povestit de ’Abdullah bin ’Abbas şi atribuit lui Maimoonei (ra). Cineva îl întreabă pe Profet (sas) în legătură cu un şoarece care căzu într-un unt curat. El a spus că şoarecele şi ceea ce este împrejurul lui trebuie aruncat şi restul poate fi mâncat.
Musnad Abu Ya’la, Muslin, Abu Dawood şi Nisa’i au menţionat un alt Hadith de la Maimoonah (ra). Acesta fu relatat de soţia lui ’Abdullah bin ’Abbas (ra).
Într-o dimineaţă, Profetul (sas) părea foarte îngrijorat şi părea să fie în aceeaşi stare şi seara. Următoarea zi aceeaşi starea sa continuă. Maimoonah (ra) îl întrebă ce-l îngrijora. El a spus că Îngerul Jibril (as) i-a promis că vine să-l viziteze, însă nu apăru. Aşa ceva nu se mai întâmplă până acum. Apoi familia remarcă faptul că un căţeluş stătea sub pat. El fu izgonit afară, iar acea parte a podelei fu spălată în direcţia Profetului (sas). Curând după aceea, apăru şi Îngerul Jibril (as). Apoi Profetul (sas) îl întrebă de ce nu venise mai devreme aşa cum promisese şi-i spuse că asta nu se mai întâmplase niciodată până acum. Apoi Îngerul îi spuse că îngerii nu intră în locurile unde sunt câini sau tablouri.
Maimoonah (ra) obişnuia să se împrumute câteodată. Odată, un membru al familiei ei remarcă acest lucru şi o întrebă de ce face asta. Ei nu-i plăcu această întrebare şi răspunse că Profetul (sas) obişnuia să spună că dacă un musulman lua bani de împrumut şi credea sincer că Allah (swt) îl va ajuta să returneze împrumutul, atunci Allah (swt) cu siguranţă va aranja lucrurile de aşa natură.
’Aisha (ra) relatează că ultima boală fatală a Profetului (sas) începu când el se afla în locuinţa Maimoonei (ra). El ceru permisiunea celorlalte soţii ale lui să-şi petreacă acele zile în locuinţa ’Aishei (ra). Toate acceptară imediat. Când el muri se afla în bune relaţii cu toate soţiile sale. Când sufletul său curat îi părăsi trupul, el se afla în locuinţa soţiei lui preferate ’Aisha (ra), odihnindu-se cu capul în braţele ei. Nouă dintre soţiile lui erau în viaţă în acel moment. Acestea erau: ’Aisha, Maimoonah, Safiyyah, Juveriah, Saudah, Zainab, Ramlah, Hind şi Hafsah (ra).
Era în timpul califatului lui Mu’awiyah (ra), în anul 51 după Hijrah, când Maimoonah (ra) muri. Ea se afla în Mekka şi se îmbolnăvi acolo. Era foarte neliniştită şi voia să fie dusă într-un alt loc. Rudele ei o duseră la Saraf, acelaşi loc unde se măritase cu Profetul (sas). După ce a ajuns în acelaşi punct unde-şi petrecuse noaptea nunţii, aceasta muri. Rugăciunile ei funerare fură conduse de ’Abdullah bin ’Abbas (ra) şi fu înmormântată cu mare onoare.
„O cea în deplină odihnă şi satisfacţie! Întoarce-te la Stăpânul tău-mulţumit şi mulţumitor.Intră apoi printre slujitorii Mei şi intră în Raiul Meu .”   (89:30)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: