Fatimah bint Asad (ra)

Profetul (sas) a spus:
„Mi-am dat cămaşa să fie folosită ca giulgiu pentru ea, astfel încât să fie îmbrăcată în îmbrăcămintea Paradisului.”

Fatimah bint Asad (ra) era mama lui ’Ali bin Abu Talib (ra) şi soacra fiicei Profetului(sas), Fatimah bint Muhammad (ra). Nepoţii ei, Hasan şi Huisan (ra), vor fi liderii  tinerilor din Paradis. Pe lângă ’Ali (ra) ea avea alţi doi fii. Unul era Ja’far Tayyar (ra) care era un faimos general. El a condus forţele Islamului în Bătălia de la Mu’tah şi a murit martir  în aceeaşi bătălie.
Profetul (sas) a fost un copil orfan, tatăl său muri înainte de naşterea sa; mama lui muri de asemenea când era foarte tânăr. Unchiul lui din partea tatălui, Abu Talib, îl adoptă într-un fel. Şi Fatimah bint Asad (ra), soţia lui Abu Talib, avu grijă de el ca de propriul copil. Ea îl proteja şi era aproape de el cum e inima de pieptul uman. Când el crescu şi se proclamă Profet şi Ultimul Trimis al lui Allah, ea rămase tot alături de el. Toate persecuţiile fără de linişte nu o clintiră de niciun fel. Ea era extrem de ataşată de fiul ei Ja’far (ra), dar de dragul Islamului ea îndură separarea de el şi soţia lui, Asma’ bint ’Omais, când emigrară spre Abyssiniah la ordinele Profetului împreună cu primul grup de musulmani emigranţi.
Fatimah bin Asad (ra) fiind una dintre primele care au jurat supunere Islamului şi conceptului său de Unicitate a lui Allah (swt), se confrunta cu boicotul economic şi social al Shi’ab Abi Talib timp de acei groaznici trei ani. Ea fu de asemenea membră a grupului privilegiat care migră la Al-Madinah.

Fatimah bint Asad bin Hashim bin Abd Munaf bin Qasi Hashmi (ra) acesta era neamul ei.’Abdul Muttalib, i-a propus să se căsătorească cu fiul acestuia Abu Talib.
Cand Allah (swt) i-a spus Profetului (sas) să răspândească Mesajul Islamului în rândul rudelor sale, chiar Fatimah bint Asad fu cea care acceptă imediat invitaţia, jură supunere şi intră în sânul Islamului. Când bunicul Profetului (sas), ’Abdul Muttalib, muri, rolul de protector al orfanului Muhammad (sas) fu cedat lui Abu Talib. Soţia lui, Fatimah bint Asad (ra), avu grijă de el, iubindu-l ca şi cum ar fi fost copilul ei. El îşi aminti mai târziu că ea rămânea înfometată pentru a-l putea hrăni pe el. El o respecta atât de mult încât ori de câte ori ea-l vizita, el se ridica şi-o primea cu mare dragoste, adresându-i-se cu „Mamă”.
Unchiul său îl iubi şi el mult. Muhammad (sas) în copilărie era atât de bine educat şi grijuliu în ceea ce priveşte curăţenia personală, încât Abu Talib îl ridica în slăvi ca un exemplu pentru ceilalţi copii ai săi. În mod normal, băieţii erau murdari şi ciufuliţi de la jocurile dure cu ceilalţi băieţi, însă Muhammad (sas) era întotdeauna cu o înfăţişase curată. Oamenii erau impresionaţi când îl vedeau. Abu Talib prefera ca toţi copiii să mănânce împreună pentru că oricând Muhammad (sas) mânca cu ceilalţi copii, mâncarea era suficientă şi când copiii mâncau singuri, rămâneau flămânzi. Abu Talib îi spunea deseori nepotului său că avea un dar special, întrucât era destul când el era prin preajmă. Fatimah bint Asad (ra) nu se menajă deloc şi avu grijă de Profet (sas) în copilăria lui şi adolescenţă. Odată, în copilărie îşi însoţi unchiul într-o călătorie de afaceri în Syria. În acea călătorie, avură loc câteva incidente foarte neobişnuite şi surprinzătoare, pe care Abu Talib i le povesti soţiei lui Fatimah bint Asad (ra) la întoarcere. Ea fu de asemenea foarte mişcată şi impresionată.
La fel s-a întâmplat şi cu  Maisarah, sclavul Khadijei (ra). El era uimit de unele semne ciudate la care fu martor în acea primă călătorie de afaceri în Syria cu el. Bunavoinţă a lui, modul uman în care-i trata pe oameni, perspicacitatea lui în afaceri, enormul profit pe care l-a realizat, ca şi câteva din întâmplările supranaturale, previziunea călugărului Nestor, toate acestea i le-a povestit Khadijei (ra). Nestor, un călugăr evreu, cunoscut pentru cunoştinţele sale în religie, a prezis că acesta va fi Profetul lui Allah (swt).Maisarah i-a povestit Khadijei despre Profet (sas) şi despre reputaţia acestuia  ca om onest şi inteligent. Ea fu uimită de ceea ce a auzit şi cu cât îl cunoştea mai mult pe Muhammad (sas), cu atât îi plăcea şi îl respecta mai mult. Şi în cele din urmă îl ceru în căsătorie, respingând cererile în căsătorie ale celor mai faimoşi conducători ai tribului Quraiş.
Când Profetul (sas) făcu o invitaţie spre o religie cu o perspectivă nouă şi raţională înaintea Quraişilor Mekkăi, cei ce adorau toţi falşii idoli din Ka’bah se înfuriară. Nu credeau că  Profetul (sas) ar putea să le desfiinţeze zeii ca fiind nişte creaturi inutile şi neajutorate şi deveniră duşmanii lui aprinşi din cauza propagării unei noi credinţe care-i îndepărta de practicile tradiţionale şi moştenite. Ei au adoptat o atitudine foarte potrivnică şi jurară să-l distrugă pe el şi religia lui. În acea perioadă ei au recurs la cele mai crunte şi sadice forme de tortură pentru a-i determina pe noii convertiţi să renunţe la noua credinţă şi să se întoarcă la vechile lor practici şi ritualuri barbare. Era numai puterea şi influenţa lui Abu Talib care i-a îndepărtat de a-i face rău lui Muhammad (sas). El i-a fost alături cu toată dragostea lui şi îşi asuma responsabilitatea unui păzitor, acordându-i cu încredere protecţia lui. Niciun duşman nu putea îndrăzni să-i facă ceva atâta timp cât se afla sub mantia protectoare a unchiului său.

Fatimah bint Asad (ra) cooperă cu Abu Talib din toată inima şi când venea vorba de siguranţa şi binele lui Muhammad (sas), era era pur şi simplu mamă. Nici nu-i de mirare că el a iubit-o şi a respectat-o atât de mult. Luând în considerare condiţiile periculoase care se înrăutăţiră pentru musulmanii din Mekka, el se gândi că ar fi mai bine dacă musulmanii ar emigra în Abyssiniah, unde conducătorul Najashi era cunoscut ca fiind torelant şi ospitalier. Liderul primului grup de emigranţi fu Ja’far bin Abi Talib (ra), fratele lui ’Ali (ra) şi fiul preferat al Fatimei bint Asad (ra). Ea l-a iubit mai mult decât pe ceilalţi pentru că-i semăna atât de mult lui Muhammad (sas) şi era extrem de inteligent. Părea să fi moştenit abilităţile sale în a vorbi de la familie şi de asemenea era un orator elocvent care putea să-i câştige pe oameni de partea punctului său de vedere. Chiar cu acestă pricepere a sa îl câştigă pe Najashi de partea lui când Quraişii au apelat la el pentru a-i încredinţa lui pe musulmani.
Quraişii au hotărât să le restricţioneze teritoriul musulmanilor la o arie mică, să-i asedieze şi să-i boicoteze. Se impuneau sancţiuni sociale şi economice şi aceşti trei ani au fost probabil cei mai duri ani cu care adepţii Islamului s-au confruntat. Din punct de vedere economic, au fost cu siguranţă cei mai răi ani . Copiii puteau fi auziţi din toate părţile plângând în hohote din cauza foamei, iar cei mai în vârstă se uitau neputincioşi cu lacrimi în ochi. Pentru a-şi potoli foamea ei începură să mănânce frunzele copacilor şi iarbă; chiar „absorbeau” suprafeţe umede pentru a-şi potoli setea. Fatimah bint Asad (ra) a traversat acea perioadă groaznică cu tărie şi răbdare şi nu se clătină nici măcar puţin. Zece ani după prima revelaţie a lui Muhammad (sas), declarat ca Trimis al lui Allah (swt), acest asediu crunt fu în cele din urmă ridicat. Era în acelaşi an în care soţia Profetului (sas) şi cel mai credincios sprijin al său – Khadijah (ra) muri. Durerea separării de ea a fost foarte puternică pentru Profet (sas). Încă nu îşi revenise după pierderea ei, când se confrunta cu o altă lovitură teribilă – cel mai bun aliat al său,Abu Talib, muri şi el. Acest an este cunoscut în istoria Islamului ca „Anul Tristeţii”.
Tortura şi chinul, atrocităţile şi cruzimile atinseră nişte limite atât de mari, încât Allah (swt) îi ordonă în cele din urmă Profetului (sas) să emigreze în Al-Madinah. Fatimah bint Asad (ra) făcea şi ea parte dintre aceşti emigranţi. Când fiica Profetului (sas) – Fatimah (ra) se căsători cu ’Ali (ra), erau două nume de  Fatimah în familie, o soacră şi o noră. ’Ali (ra) povestea cum într-o zi Profetul (sas) îi dădu o pânză foarte mare şi scumpă şi-i spuse s-o împartă la cele cu numele de Fatimah. La acea vreme erau patru  femei cu numele de Fatimah în familie:
Fatimah bint Asad (ra)
Fatimah bin Muhammad (ra)
Fatimah bint Hamzah (ra)
Fatimah bint Shaibah (ra), care era soţia lui ’Aqeel bin Abi Talib (ra), fratele lui ’Ali (ra).
’Ali spunea că făcu întocmai cum i-a spus Profetul (sas) şi o împărţi între cele patru femei cu numele de Fatimah din familia sa.

Anas bin Malik spuse că atunci când Profetul (sas) primi vestea morţii Fatimei bint Asad (ra) merse imediat la ea acasă, se aşeză lângă ea şi se rugă pentru ea.

„Draga mea mamă, fie ca Allah să te aibă sub Protecţia Lui. De multe ori tu ai stat înfometată pentru a mă hrăni bine. M-ai hrănit şi m-ai îmbrăcat cu fineţuri pe care ţi le-ai refuzat ţie. Allah va fi cu siguranţă încântat de aceste acţiuni ale tale. Şi întuiţiile tale erau cu siguranţă pentru a-i câştiga plăcerea şi binecuvântarea lui şi succesul în Vaţa de Apoi.”

El i-a oferit cămaşa lui pentru a fi folosită ca giulgiu ei, spunând că se roagă lui Allah pentru a o ierta şi a-i oferi veşmântul Paradisului. Când mormântul fu pregătit, Profetul (sas) însuşi îl examină şi-o coborî cu mâinile lui în mormânt.
Astfel, Fatimah bint Asad (ra) fu una dintre puţinii oameni de ale căror morminte Profetul (sas) se ocupă el însuşi. Numele lor sunt următoarele:
Khadijah (ra)
’Abdullah Mazni (ra)– cunoscut ca Zulbajadain.
Fatimah bint Asad (ra)
Fiul său născut de Khadijah (ra), care muri în fragedă pruncie.

Fatimah bint Asad (ra) este marea doamnă căruia Profetul (sas) i-a dat fericita veste că va fi binecuvântată cu un loc în Paradis. El spuse că a înfăşurat-o cu cămaşa sa, rugându-se ca Allah(swt) să-i dea veşmântul Paradisului.
Allah(swt) i-a mulţumit pe ei şi ei l-au mulţumit pe Allah(swt).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: