Hadisurile- Generalitati

Ce este un hadis?
În limba arabă, sensul principal al termenului hadis este acela de „ştire, veste, conversaţie, povestire, relatare”. Un alt sens este acela de „nou”, antonimul lui qadim, cuvânt care înseamnă „vechi”. Asemenea altor cuvinte (de exemplu: zakat, sala), termenul hadis a căpătat un sens special în Islam. Aşadar, din prisma religiei islamice, hadis-urile se referă la vorbele, faptele, încuviinţările şi însuşirile profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!), ceea ce a spus, a împlinit şi a aprobat el în diferite împrejurări. Toate acestea poartă denumirea de hadis profetic.
Hadis şi Sunnah
Termenul de hadis a ajuns să fie un sinonim al termenului sunnah cu toate că, etimologic, sunnah înseamnă drum, cale, conduită, atitudine. Majoritatea musulmanilor folosesc termenul de hadis cu sensul de sunnah şi invers, diferenţa între hadis şi sunnah fiind evidentă doar în cărţile de specialitate (usul al-fiqh).
Importanţa hadisurilor în Islam
Hadisurile reprezintă a doua sursă de bază a Islamului, după Coranul Cel Nobil, căci Allah Preaînaltul a spus în Coran că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) nu vorbeşte de la sine, ci doar transmite revelaţia divină pură. Aşadar majoritatea spuselor şi acţiunilor Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) sunt revelaţii divine.
Coranul ne trasează modul de viaţă în linii mari, iar hadisurile Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) explică şi detaliază aceste principii de bază prin spuse şi practici (rugăciunea, zakat, hajj). De fapt, hadisurile reprezintă singura variantă validă de interpretare a Coranului.
Tipuri de hadisuri conform criteriului atribuirii
Pe lângă hadisul profetic avem hadisul qudsi. Hadisul qudsi este acela pe care profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) i l-a atribuit Lui Allah Preaînaltul.
Diferenţa dintre Coran, hadis qudsi şi hadis profetic
Hadisul qudsi poate fi plasat între Coran şi hadis, deoarece Coranul este de la Allah Preaînaltul atât din punctul de vedere al sensului, cât şi al textului, iar hadisul qudsi este de la Allah numai ca sens, textul fiind ales de Profet (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!); cel care citeşte hadisurile qudsi nu este răsplătit aşa cum este atunci când recită Coranul. Hadisul profetic îi aparţine Profetului (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) atât ca sens, cât şi ca text.
Această carte vine pentru a îmbogăţi biblioteca musulmanului cititor de limba română, bibliotecă atât de săracă în ceea ce priveşte hadisurile. Laudă lui Allah, deja au apărut în limba română câteva culegeri de hadisuri profetice, însă este pentru prima oară când se publică hadisuri qudsi (nobile). În această lucrare au fost culese doar o sută de hadisuri, urmând, cu voia lui Allah, să mai apară şi altele.
Allah Subhanehu we Teala să fie mulţumit de cei care au contribuit la realizarea şi apariţia acestei lucrări!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: