Studiu comparativ privind femeia in islam si crestinism

Coran: “Dreptcredinciosii si dreptcredincioasele îsi sunt aliati unii altora. Ei poruncesc ceea ce este cuvenit, opresc de la ceea ce este neîngãduit,plinesc Rugãciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] si se supun lui Allah si Trimisului Sãu. Cu acestia Allah va fi îndurãtor, cãci Allah este Puternic [si] Întelept [‘Aziz, Hakim]. (9):71

Coran: “Ele au drepturi egale cu obligatiile lor, dupã cuviintã. “2:228

Coran: “Cel care sãvârseste o faptã rea nu va fi rãsplãtit decât cu una asemãnãtoare cu ea, iar cel care sãvârseste o faptã bunã – fie el bãrbat sau muiere – si este credincios, acela va intra în Rai, unde va primi cele de trebuintã, fãrã socotealã. “40:40

Biblia: Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea.  Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită.  Căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva. Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă. 1 Timotei 11-14

Biblia: Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea.  Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică. “1 Corinteni 34-35

Biblia: Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului,  Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este.  Ci precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul. Efeseni 5: 22-24

Coran: ” Si printre semnele Lui [este acela] cã El v-a creat din voi însivã soate, pentru ca voi sã trãiti în liniste împreunã cu ele. Si El a pus între voi dragoste si îndurare si întru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc. “30:21

S-a relatat de la Abu Huraira ca Profetul Muhammad, pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra sa a spus: “Cei mai buni credinciosi sunt cei mai buni in comportament si cei mai buni dintre voi sunt cei care sunt cei mai buni cu sotiile voastre.” (Tirmidhi)

Biblia: Inimă înfrântă şi faţă tristă şi rană inimii este femeia rea.  Mâini leneşe şi genunchi slăbănogi este femeia rea, care nu-şi fericeşte bărbatul său.  De la femeie este începutul păcatului şi prin ea toţi murim.  Nu da apei loc să iasă, nici femeii rele putere asupra ta.  De nu umblă după mâna ta, de la trupul tău depărteaz-o. Ecclesiasticul 25:25-29

Coran: ci purtati-vã cu ele dupã cuviintã! Iar dacã nu vã este pe plac, se poate sã nu vã fie pe plac un lucru pe care Allah l-a pregãtit [sã vã aducã] un mare bine. ” 4:19

Biblia: Omul care va face făgăduinţă Domnului sau se va jura cu jurământ, punând legătură asupra sufletului său, să nu-şi calce cuvântul, ci să împlinească toate câte au ieşit din gura lui.  Dacă vreo femeie va da făgăduinţă Domnului şi va pune asupra sa legământul, în casa părintelui său, în tinereţea sa. Şi va auzi tatăl făgăduinţa ei şi legământul ce ea şi-a pus asupra sufletului său, şi va tăcea tatăl ei asupra acestora, atunci toate făgăduinţele ei se vor ţine şi orice legământ şi-ar fi pus ea asupra sufletului său se va ţine.  Iar dacă tatăl ei, auzind, o va opri, atunci toate făgăduinţele ei şi legămintele ce ea şi-ar fi pus asupra sufletului său nu se vor ţine şi Domnul o va ierta, pentru că a oprit-o tatăl ei.  Dacă însă ea se va mărita şi va fi asupra ei făgăduinţa sau cuvântul gurii sale, cu care s-a legat pe sine,  Şi va auzi bărbatul ei şi, auzind-o, va tăcea, atunci făgăduinţele ei se vor ţine şi legămintele ce ea şi-a pus asupra sufletului său se vor ţine.  Iar dacă bărbatul ei, auzind, o va opri şi va lepăda făgăduinţa ei, care este asupra ei, şi cuvântul gurii ei cu care ea s-a legat pe sine, atunci acestea nu se vor ţine, pentru că i le-a oprit bărbatul ei, şi Domnul o va ierta.  Iar făgăduinţa văduvei şi a celei despărţite şi orice legământ şi-ar pune aceasta asupra sufletului ei se va ţine.  Dacă însă în casa bărbatului său a dat făgăduinţă sau şi-a pus legământ asupra sufletului său cu jurământ,  Şi bărbatul ei a auzit şi a tăcut asupra acesteia şi n-a oprit-o, atunci toate făgăduinţele ei se vor ţine şi orice legământ şi-ar fi pus asupra sufletului său se va ţine.  Dacă însă bărbatul ei, auzind, a lepădat făgăduinţele, atunci toate făgăduinţele ieşite din gura ei şi legămintele sufletului său nu se vor ţine, pentru că bărbatul ei le-a desfiinţat şi Domnul o va ierta.  Orice făgăduinţă şi orice legământ cu jurământ pentru smerirea sufletului ei, bărbatul ei îl poate întări şi tot bărbatul ei îl poate şi desfiinţa.NUmerii 30:3-15

In islam, averea femeii apartine numai ei si barbatul nu are niciun drept asupra averii sale:

Coran: “Nu râvniti la ceea ce Allah a dãruit [cu harul Sãu] unora dintre voi mai mult decât altora. Bãrbatii vor avea parte de ceea ce au agonisit si femeile vor avea parte de ceea ce au agonisit. Deci rugati-vã lui Allah pentru harul Sãu, cãci Allah pe toate le stie. “4:32

Biblia: De se va întâlni cineva cu o fată nelogodită şi o va prinde şi se va culca cu ea şi vor fi prinşi,  Atunci cel ce s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint, iar ea să-i fie nevastă, pentru că a necinstit-o; toată viaţa lui să nu se poată despărţi de ea. Deuteronomul28-30

Coran: “Pe aceia care defãimeazã muieri cinstite si apoi nu aduc patru martori, biciuiti-i cu optzeci de lovituri si nu mai primiti mãrturie de la ei niciodatã, cãci ei sunt nelegiuiti, ” 24:4

Va continua…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: