Beneficii ale credinţei în predestinare

1.Credinţa în predestinare este un mijloc de îndepartare de polietism

Mulţi filosofi au susţinut binele provine de la Allah Preaînaltul şi răul este creaţia altor dumnezei; ei susţin acest lucru pentru a evita atribuirea răului lui Allah.

Magicienii susţin Lumina a fost creatorul binelui şi Întunericul a fost creatorul răului.

Cei care fac parte din aceasta comunitate care au susţinut Allah nu a creat faptele supuşilor Săi, sau El nu a creat faptele rătăcite, afirmă există alţi creatori în afara de Allah.

Perfectiunea credinţei în unicitatea lui Allah nu este obţinută decât de cei care afirmă Allah Singur este Creatorul a tot ce există în univers şi voinţa Lui predomină peste creaţia Lui – şi ceea ce vrea El se întâmpla şi ceea ce nu vrea El nu se întâmplă. Toţi cei care nu cred în predestinare nu cred cu adevărat Stăpânul lor este Unul şi Singur şi nu Îl constientizează corect. Credinţa în predestinare este ceea ce marcheaza diferenţa dintre monoteism şi politeism. Cel care crede în predestinare afirmă acest univers şi totul din el a fost creat de un Singur Dumnezeu; cei care nu cred acest lucru sugerează există alţi dumnezei în afară de Allah.

2.Menţinerea pe calea cea dreaptă atât în momentele grele cât şi în cele uşoare

Datorită defectelor şi slăbiciunii lor, oamenii nu reuşesc întotdeauna rămână pe calea cea dreaptă.

Allah spune:

“Omul a fost făcut nestatornic; Când are parte de rău, el este abătut/ Iar când are parte de bine, el este zgârcit, Afară de cei care fac Rugăciunea,”(Coran 70:19-22)

Credinţa în predestinare face omul persiste în menţinerea pe calea cea dreaptă pentru a nu fi nepăsător în momentele uşoare ale vieţii şi pentru a nu cădea în disperare în momentele grele, deoarece el ştie tot binele care I se întâmpla provine de la Allah şi nu datorită inteligenţei sale sau planului bun:

Voi nu aveţi binefacere decât de la Allah…”(Coran 16:53)

El nu este precum Qaaroon care se laudă în faţa oamenilor săi şi în mod arogant afişa în faţa lor comorile şi bunăstarea cu care Allah l-a binecuvântat.

” Qarun a fost din neamul lui Moise, însă el s-a răzvrătit împotriva lor. Şi i-am dat Noi atâtea comori, încât numai cheile lui apăsau greu asupra unei cete de [bărbaţi] vânjoşi. Şi când i-a zis lui neamul său: “Nu te semeţi, fiindcă Allah nu-i iubeşte pe cei care se semeţesc,/ Ci caută cu ceea ce ţi-a dăruit Allah Casa cea veşnică! Şi nu uita partea ta din această viaţă! Şi fă bine, aşa după cum şi Allah ţi-a făcut ţie bine! Şi nu umbla după stricăciune pe pământ, fiindcă Allah nu-i iubeşte pe cei care fac stricăciune”, A zis el: “Mie mi s-a dat ceea ce am numai pentru ştiinţa pe care eu o stăpânesc!” Oare el nu ştia că Allah a nîmicit înainte de el dintre neamuri pe cine era mai puternic decât el şi adunase mai multe bunuri? Iar nelegiuiţii nu sunt întrebaţi pentru păcatele lor!”(Coran 28:76-78)

Iar când încercările şi necazurile se abat asupra unui om, el ştie că acest lucru se întâmpla prin porunca lui Allah, ca un test pentru el, aşa ca nu se panicheaza şi nici nu disperă, mai degrabă el vede răsplata de la Allah şi aşteapta răbdator iar această credinţa aduce linişte şi bucurie în inima credinciosului.

Nici o nenorocire nu se îndreaptă pe pământ şi nici în sufletele voastre fără ca ea să nu se afle într-o carte, înainte ca Noi să o pricinuim. Acesta este un lucru uşor pentru Allah, Pentru ca voi să nu fiţi trişti pentru ceea ce aţi pierdut şi nici să nu vă prea bucuraţi pentru ceea ce El vă dăruieşte.…”(Coran 57: 22-23)

Iar Allah preamăreşte pe supuşii Lui:

Care, dacă s-a abătut asupra lor vreo nenorocire, spun: “Noi suntem ai lui Allah şi noi la El ne întoarcem”. Aceia sunt cei peste care se pogoară binecuvântarea Domnului lor şi îndurarea Lui şi aceia sunt cei călăuziţi.”(Coran 2:156-157)

3.Cel care crede în predestinare este întotdeauna atent

Cel care crede în predestinare este întotdeauna atent deoarece:

“…Dar nu se poate socoti la adăpost de vicleşugurile lui Allah decât neamul celor pierduţi!” (Coran 7:99)

Inimile oamenilor sunt întotdeauna schimbătoare deoarece inimile lor sunt între două degete ale lui Ar-Rahman, care le întoarce precum El voieşte, iar încercările care sunt trimise oamenilor sunt numeroase. Credinciosul este întotdeauna atent pentru a fi influenţat de ceva care să îl trimita în rătăcire şi întotdeauna se teme ultimele sale fapte vor fi rele. Acest lucru nu îl face apatic sau leneş ci îl motivează să se străduiească cu perseverenţă pentru a urma calea cea dreaptă, pentru a face fapte drepte şi pentru a evita păcatele şi faptele pedepsite.

Inima credinciosului este întotdeauna ataşată de Creatorul ei, chemându-L, sperând, căutându-I ajutorul, cerându-I să rămână cu fermitate pe calea cea dreaptă şi pentru a fi drept călăuzit.

4.Înfruntarea dificultăţilor şi pericolelor cu inima puternică

Când un om crede tot ceea ce se întâmpla este poruncit, şi proviziile şi durata de viaţă depind de Allah atunci el poate confrunta dificultăţile şi greutăţile cu inima puternică şi cu capul sus. Aceasta credinţă a fost una dintre cele mai mari motivaţii care a stimulat luptătorii pe calea lui Allah pentru a se comporta cu curaj pe câmpul de luptă fără a se simţi speriaţi. Ei vor căuta moartea oriunde vor putea, implicându-se în situaţii periculoase unde credeau că vor muri. Apoi, mai târziu, el murea în patul său (de cauze naturale); plângând ca nu a murit în batalie ca martir chiar dacă s-a expus pericolului.

Aceasta credinţa a fost una dintre cele mai mari surse de putere pentru cei drepţi care s-au confruntat cu răufăcătorii şi tiranii. De dragul lui Allah, ei nu se tem de învinovăţirea vreunui om deoarece ei ştiu totul se afla în mâinile lui Allah şi orice El a hotărât pentru ei se va întâmpla.

Ei nu se tem rostească adevărul chiar dacă proviziile sale le sunt luate, deoarece proviziile se află în mâinile lui Allah. Orice a hotărât Allah pentru supusul Său nu poate fi schimbat de nimeni altcineva şi oricine Allah reţine de la supusul Său nimeni nu îi poate oferi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: