Venerarea lui Allah

Venerarea are trei stâlpi şi componente esenţiale

a) Puritatea intentiei (ikhlas) : atunci când omul cauta Fata Stăpânului şi Viaţa de Apoi. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Faptele stau în intenţii şi fiecare om va avea ceea ce a intentionat. Astfel, cel a cărui migratie a fost pentru Allah şi pentru Trimisul Lui, migratia lui a fost pentru Allah şi Trimisul Lui, şi cel a cărui migratie a fost pentru a obţine beneficii lumesti sau de a se casatori, migratia lui va fi pentru ceea ce el a migrat. ”

Dacă nu exista puritatea intentiei, faptele bune sunt nule.

b) Sinceritatea (Sidq) : La ceea ce facem referire prin sinceritate este hotararea sincera, atunci când omul se straduieste sa urmeze poruncile lui Allah şi să evite ceea ce El a interzis, să se pregateasca de intalnirea cu El şi să evite sentimentele de neajutorare sau lenea de a fi supus lui Allah.

c) Urmarea Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : Astfel omul nu îl venereaza pe Allah decât conform a ceea ce Allah a prescris şi ceea ce Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a adus. Când oamenii îşi venereaza Domnul fără cunoaştere, aceasta este erezie împotriva a ceea ca Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) ne-a avertizat şi a blestemat pe aceia care fac acest lucru şi a spus că îndeplinirea acestui lucru reprezinta o cale greşita. El (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: n „Orice lucru adus nou (în religie) este o erezie şi orice erezie este rătăcire şi fiecare rătăcire duce în foc. ”

Cel care îndeplineşte acte de erezie, faptele sale vor fi respinse şi nu îi vor fi acceptate.

S-a relatat în Saheehayn (Bukhari şi Muslim) de la Aisa (Allah să fie multumit de ea) ca Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Oricine inventeaza ceva în aceasta chestiune a noastră (adică islam) ce nu face parte din ea, va fi respinsă. ”

Conform unei versiuni relatate de Muslim: „Oricine face ceva ce nu face parte din aceasta chestiune a noastră, acea fapta va fi respinsă. ”

Nu exista venerare fără aceşti stâlpi

Dacă nu exista o hotarare sincera nu exista nicio venerare. Într-un asemenea caz, venerarea devine nu mai mult decât dorinte ; cu greu va începe o persoană sa le îndeplinească dar vointa lui va disparea. Atâta timp cât nu exista puritate în intentie sau în urmarea Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) venerarea nu este acceptata de Allah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: