Atitudinea musulmanilor faţă de binecuvântări

Dreptcredincioşii care lasă la o parte circumstanţele habituale pot cu uşurinţă să observe mediul lor înconjurător şi să înţeleagă că tot ceea ce “percepe” reprezintă o binecuvântare de la Allah Preaînaltul. Ei vor înţelege că totul – ochii, urechile, corpul, întreaga mâncare pe care o servesc, aerul curat pe care îl respiră, casele, bunurile şi proprietăţile, lucrurile pe care le deţin şi chiar micro-organismele şi stelele – există prin bunătatea şi mila lui Allah Preaînaltul. Aceste binecuvântări sunt prea multe pentru a putea fi numărate. Precum Domnul nostru ne spune în următorul verset, nu este posibil nici să clasificăm şi să enumeram toate aceste binecuvântări:

Şi de aţi [vrea să] socotiţi binefacerile lui Allah, voi nu veţi izbuti să le număraţi. Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]”(Surat an-Nahl:18)

Un dreptcredincios poate folosi toate aceste binecuvântări oferite lui în această lume, dar niciodată el nu va fi dezamăgit de ele şi astfel nu va uita să trăiască fără să se gândească la Allah, la învăţăturile Coranului sau Viaţa de Apoi. Nu contează cât de multe proprietăţi deţine, câţi bani sau putere etc niciodată nu îl vor provoca să devină ignorant sau arogant; pe scurt, niciodată nu îl vor conduce la abandonul învăţăturilor Coranului. El este conştient de faptul că toate aceste lucruri sunt binecuvântări de la Allah şi dacă El voieşte, El le poate lua înapoi. El este întotdeauna conştient că binecuvântările din această lume sunt tranzitorii şi limitate,reprezintă un test pentru el şi sunt doar reflecţii ale binecuvântărilor adevărate ale Paradisului. Pentru cineva care trăieşte conform învăţăturilor Coranului, binecuvântările din această lume cum ar fi proprietăţile şi poziţia sunt doar mijloace de a se apropia de Allah Preaînaltul şi de a-I mulţumi. Din acest motiv, scopul lui nu este să deţină binecuvântările din această lume deoarece această lume este una limitată. De exemplu, una dintre binecuvântările din această lume pe care omul o poate folosi în această lume de-a lungul întregii sale vieţi reprezintă o casa dar este de beneficiu numai pentru câteva decenii cel mult. Când viaţa acestuia în această lume se încheie, va lăsa în urma sa casa pe care a iubit-o, pentru care a muncit atât de mult de-a lungul vieţii sale. Nu există nici un dubiu că moartea marchează o separaţie definită între individual şi binecuvântările sale din această lume. Un dreptcredincios ştie că Allah este Stăpânul tuturor binecuvântărilor oferite lui şi că acestea provin numai de la El. El face orice poate pentru a-i mulţumi Domnului nostru Care a creat toate aceste binecuvântări şi care prin mila Sa le revarsă asupra noastră, şi să îi arate aprecierea. În schimb pentru binecuvântările nenumărate de la Allah, trebuie să facem orice efort posibil pentru a-I mulţumi atât prin ceea ce rosteşte şi realizează pentru a păstra vie în memoria sa imaginea binecuvântărilor oferite de Allah Preaînaltul şi pentru a vorbi şi celorlalţi despre ele. Câteva versete relevante pentru afirmaţiile anterioare găsim în Sfântul Coran:

Şi Domnul tău îţi va dărui şi vei fi tu mulţumit! Oare nu te-a găsit El orfan şi ţi-a dat adăpost?Nu te-a găsit pe tine nepăsător şi te-a călăuzit? Nu te-a găsit pe tine sărman şi te-a făcut bogat? Cât despre orfan, pe el nu-l oprima! Cât despre cel care cere, pe el nu-l alunga! Iar cât despre îndurarea Domnului tău, despre ea vorbeşte!(Surat ad-Duha: 5-11)

“Oare vă miraţi că îndemnul vă vine de la Domnul vostru printr-un om dintre voi pentru a vă preveni? Aduceţi-vă aminte că El v-a făcut urmaşi ai neamului lui Noe şi v-a făcut mai mari la înfăţişare decât pe ei. Şi aduceţi-vă aminte de binefacerile lui Allah; poate că voi o să izbândiţi!”A’raf: 69)

Înainte de a mulţumi unii oameni aşteaptă binecuvântări speciale sau o anumită problemă sa fie rezolvata. Dar dacă ei ar fi meditat pentru un moment ar fi observat cu uşurinţă că viaţa omului este plină de binecuvântări. Continuu, în fiecare moment binecuvântări nenumărabile ne sunt oferite cum ar fi viaţa, sănătatea, inteligenţa, conştiinţa, cele cinci simţuri şi aerul pe care îl respiram. Ar trebui să mulţumim pentru fiecare dintre aceste binecuvântări în mod separat. Oamenii care sunt nepăsători cu preamărirea lui Allah şi colectarea dovezilor creaţiei Sale nu realizează valoarea acestor binecuvântări atâta timp cât le detin; ei nu mulţumesc şi inteleg valoarea acestor binecuvântări numai în momentul în care le sunt luate.Dar dreptcredinciosii observa cât de neajutorati sunt şi cât de mare nevoie au de aceste binecuvântări, şi astfel întotdeauna caută să îi multumeasca lui Allah Preaînaltul pentru ele. Dreptcredinciosii mulţumesc nu numai pentru bunăstare, proprietate şi posesii; dar conştientizând că Allah este Stăpânul tuturor, ei Îi mulţumesc pentru sănătate, ştiinţa, inteligenţă, pentru dragostea lor, pentru credinţa lor, pentru faptul că se află pe drumul cel drept, pentru asocierea cu dreptcredinciosii, pentru înţelegerea lor, pentru percepţiile lor şi pentru puterea lor fizică şi spirituală. Ei imediat mulţumesc lui Allah şi Îl preamăresc când au ocazia să vadă o priveliste frumoasă, când primesc ceva ce şi-au dorit, aud un cuvânt frumos şi sunt martori la acte de dragoste şi respect, Îl preamăresc caci El este Cel Milostiv, Îndurător. Dacă prin actele sale de mulţumire şi preamărire dreptcredinciosul demonstrează că binecuvântările nu l-au facut lacom sau arogant, Allah îi va oferi mai multe binecuvântări. Aceasta afirmaţie a lui Allah o găsim în Sfântul Coran:

“Şi când Domnul vostru a vestit: „Dacă veţi fi mulţumitori, vă voi înmulţi [binefacerile Mele], iar de veţi fi nemulţumitori, pedeapsa Mea va fi aspră!” (Surah Ibrahim: 7)

În acelasi timp, toate binecuvântările fac parte din testarea omului în această lume. Din acest motiv, credinciosul în afară de a mulţumi pentru ele, foloseşte binecuvântările oferite lui pe cât de mult posibil pentru a împlini fapte bune. Domnul nostru ne atrage atenţia asupra acestui lucru în Sfântul Coran:

“Dar nu! Va fi o flacără/ Ce-i va smulge pielea de pe cap/ Şi-l va chema pe cel care a întors spatele şi s-a depărtat/ Şi a adunat şi a grămădit în vase./ Omul a fost făcut nestatornic;/ Când are parte de rău, el este abătut/ Iar când are parte de bine, el este zgârcit” (Surat al-Ma’arij: 15-21)

Că raspuns la întrebarea ce anume oamenii ar trebui să ofere, Allah recomandă că omul să daruiască :

“Ei te întreabă ce trebuie să cheltuiască [pentru milostenie]. Spune: “Ceea ce vã prisoseşte [din bunurile voastre]”! (Coran 2:219)

Este o cerinţă a învăţăturilor Sfântului Coran că dreptcredinciosul să folosească o parte din câştigurile lor în afară de nevoile lor pentru calea lui Allah. Minimul reprezintă dania obligatorie ce este colectată de conducătorul sau liderul comunităţii pentru distribuirea lor săracilor, nevoiaşilor şi celor pe care Allah i-a menţionat în verset. Oferirea în plus de plata daniei nu este obligatorie dar este puternic recomandată.

Cu siguranţă modalitatea dreptcredincioşilor de a mulţumi pentru binecuvântările oferite lor este prin a folosi binecuvântările pe care Allah le-a oferit lor pentru a câştiga mulţumirea Lui. Un dreptcredincios este responsabil să folosească ceea ce i-a fost oferit pentru a îndeplini faptele bune pe care Allah Preaînaltul le-a poruncit. Alături de mijloacele materiale oferite de Allah, un dreptcredincios trebuie să îşi folosească corpul pentru a câştiga mulţumirea lui Allah şi să muncească pe calea Lui:

“Allah a cumpărat de la dreptcredincioşi sufletele şi bunurile lor,în schimbul Raiului, şi astfel ei luptă pe calea lui Allah, omorând şi fiind omorâţi. Aceasta este o făgăduinţă cu adevărat, pe care a luat-o asupra Lui, în Tora, în Evanghelie şi în Coran. Şi cine este mai credincios legământului său decât Allah? Bucuraţi-vă, aşadar, pentru negoţul pe care l-aţi tocmit, căci aceasta este marea izbândă, (Surat at-Tawba: 111)

O comunitate de individuali care trăiesc conform învăţăturilor Coranului şi tradiţiei Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) prin plata daniei şi faptele lor voluntare de a îndeparta violenţa, furtul şi alte activităţi greşite cauzate de sărăcie, foame şi alte asemenea probleme, iar prin voia lui Allah vor reuşi să asigure pacea şi liniştea la cel mai înalt nivel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: