Faree’ah bint Malik(ra)

Profetul (sas) a spus:
„Oricine a participat la Pactul Răzwan, are dreptul la Paradis.”
Faree’ah a participat la Declaraţia Rizwan astfel că este o femeie a Paradisului.

Ea a fost fiica marelui Companion Malik bin Sinan bin ’Obaid Ansari Khudri (ra). Despre el, a spus Profetul (sas) că:
„Oricine doreşte să vadă o persoană a Paradisului, atunci ar trebui s-o privească pe ea.”
Fratele ei a fost Abu Sa’eed Khudri (ra), Muftiul (învăţatul) Marii Moschei din Al-Madinah. El era un om extrem de învăţat şi o autoritate în ceea ce priveşte Hadith. Era de asemenea un Mujahid (luptător) şi General al armatei musulmane şi fusese conducător al unei provincii. Lui îi sunt atribuite 1170 de Ahadithuri. Un alt frate din partea mamei ei fu şi el general. Acesta era Qatadah bin Nu’man Ansari (ra), care participă în bătăliile de la Badr şi Uhud.
Odată ochiul îi fu rănit de către duşman şi-i ieşi din orbită. Când Profetul (sas) văzu aceasta, el i-l puse la loc cu propria-i mână; acesta reveni la poziţia iniţială şi vederea sa deveni chiar mai ascuţită decât înainte.

Tatăl Faree’ei bint Malik (ra), Malik bin Sinan bin ’Obaid Ansari Khudri (ra), a fost unul dintre cei mai mari şi cei dintâi Companioni şi o personalitate despre care Profetul (sas) a spus că era a Paradisului. El nu putu participa în bătălia de la Badr, iar în bătălia de la  Uhud a fost ucis, apărându-i viaţa Profetului (sas). Când veni la Profet (sas) să se ofere voluntar pentru Bătălia de la Uhud era însoţit de fiul său, Sa’d care este Abu Sa’eed bin Khurdi (ra). Acesta esta foarte tânăr şi Profetul (sas) nu i-a îngăduit să meargă la război. El începu să plângă, iar sora lui, Faree’ah bint Malik (ra), îl îmbrăţişă cu dragoste şi, ştergându-i lacrimile, îi ceru să aibă răbdare şi să aştepte timpul oportun. Abu Sa’eed bin Khudri (ra) ajunse să strălucească în lumea cunoştinţelor şi, învăţând, a ajuns să ocupe locul de Muftiu (cel care oferea opinii oficiale) al oraşului  Al-Madinah.
Când Malik bin Sinan bin ’Obaid Ansari Khudri (ra) îl întâlni pe Profet (sas) îi vorbi într-un stil elocvent şi i-a spus că se pregătea să-şi testeze puterea împotriva necredincioşilor. Fie ar fi triumfat datorită Îndurării lui Allah (swt), fie ar fi fost martirizat. Ambele alternative erau bune pentru un musulman adevărat, ambele i-ar fi adus victoria. În momentul când lupta se afla în culmea intensităţii, el adoptă voluntar cea mai bună poziţie defensivă pentru a-l apăra pe Profet (sas). În cele din urmă, îşi pierdu viaţa pe calea lui Allah (swt), îndeplinindu-şi cea mai solicitantă datorie. În acel moment critic al bătăliei, oamenii l-au zărit pe Profet (sas) cu faţa rănită şi sângerândă. Malik bin Sinan bin ’Obaid Ansari Khudri (ra) i-a supt sângele din rană. Astfel, sângele Profetului (sas) se împreună cu al său.
Imediat ce Profetul (sas) a ajuns în Al-Madinah după Bătălia de la Uhud, se întâlni cu Abu Sa’eed bin Khudri (ra). Acesta imediat îl recunoscu şi-l întrebă dacă era Sa’d bin Malik. Când cel din urmă observă tonul încurajator şi afectuos al urărilor Profetului (sas) se apropie de el. Profetul (sas) îşi exprimă simpatia faţă de el şi-i spuse să fie răbdător şi curajos. I-a spus că moartea tatălui său ca martir va aduce binecuvântarea pentru el. Când se întoarse acasă, Abu Sa’eed bin Khudri (ra) îi dădu surorii sale, Faree’ah bin Malik (ra) vestea privind tatăl lor şi încurajările Profetului (sas) despre cum să-i accepte pierderea. Ea acceptă martirizarea tatălui ei cu stăpânire de sine, curaj şi răbdare după sfaturile Profetului (sas), considerând că a fi sfătuit de Profet (sas) era un motiv de mândrie. Ea se bucură că acesta s-a întors sănătos. Când tatăl ei muri, aceştia rămaseră fără niciun mijloc de întreţinere pentru familie. Copiii au dovedit o răbdare exemplară. S-au resemnat aşa cum i-a sfătuit Profetul (sas) şi nu cerură ajutorul nimănui. Ei l-au auzit pe acesta spunând că o persoană care este mulţumită şi cu încredere în Allah este îndestulată de către El şi cineva care îşi doreşte să fie pur şi cast, Allah (swt) îl face curat iar cine se abţine, Allah îi dă răbdare şi forţă morală. Ca rezultat al acestor dispoziţii şi învăţăminte ale Profetului (sas), familia deveni incredibil de înstărită şi prosperă.
Faree’ah bint Malik (ra) se căsători cu Sahl bin Rafi’ bin Bashir Khazraji. Acesta a fost ucis de câţiva dintre sclavii săi în preajma oraşului Al-Madinah. Această tragedie o lăsă lovită de durere. După uciderea soţului, ea dori să se întoarcă la casa părinţilor ei. Ea îi ceru sfatul Profetului (sas) în legătură cu ce cale de urmat era permisă de Shari’ah şi dacă ar fi putut proceda astfel. El i-a spus că trebuia să continue să locuiască în casa ei până ce trecea timpul de aşteptare prescris. Trebuie remarcat că atunci când soţul unei femei moare, aceasta trebuie să îndeplinească o perioadă de „plângere” de 4 luni şi 10 zile. Faree’ah bint Malik (ra) spunea că l-a ascultat pe Profet (sas) şi a rămas în casa ei pentru perioada prescrisă şi după aceasta şi-a dedicat întreaga viaţă în sluba şi propagarea Islamului. Ea este una dintre cei care au luat parte la Bai’at Ridhwan.
Profetul a spus despre aceste persoane că niciunul nu va merge în Iad. Cu alte cuvinte, toţi aceştia vor merge în Paradis.
În timpul califatului lui ’Uthman bin ’Affan (ra) soţul unei femei muri. Problema locului ei de rezistenţă pe perioada ’Iddatului( perioada de aşteptare în urma decesului soţului sau în caz de divorţ) ei, veni în atenţie. Faree’ah bint Malik (ra) fu citată la curtea califatului. Ea fu întrebată ce i-a spus Profetul (sas) când se afla într-o situaţie similară în ceea ce priveşte locul unde ar trebuie să-şi petreacă perioada ’Iddat. Ceea ce a răspuns a fost acceptat la curte şi aplicat femeii în cauză.
Faree’ah bint Malik (ra) avea o memorie foarte bună. Dacă auzea porunca Profetului (sas) chiar şi o singură dată, ea o învăţa imediat şi o ţinea minte. În studiul lor asupra tradiţiilor şi Ahadithurilor, mulţi învăţaţi renumiţi s-ar fi raportat la ea pentru autentificare sau referinţă. În special în problema ’Iddatului, ea a fost desemnată a fi autoritatea predominantă în ceea ce priveşte regulile ce trebuie urmate.
Învăţaţii în Fiqh din Al-Madinah, Syria, Iraq şi Egypt şi-au dat Fatwa lor asupra ’Iddatului raportându-se la ceea ce a spus ea. Hafidh Ibn Qayyam, în renumita sa carte – ,,Zad Al-Mi’ad” , a scris că faimosul interpret al Shari’ah, Muhammad bin Sireen, menţionă că o femeie era bolnavă când soţul ei muri. Oamenii au mutat-o de la casa soţului ei în locuinţa părinţilor ei. Când invitaţii comunităţii auziră aceasta, toţi au spus că aceasta trebuia trimisă la loc în casa soţului ei. Ea trebuia să-şi petreacă zilele de ’Iddat acolo. Aşa că ea se mută înapoi. Acest lucru a fost realizat bazându-se pe viaţa şi experienţa lui Faree’ah bint Malik (ra).
O mie patru sute  de oameni au mers să îndeplinească ’Umrah în anul al 6-lea după Hijrah şi au fost opriţi de Quraişi la Hudaibiah. Aceştia s-au adunat sub un copac pentru a jura supunere faţă de Allah (swt) şi Profetul Său. Ei au jurat de asemenea să răzbune moartea emisarului lor, ’Uthman bin ’Affan (ra), care a fost trimis de către Profet (sas) la Mekka pentru a negocia cu duşmanul. Zvonurile spuneau că fusese ucis de Quraişi. Ardoarea şi spiritul de sacrificiu al acestor oameni l-au invocat atât de mult pe Allah(swt) încât El le-a promis tututor acestora Paradisul.
Era o onoare de care puteau fi cu adevărat fericiţi şi mândri. Cu siguranţă o asemenea promisiune le este dată numai celor foarte norocoşi şi Faree’ah bint Malik (ra) era una dintre ei.

Allah(swt) va fi mulţumit de ei şi ei de El.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: