Descrierea infernului

Yazid Ar-Raqqasi a transmis că Anas bin Malik a spus:
Gavril a venit la Profet (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) într-un moment în care nu obişnuia să vină. Când l-a văzut schimbat la faţă, Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) l-a întrebat: ”De ce eşti schimbat la faţă?” Gavril i-a răspuns: ”O, Muhammad, am venit la tine la ceasul în care Allah i-a poruncit suflătorului în foc să sufle în el. Iar acela care ştie că Gheena este adevărată, că focul este adevărat, chinurile mormântului sunt adevărate şi că pedeapsa lui Allah este într-atât de mare încât nu se cuvine să aibă linişte până ce nu se va sufla la adăpost de ea. Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!)  l-a îndemnat atunci: ”O, Gavril, descrie-mi şi mie Gheena!”
Şi Gavril s-a apucat să-i povestească: ”Bine!” a zis el. Când a făcut Gheena, Allah Preaînaltul a aprins-o o mie de ani până ce s-a înroşit, apoi a mai aprins-o încă o mie de ani până ce a devenit albă, apoi a mai ţinut-o aprinsă o altă mie de ani până ce a devenit neagră. Ea este neagră şi întunecoasă, iar flăcările şi jăratecul ei nu se sting niciodată.
Jur pe Acela Care te-a trimis pe tine cu Adevărul, că, dacă s-ar face în ea o crăpătură cât urechea acului, dogoarea ei ar mistui toată suflarea de pe faţa pământului!
Jur pe Acela Care te-a trimis pe tine cu Adevărul, că, dacă unul din straiele sălăşuitorilor Gheenei ar fi atârnat între cer şi pământ, duhoarea şi dogoarea lui ar mistui toată suflarea de pe faţa pământului!
Jur pe Acela Care te-a trimis pe tine ca Profet cu Adevărul, că, dacă un om din Maghrib ar fi pedepsit, l-ar mistui focul pe cel din Maşriq din cauza asprimii pedepsei celui dintâi.
Dogoarea Gheenei este puternică, fundul ei este adânc, podoaba ei este foc, băutura din el este apă fierbinte şi puroi, veşmintele ei sunt văpăi: Ea are şapte porţi şi fiecare dintre ele este secţionată în două jumătăţi: una pentru bărbaţi şi cealaltă pentru femei.
Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) l-a întrerupt, întrebându-l: ”Şi cum sunt ele? Ca aceste porţi ale noastre?”
Gavril i-a răspuns lui: Nu! Dar ele sunt deschise, una sub alta… Distanţa de la o poartă la alta este de şaptezeci de ani… Şi fiecare poartă este mai dogoritoare decât cea de dinaintea ei de şaptezeci de ori… Vrăjmaşii lui Allah sunt mânaţi către ea şi întâmpinaţi de îngerii osânditori din infern cu fiare şi lanţuri care le sunt introduse în gură şi le sunt scoase afară prin anus. Mâinile stângi le sunt legate cu lanţuri de gât, iar mâinile drepte le sunt introduse în inimi, smulgându-li-se din umeri, şi le sunt legate cu lanţuri.
Şi fiecare om este legat cu un lanţ de un diavol care îl târăşte cu faţa în jos, în vreme ce îngerii îl lovesc cu niste gârbace de fier şi ori de câte ori încearcă să găsească o ieşire din Gheena, sunt împinşi înapoi în ea…
Apoi a continuat să povestească: La poarta de jos se află ipocriţii, ashab al-ma’ida, ”tovarăşii mesei” care nu au crezut în Allah şi neamul lui Faraon şi ea este numită Al-Hawiya ”Abisul”.
La poarta următoare se află politeiştii şi ea este numită Al-Jahim ”Iadul”.
La cea de-a treia poartă se află Sabeenii şi ea este numită Saqar ”Focul”.
La cea de-a patra poartă se află Iblis împreună cu cei care l-au urmat şi magii, iar numele ei este Laza ”Văpăile”.
La cea de-a cincea poartă se află iudeii şi ea este numită Al-Huta’a ”Cioburile”.
La cea de-a şasea poartă se află creştinii şi ea este numită Al-Aziz ”Puternicul”.
Apoi, Gavril a tăcut, simţindu-se jenat faţă de Trimisul lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!).
Dar Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) l-a întrebat: ”Nu-mi spui cine sălăşuieşte în spatele celei de-a şaptea porţi?”
Atunci, el a continuat: În spatele ei se află aceia care au săvârşit păcate mari din comunitatea ta şi care nu s-au căit înainte de a muri.
În clipa aceea, Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) s-a prăbuşit la pământ leşinat Gavril şi-a pus capul în poala lui şi a aşteptat până ce şi-a revenit. Când şi-a revenit, Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a zis: ”Mare este nenorocirea mea şi amară este tristeţea mea! Adică cineva din comunitatea mea a ajuns în iad?”
Şi i-a răspuns Gavril: Da! Aceştia sunt cei care din comunitatea ta care au săvârşit mari păcate!
Atunci Trimisul lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a izbucnit în plâns şi împreună cu el  a plâns şi Gavril.
Trimisul lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a intrat în casa sa şi s-a izolat de lume. Nu ieşea decât pentru rugăciune şi după ce împlinea rugăciunea se retrăgea din nou, fără să stea la vorbă cu nimeni şi începea să se roage iarăşi plângând şi implorându-l pe Allah Preaînaltul.
După trei zile, a venit şi s-a oprit la uşa sa Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) zicând: ”Pace vouă, neam al casei îndurării! Pot să intru la Trimisul lui Allah?” Dar nu i-a răspuns nimeni şi s-a îndepărtat plângând. După aceea, a venit şi Omar (Allah să fie mulţumit de el!) şi s-a oprit în faţa uşii zicând: Pace vouă, neam al casei îndurării! Pot să intru la Trimisul lui Allah? Nu i-a răspuns nici lui nimeni şi s-a îndepărtat plângând.
Apoi a venit şi s-a oprit dinaintea uşii Salman al-Farini zicând: Pace vouă, neam al casei îndurării! Pot să intru la stăpânul meu, Trimisul lui Allah? Şi a plecat plângând când căzând, când ridicându-se până ce a ajuns la casa Fatimei şi s-a oprit dinaintea uşii ei zicând: Pace ţie, fiică a Trimisului lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!), Ali (allah să fie mulţumit de el) nu se afla acasă. Atunci el a continuat: Fiică a Trimisului lui Allah, Trimisul lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) s-a izolat de lume şi nu mai iese decât pentru împlinirea rugăciunii dar nu stă de vorbă cu nimeni şi nu îngăduie nimănui să intre la el.
Atunci, Fatima s-a îmbrăcat într-o pelerină de Qutwan şi s-a dus la locuinţa Trimisului lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!). S-a oprit în faţa uşii lui, a salutat şi a zis: Trimis a lui Allah, eu sunt Fatima. Trimisul lui Allah care stătea în genunchi şi plângea a ridicat capul şi a zis: ”Cum de a fost oprită să intre la mine bucuria ochilor mei? Deschideţi-i uşa!”
I s-a deschis uşa şi a intrat, dar când l-a văzut pe Trimisul lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a izbucnit în lacrimi. Avea faţa galbenă, schimbată, iar muşchii feţei i se topise parcă din pricina plânsului şi a tristeţii. Ea l-a întrebat: Ce ţi s-a întâmplat, Trimis a lui Allah?
El i-a răspuns: ”Fatima a venit la mine Gavril şi mi-a descris porţile Ghenei, vestindu-mă că în spatele celei mai de sus dintre ele se află cei care au săvârşit păcate mari din comunitatea mea. Acest lucru m-a făcut să plâng şi m-a întristat!”
Ea s-a mirat: Cum să intre în Gheena, Trimis a lui Allah?!
Atunci, el i-a răspuns: ”Întocmai aşa cum îţi spun! Îngerii îi conduc către iad, fără ca feţele să li se înnegrească şi fără ca ochii să li se învineţească, fără ca gurile să le fie peceltuite şi fără să fie legaţi împreună cu diavolii, fără să li se pună lanţuri şi cătuşe…”
Ea l-a mai întrebat: Şi cum îi conduc îngerii, Trimis a lui Allah?
El i-a răspuns: ”Pe bărbaţi îi apucă de bărbi, iar pe femei le apucă de şuviţele şi de buclele de păr…
Şi câţi dintre cei bătrâni din comunitatea mea sunt prinşi de bărbi, în vreme ce ei strigă: Suntem cărunţi şi slabi!…
Şi câţi dintre tineri sunt prinşi de bărbi şi conduşi către Iad, în vreme ce ei strigă: Suntem tineri şi avem chipuri frumoase!…
Şi câte femei din comunitatea mea sunt apucate de păr şi sunt conduse către iad, în vreme ce ele strigă: Suntem făcute de ruşine şi ni se dau vălurile la o parte!…
Şi sunt conduşi astfel dinaintea lui Malik care-i întreabă pe îngeri când îi vede: Cine sunt aceştia? Nu s-au arătat până acum alţi sărmani mai ciudaţi decât aceştia? Chipurile nu li s-au înnegrit nu au fost legaţi împreună cu diavolii şi nu li s-au pus cătuşe şi nici lanţuri la gât!!
Iar îngerii îi răspund lui Malik: Aşa mi s-a poruncit să-i aducem dinaintea ta, în această stare!
Atunci, Malik îi întreabă chiar pe ei: Cine sunteţi voi, necăjiţilor?
[Într-o altă relatare se afirmă că în timp ce îngerii îi conduceau, ei strigau: O, Muhammad! Dar când l-au văzut pe Malik, au uitat numele lui Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) de frica lui. Şi el îi întreabă: Cine sunteţi voi?]
Iar ei răspund: Noi suntem dintre aceia cărora ce-a fost pogorât Coranul. Suntem dintre aceia care au postit în luna Ramadan.
Atunci, Malik le răspunde lor: Coranul nu a fost pogorât decât comunităţii lui Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!).
Când au auzit numele lui Muhammad, au strigat cu toţii: Noi suntem din comunitatea lui Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!).
Malik le zice lor: Nu v-a oprit Coranul pe voi de la săvârşirea actelor de nesupunere faţă de Allah Preaînaltul?
Şi când s-a oprit cu ei la marginea Gheenei, au zis ei: Malik (conducătorul îngerilor din iad), îngăduieşte-te nouă să plângem pentru soarta noastră. Şi le-a îngăduit lor şi au plâns până ce n-au mai avut lacrimi în ochi şi li s-au prelins picături de sânge.
Atunci, Malik le zice lor: Ce frumos ar fi fost acest plâns, dacă s-ar fi produs în timpul vieţii. Şi dacă în timpul vieţii aţi fi fost cu frică de Allah, nu v-ar fi atins astăzi focul.
Malik le porunceşte îngerilor care-i însoţesc: Aruncaţi-i! Aruncaţi-i în foc!
Dar când au fost aruncaţi în foc, au pornit să strige cu toţii ”La ilaha illa Allah” (Nu există altă divinitate în afară de Allah!) şi focul se retrage de lângă ei.
Însă Malik insistă să-i poruncească focului: ”Cuprinde-i pe ei, focule!”
Dar focul îi răspunde: Cum să-i cuprind când ei spun ”La ilaha illa Allah”?
Şi Malik continuă: Da! Astfel a poruncit Stăpânul Tronului!
Şi focul îi cuprinde: unora le cuprinde numai tălpile, pe alţii îi cuprinde până la genunchi, pe alţii până la şale şi pe alţii până la gât. Şi când pălălăile ameninţă să le cuprindă faţa, Malik îi porunceşte: Nu le arde chipurile, de vreme ce ei au îngenuncheat dinaintea Milostivului în timpul vieţii şi de vreme ce au suferit de sete în timpul lunii Ramadan.
Şi rămân ei în această stare un timp, implorând: Tu Cel mai Milostiv dintre Milostivi! O, Tu Cel Plin de Compasiune! O, Tu Cel Mărinimos!
Şi când Allah Preaînaltul a luat decizia Lui, a grăit: ”Gavril, ce au săvârşit nesupuşii din comunitatea lui Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!)?”
Şi Gavril îi răspunde: Doamne, Tu ştii mai bine ce au făcut ei!
Atunci îi porunceşte lui Gavril: ”Du-te şi vezi care este starea lor!”
Şi Gavril (pacea fie asupra sa) porneşte spre Malik pe care-l găseşte pe un amvon de flăcări în mijlocul Gheenei. Când îl vede pe Gavril (pacea fie asupra sa) Malik se ridică în semn de respect pentru el şi-l întreabă: Ce te-a adus în acest loc, Gavril? Iar acesta îi răspunde tot printr-o întrebare: Ce ai făcut cu ceata de nesupuşi din comunitatea lui Muhammad? Malik îi spune atunci: În ce stare cumplită se află şi cât de îngust este spaţiul lor! Trupurile lor au fost arse şi carnea lor a fost mâncată. N-au mai rămas decât feţele şi inimile lor în care pâlpâie credinţa.
Gavril îi zice: Ridică de pe ei capacul ca să-i văd. Malik porunceşte paznicilor să ridice de deasupra lor capacul. Când l-au văzut pe Gavril cu înfăţişarea lui frumoasă şi-au dat seama că el nu este dintre îngerii chinuitori şi s-au întrebat: Cine o fi acest rob, căci nu au văzut niciodată o altă făptură mai frumoasă decât el? Malik le spune lor: Acesta este Gavril cel generos care i-a adus lui Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) revelaţia. Când a fost pomenit numele lui Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) au tresărit cu toţii şi au strigat: Gavril salută-l din partea noastră pe Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) şi spune-i lui că păcatele noastre ne-au separat pe noi de tine şi vorbeşte-i lui despre condiţiile noastre grele…
Gavril porneşte degrabă şi se opreşte dinaintea lui Allah Preaînaltul care-l întreabă: ”Cum ai găsit comunitatea lui Muhammad?” Iar el îi răspunde: O, Doamne! Cât de grea este situaţia lor şi cât de îngust şi neîncăpătoare este spaţiul lor! Apoi, se întreabă: ”Te-au rugat ceva?” Şi el Îi răspunde: Da, Doamne! M-au rugat să-l salut din partea lor pe Profetul lor şi să-i spun în ce condiţii grele se află… Atunci Allah Preaînaltul îl îndeamnă: ”Porneşte degrabă şi spune-i
Gavril porneşte către Profet (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) pe care-l găseşte într-un cort într-o perlă albă cu patru mii de uşi, fiecare dintre ele cu două canaturi de aur şi-i zice: O, Muhammad! Vin de la ceata de nesupuşi din comunitatea ta care sunt chinuiţi în Iad. Îţi trimit salutări şi îţi spun că situaţia lor este nespus de grea şi spaţiul lor este neîncăpător…
Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) vine sub Tronul Stăpânului său şi cade în genunchi aducându-i lui Allah laude cum nu I-a mai adus nimeni până atunci. Allah Preaînaltul grăieşte atunci: Ridică-ţi capul, cere şi ţi se va da, cere să mijloceşti şi ţi se va da posibilitatea să mijloceşti!”
Şi Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) îi răspunde Lui: ”Doamne, am împlinit hotărârea Ta în privinţa sărmanilor din comunitatea mea şi m-am răzbunat pe ei… Ajută-mă să mijlocesc pentru ei!…”
Allah Preaînaltul grăieşte atunci: ”Te-am împuternicit să mijloceşti pentru ei. Du-te în iad şi scoate din el pe aceia care au spus ”La ilaha illa Allah”!
Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!)porneşte numaidecât şi când îl vede Malik se ridică în semn de respect şi-i zice lui: ”Malil ce fac nefericiţii din comunitatea mea?”
Îi răspunde lui: Condiţiile lor sunt nespus de grele şi spaţiul lor este neîncăpător.
Atunci, Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) îi porunceşte lui Malik: ”Deschide poarta şi ridică de pe ei capacul!”
Când l-au văzut pe Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) sălăşuitorii sărmani din Iad au strigat cu toţii: O, Muhammad! Focul ne-a mistuit pieile şi ne-au ars ficaţii.
Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) îi scoate pe toţi din Iad după ce deveniseră nişte cărbuni mistuiţi de flăcări şi se duce împreună cu ei la un râu de lângă poarta Raiului numit râul Al-Hayawan şi după ce se îmbăiază, ies din el foarte tineri cu ochii negri cu chipurile ca luna plină, pe frunţile lor fiind scris: ”Salvat de Milostivul din focul Iadului.”
Apoi sunt introduşi în Rai.
Şi când sălăşuitorii Iadului au văzut că musulmanii au fost scos din el au zis: Ce bine ar fi fost dacă eram şi noi musulmani, căci am fi ieşit şi noi din Iad.
S-a transmis că Profetul (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a zis: ”Pomeniţi despre Iad orice vreţi dar nu pomeniţi nimic decât înfăţişând toate lucrurile ca fiind mai aspre decât sunt în realitate!”
Şi a mai zis: ”Cel mai puţin pedepsit dintre sălăşuitorii Iadului este un bărbat care poartă în picioare două sandale de foc în care fierbe creierul lui semănând ca un cazan; urechile lui sunt jar, dinţii lui sunt jar, iar marginile lui sunt flăcări şi măruntaiele din burta lui îi ies prin tălpi. Şi el socoteşte că suferă cea mai cumplită pedeapsă dintre toţi sălăşuitorii Iadului în vreme ce el este supus la cea mai uşoară pedeapsă dintre toţi sălăşuitorii Iadului.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: