Ar-Rabee’ bint Ma’uwth(ra)

Profetul (sas) a zis:
„Oricine a participat la Declaraţia de la Rizwan va fi în Paradis.”
Ar-Rabee’(ra) luă parte la Declaraţia de la Rizwan aşa că este o femeie a Paradisului.

Rabee’ (ra) era fiica lui Ma’uwth bin ’Afra’ şi unchii ei (fraţii tatălui ei) au fost Mu’ath bin ’Afra şi ’Auf bin ’Afra(ra)’. Toţi cei tre fii ai lui ’Afra’ au participat în bătălia de la Badr. În Nobilul Qur’an, Allah (swt) a spus:
<<Companionii Profetului au primit iertarea în bătălia de la  Badr.>>

Pe câmpul de luptă de la Badr, ’Utbah bin Rabee’ah, Shaibah bin Rabee’ah şi Waleed bin ’Utbah s-au oferit să înfrunte forţele musulmane. Dintre musulmani, cei trei fraţi ai lui ’Afra’ (ra) s-au oferit să răspundă provocării. Campionii Mekkani au spus arogant că numai cei ce merită să li se spună şefi de triburi ar trebui să fie trimişi să-i înfrunte. Profetul (sas) i-a chemat înapoi pe aceşti trei fraţi şi l-a trimis pe unchiul său, Hamzah bin ’Abdul Muttalib, pe ’Ali bin Abi Talib şi pe ’Obaidah bin Harith(ra) să-i înfrunte pe aceşti oameni aroganţi.
’Abdur Rahman bin ’Auf (ra) relatează că pe câmpul de luptă la Badr fiul lui ’Afra Ma’uwth (ra) veni la el şi-l întrebă în şoaptă care era Abu Jahl şi unde se află. El abia că-i dădu răspunsul când fratele său veni în fugă spre el şi puse aceeaşi întrebare.
’Abdur-Rahman bin ’Auf (ra) îi întrebă de ce îl căutau pe Abu Jahl.Aceştia au răspuns că auziseră că îl blestemau pe Profet (sas)¸şi erau hotărâţi ca în acea zi, fie să-i zboare capul, fie ca ei înşişi să fie martirizaţi. La auzul acestora ’Abdur-Rahman bin ’Auf (ra) fu foarte încântat. În timp ce vorbeau l-au văzut pe Abu Jahl călărind în plină glorie. Arătând spre el, ’Abdur-Rahman bin ’Auf (ra) le-a spus că aceea era prada lor. Ambii s-au năpustit şi au pornit un asemenea atac încât acesta căzu de pe cal. Şi din nou cei doi l-au atacat astfel încât să nu se mai poată ridica. Apoi ’Abdullah bin Mas’ood (ra) ajuns acolo se pregăti să-i radă capul de pe umeri. Chiar şi în această situaţie mândria lui era atât de mare încât ceru să-i taie capul cât mai de la baza gâtului, astfel încât să arate precum capul unei căpetenii. A spus apoi că îşi dorea mai de grabă să fie ucis de un tânăr puternic decât de aceşti trei ţărani. Profetul (sas) se rugă pentru Ma’uwth bin ’Afra’şi pentru Mu’ath bin ’Afra’. Toţi cei trei fii a lui ’Afra’ (ra) erau prezenţi la ’Aqabah thaniah (al doilea pact de la Aqabah).

Fiica lui ’Afra’ Ar-Rabee’ (ra) era căsătorită cu un faimos om de afaceri, Ayas bin Bakeer. Ea avu un fiu din această căsătorie, Muhammad bin Ayas.
Rabee’ bint Ma’uwth (ra) era fiica unei familii foarte cunoscute. Profetul (sas) obişnuia să-i viziteze locuinţa uneori şi întotdeauna accepta bucuros orice dar îi oferea aceasta. Ea era mândră de această onoare. Ea povesti că în ziua căsătoriei ei Profetul (sas) îi vizită casa aşezându-se pe pat. Tinere fete cântau acompaniate de Daf (similar tamburinei fără talgere ori clopoţei) şi Profetul (sas) asculta cu plăcere cântecul lor.
Când au început să spună că un profet ce ştia lucruri despre viitor stătea printre ei, Profetul(sas) le opri, şi le-a spus calm că nimeni nu ştia despre necunoscut, cu excepţia lui Allah (swt)şi renunţând la această afirmaţie, ele puteau continua să cânte.
Această întâmplare arată că nu este un rău ca tinerele fete ale une familii să se adune şi să cânte cu ocazia unui eveniment fericit, ca de exmplu o căsătorie, pentru a-şi exprima bucuria.

Rabee’ bint Ma’uwth (ra) obişnuia să servească mâncărurile preferate ale Profetului (sas) când acesta era în vizită la ea.
Odată ea servi curmale coapte care-i plăcură grozav. În acea zi el îi oferi nişte podoabe de aur şi de argint pe care le primise din Bahrain. El îi ceru acesteia să le accepte şi să le poarte. Rabee’ bint Ma’uwth (ra), o femeie care fu asigurată cu un loc în Paradis, era într-adevăr norocoasă să primească un aşa dar chiar de la Profetul (sas) însuşi. Este un Sunnah a Profetului (sas) să facă  schimb de daruri, care măresc afecţiunea şi sentimentele plăcute de respect reciproc între cei ce le schimbă.
Ea de asemenea avu norocul că Profetul (sas) deseori venea la ea acasă pentru a-şi lua abluţiunea, rugăciunea, să mănânce şi apoi să se odihnească un timp. Astfel Rabee’ bint Ma’uwth (ra) a acumulat cunoştinţe despre multe subiecte ale religiei. Mulţi Companioni o apreciau şi deseori îi cereau să spună Ahadithuri şi să-şi împărtăşească cunoştinţele câştigate din experienţele sale. Rabee’ bint Ma’uwth (ra) relatează că atunci când Profetul (sas) o vizită, îi ceru să-i aducă apă. Ea îi pregătea apa după care-l ajuta să-şi ia abluţiunea pentru rugăciune. Ea descrie procedeul corect pe care l-a învăţat privindu-l. Se spăla pe mâini de trei ori, apoi îşi spăla faţa de trei ori. Îşi clătea gura o dată şi-şi curăţa nasul, trăgând apă pe nas. Apoi îşi spăla braţele până la cot de trei ori. Apoi îşi umezea capul trecându-şi palmele prin păr,începând din zona frunţii până la ceafă şi apoi înapoi spre zona frunţii. După aceasta îşi introducea degetele în părţile externe şi interne ale urechilor. Apoi îşi spăla fiecare picior până la gleznă de trei ori.

Abu ’Obaidah bin Hamd bin ’Ammar bin Yasir (ra) spune că odată a întrebat-o pe Rabee’ bint Ma’uwth (ra) să-i descrie cum arată Profetul. Ea i-a spus că este strălucitor ca soarele.
Ea îi compară chipul cu soarele, întrucât strălucea precum soarele şi de asemenea pentru că lumina soarelui ajungea în fiecare colţ al pământului, precum mesajul Profetului (sas).
În timpul zilelor Profetului (sas), femeile aveau privilegiul de a participa şi ele la război. Ele îngrijeau răniţii şi potoleau setea soldaţilor pe câmpul de luptă. Se menţionează în ,,Sahih Al-Bukhari”că Khalid bin Thakwan povesteşte că Rabee’ bint Ma’uwth (ra) i-a spus că luă parte la războaie. Ea bandaja şi îngrijea răniţii, oferea apă Mujahideenilor (luptătorilor), ajuta la transportul răniţilor şi morţilor care urmau a fi duşi la Al-Madinah. Ea făcu parte din adunarea ce făcu jurământul de supunere în anul al 6-lea după Hijrah, care deveni cunoscut în istoria Islamului ca Bai’at Ridhwan. Astfel, ea auzi de viitorul ei în Paradis în Lumea de Apoi, chiar de pe buzele Profetului (sa) însuşi. Aceasta este o destinaţie mai măreaţă decât oricare alta în această lume.

Rabee’ bint Ma’uwth (ra) era o femeie cu o înţelegere matură, înţeleaptă şi foarte isteaţă. Într-o zi soţia lui Abu Rabee’ah, Umm ’Ayash, veni la uşa ei, vănzând parfumuri. În timpul conversaţiei, aceasta i-a spus că nu-i va vinde niciun parfum ei, întrucât era fiica omului ce i-a ucis liderul tribului ei. Rabee’ bint Ma’uwth (ra) se înfurie şi-i spuse femeii să iasă din casa ei, parfumul ei fiind mai rău decât orice purtare.
Mai târziu, pe vremea Califatului lui ’Uthman bin ’Affan (ra), Rabee’ bint Ma’uwth (ra) şi soţul ei avură ceva divergenţe. Ea îi ceru să-i ia tot ce avea şi să-i dea Khula (eliberarea de legătura maritală obţinută de o soţie în legătură cu returnarea zestrei), întrucât nu dorea să mai rămână soţia lui. El fu de acord şi plecă, luând totul cu el. Se spune că acesta nu lăsă nici măcar un cearşaf în casă. Când plângerea ajunse la ’Uthman bin ’Affan (ra) aceasta i-a spus că nu se putea face nimic pentru că el era în drepturi potrivit Shari’ah. Nimic nu-i putea fi luat înapoi. Chiar şi oameni de cel mai înalt rang trebuiau să se confrunte cu astfel de momente critice în viaţa lor.
Oamenii timpurilor moderne care vorbesc sus şi tare de eliberarea femeilor şi drepturile femeilor ar trebui să-şi amintească aceasă lege a Islamului. Dacă o femeie pur şi simplu nu mai poate tolera viaţa cu soţul ei, poate cere separarea sau divorţul. Ea poate aranja lucrurile printr-o înţelegere reciprocă ori să se prezinte la o curte de judecată. Numai în acest caz, în termenii Shari’ah, se numeşte Khula’ şi nu Talaq (divorţ). Aşa cum un bărbat are dreptul la Talaq, şi o femeie are dreptul la Khula’. Aceste două posibilităţi există pentru ambii parteneri ai unei căsătorii pentru a uşura tensiunea cauzată de conflictele în viaţa familială. Separarea, după cum scrie în Nobilul Qur’an, nu este calea ideală, dar este permisă. Este cel mai puţin de dorit şi totuşi cea mai bună cale posibilă pentru cele mai grave împrejurări conjugale. Dacă această cale de eliberare n-ar fi existat, ambii parteneri şi-ar trăi viaţa ca într-un război. Şi acesta nu este cel mai bun mediu, nici pentru ei, dar nici pentru copii lor. Astfel, asemenea reguli ale Shari’ah (legislaţia Islamică) sunt o binecuvântare pentru problemele obişnuite ale societăţii din toate timpurile. Există 21 Ahadithuri asociate cu Rabee’ah bint Ma’uwth (ra). ’Aisha bint Anas bin Malik, Sulaiman bin Yassar, Khalid bin Thakwan, ’Abdullah bin Muhammad bin Aqeel, Abu ’Obaidah Muhammad bin ’Ammar bin Yassir (ra) – câţiva dintre cei mai cunoscuţi adepţi ai Shari’ah Islamice (legislaţie islamică) – sunt câţiva dintre cei care au relatat din cuvintele ei.
După ce trăi o viaţă lungă, plină de evenimente, Rabee’ bint Ma’uwth (ra) muri în anul 45 după Hijrah, în timpul califatului lui Mu’awiyah bin Sufyan (ra).

Allah(swt) va fi mulţumit de ei şi ei de El.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: