Intrarea in Rai


Nu există îndoială că bucuria credincioşilor va fi nemăsurată atunci când vor fi duşi în binecuvântata Grădină a Raiului, cu toată onoarea, grup după grup. Când vor ajunge în Rai, porţile sale vor fi deschise pentru ei şi vor fi întâmpinaţi de îngerii nobili care îi vor felicita pentru sosire, după ce au îndurat atâtea greutăţi şi suferinţe şi au fost martorii unei asemenea spaime:
„Şi vor fi conduşi cei care au fost cu frică de Domnul lor spre Rai, în cete, iar când vor ajunge la el, li se vor deschide porţile lui şi le vor zice păzitorii lui: «Pace asupra voastră! Voi aţi fost buni, intraţi pentru a fi în veci sălăşluitori în el!»“ (Coran 39: 73).
Cu alte cuvinte: cuvintele, gândurile şi faptele voastre au fost bune, iar inimile şi sufletele voastre au devenit pure şi de aceea meritaţi Raiul.
1. Mijlocirea în ceea ce priveşte intrarea în Rai
Este demonstrat printr-un hadis sahih că, în Ziua Judecăţii, credincioşii vor sta mult timp cerând Profeţilor să se roage ca porţile Raiului să fie deschise pentru ei. Toţi vor refuza, pe rând, spunând: „Eu nu sunt în măsură să fac acest lucru“, până vor ajunge la Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El va mijloci această problemă şi mijlocirea sa va fi acceptată. Muslim relatează de la Hudhayfah ibn Yamaan şi Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de ei!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah, binecuvântat şi mărit fie El, va aduna omenirea. Credincioşii se vor ridica şi Raiul va veni aproape de ei. Vor veni la Adam şi vor spune: «O, tatăl nostru, cere ca Paradisul să fie deschis pentru noi». El va spune: «Există ceva care va făcut să ieşiţi din Rai în afară de păcatul tatălui vostru? Nu sunt în măsură să fac acest lucru»“.
Hadisul menţionează că toţi profeţii vor refuza (atunci când le vine rândul), până când oamenii vor ajunge la Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi credincioşilor li se va da voie să intre.

2. Credincioşii vor fi purificaţi înainte să intre în Rai
După ce credincioşii au trecut de As-Siraat (podul de peste Iad), vor fi ţinuţi pe un pod dintre Rai şi Iad, unde vor fi purificaţi, prin rezolvarea oricăror neînţelegeri care au existat între ei în această lume. Apoi, când vor intra în Rai, vor fi puri şi curaţi, nimeni nu va avea nicio ranchiună faţă de celălalt şi nici nu va cere nimic de la celălalt.
Bukhari relatează de la Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Credincioşii vor fi salvaţi de Foc, apoi vor fi ţinuţi pe un pod dintre Rai şi Iad. Îşi vor regla conturile unul cu celălalt pentru orice rău care a existat între ei în această lume, până ce se vor purifica şi curăţa şi li se va permite intrarea în Rai. Pe Acela în mâinile Căruia se află sufletul lui Muhammad, fiecare îşi va şti locul în Rai mai bine decât şi-a ştiut locul în această lume!“.
Am citat mai sus hadisurile cu privire la mijlocirea din Ziua Judecăţii, atunci când Profetului nostru (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i se va cere să Îl roage pe Allah ca porţile Paradisului să fie deschise, după ce Adam, părintele omenirii şi toţi ceilalţi profeţi vor refuza.

3. Primii oameni care vor intra în Rai
Primul om care va intra în Rai va fi Profetul nostru Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi primul popor care va intra în Rai va fi comunitatea sa, iar primul membru al comunităţii care va intra va fi Abu Bakr as-Siddiq (Allah să fie mulţumit de el!).
Ibn Khatir a citat mai multe hadisuri care afirmă acest lucru, cum ar fi relatarea lui Muslim de la Anas (Allah să fie mulţumit de el!), în care Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Eu sunt primul care va bate la porţile Raiului“.
De asemenea, Muslim a relatat de la Anas (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Voi ajunge la porţile Raiului şi voi cere ca ele să fie deschise. Paznicul va întreba: «Cine eşti?». Eu voi spune: «Muhammad». Paznicul va spune: «Mi s-a cerut să nu deschid nimănui poarta înaintea ta»“.
Bukhari, Muslim şi Nasaa’i relatează de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Suntem ultimii care o să apărem (ca şi comunitate), dar vom fi primii în Ziua Judecăţii. Vom fi primii din întreaga omenire care vor intra în Rai“.
Abu Daud relatează de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Jibriil a venit la mine şi mi-a arătat poarta Raiului prin care va trece comunitatea mea. Abu Bakr a spus: «O, Trimis al lui Allah, sper să fiu cu tine ca să o văd!». Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Dar tu, Abu Bakr, vei fi primul din comunitatea mea care va intra în Paradis»“.

4. Aceia care vor intra în Rai fără să dea socoteală
Primul grup al acestei comunităţi care va intra în Rai va fi format din aceia care au excelat în credinţă şi taqwa (evlavie), fapte bune şi supunere faţă de adevărata religie. Ei vor intra în Rai egali: primul dintre ei nu va intra până ce nu va intra şi ultimul şi feţele lor vor străluci ca luna plină.
Bukhari a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Primul grup care va intra în Rai va fi atât de frumos, cu feţele strălucitoare ca luna plină. Ei nu vor scuipa, nu-şi vor şterge nasul şi nu vor avea secreţii. Vesela lor va fi din aur, pieptenii din aur şi argint, mireasma de aloe şi transpiraţia de mosc. Fiecare dintre ei va avea două soţii, ai căror genunchi vor fi vizibili prin piele datorită extraordinarei lor frumuseţi. Nu vor exista diferenţe şi ură între ei (oamenii din Rai); inimile lor vor fi precum una singură şi ei Îl vor preamări pe Allah dimineaţa şi seara“.
Bukhari relatează de la Sahl ibn Sa’d (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Şaptezeci de mii − sau şapte sute de mii − de oameni din comunitatea mea vor intra în Rai; primul dintre ei nu va intra până ce nu va intra şi ultimul şi feţele lor vor fi precum luna plină“.

Este adevărat că, la fiecare dintre aceste şaptezeci, Allah îi va da Profetului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şapte mii. Ahmad relatează cu isnaad sahih de la Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mi-au fost daţi şaptezeci de mii de oameni din comunitatea mea, care vor intra în Rai fără să dea socoteală. Feţele lor vor fi precum luna plină şi inimile lor vor fi precum una singură. L-am rugat pe Domnul Slavă Lui, pentru mai mulţi şi El mi-a dat pentru fiecare dintre ei încă şaptezeci de mii“.
Ahmad, Tirmidhi şi ibn Hibbaan relatează cu isnaad sahih de la Abu Umamah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Domnul meu mi-a promis că şaptezeci de mii din comunitatea mea vor intra în Rai, fără să dea socoteală şi fără să fie pedepsiţi, şi cu fiecare dintre ei vor fi alţi şaptezeci de mii şi trei mâini pline de oameni aleşi de Stăpânul meu (adică un număr mare)“. Menţionarea celor trei mâini pline este o adăugare care este specifică acestei versiuni a hadisului.
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a descris caracteristicile acestor şaptezeci de mii. Bukhari relatează de la ibn Abbaas (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mi-au fost arătate popoarele şi am văzut un Profet trecând cu un grup dintre oamenii săi şi altul cu o trupă din oamenii săi, altul cu doar zece, altul cu doar cinci şi altul de unul singur (fără însoţitori). Apoi m-am uitat şi am văzut un grup mare de oameni. Am întrebat: «O, Jibriil, este aceasta comunitatea mea?». El a spus: «Nu, dar uită-te la orizont». Aşa că m-am uitat şi am văzut o mare uriaşă de oameni. Jibriil a spus: «Aceasta este comunitatea ta şi acei şaptezeci de mii din faţă nu vor da socoteală şi nu vor fi pedepsiţi». L-am întrebat: «De ce?». El a spus: «Ei nu şi-au făcut tatuaje şi nu şi-au făcut farmece, nu au văzut semne rele în lucruri (adică nu erau superstiţioşi); ei şi-au pus încrederea doar în Allah». `Ukaaşa ibn Mihsan s-a ridicat şi a spus: «Mă rog la Allah să fiu unul dintre ei». Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «O, Allah, fă-l unul dintre aceia». Apoi, altul s-a ridicat şi a spus: «Cere-I lui Allah să mă facă şi pe mine la fel». Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «`Ukaaşa te-a întrecut»“.
Aceştia pot fi aceia pe care Allah i-a numit Al-Muqarrabun (cei care sunt cel mai aproape de Allah):
„Şi cei ce s-au aflat în frunte se vor afla înainte. Aceştia sunt cei mai apropiaţi, în Grădinile plăcerilor“ (Coran 56: 10-12).
Cei mai mulţi dintre ei vor veni din primele generaţii, nu din ultimele:
„O ceată dintre primii şi puţini dintre ceilalţi…“ (Coran 56: 13-14).
5. Săracii vor intra în Rai înaintea bogaţilor

Muslim relatează de la `Abdullah ibn `Amr (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Săracii dintre cei Muhajirin vor intra în Rai cu patruzeci de ani înainte de cei bogaţi“.
Tirmidhi a relatat de la Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de el!) şi Ahmad, Tirmidhi şi ibn Maajah au relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Săracii dintre cei Muhajirin vor intra în Rai cu patruzeci de ani înaintea bogaţilor dintre Muhajirin“.
În altă parte, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a explicat că aceştia sunt cei care nu au pentru ce să dea socoteală, iar aceasta se adăugă jihadului şi onoarei lor. Al-Haakim a relatat de la `Abdullah ibn `Amr (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Ştiţi care va fi primul grup din comunitatea mea care va intra în Rai?». Eu am spus: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine». El a spus: «Săracii dintre Muhajirin. Ei vor veni la poarta Raiului în Ziua Judecăţii şi vor cere ca aceasta să fie deschisă». Paznicii le vor spune: «Aţi dat socoteală?». Ei vor spune: «Pentru ce trebuie să dăm socoteală? Am purtat spada şi am luptat de dragul lui Allah până am murit». Atunci porţile se vor deschide pentru ei şi vor sta acolo patruzeci de ani înainte ca oricine altcineva să intre“.
Bukhari relatează de la Usamah ibn Zayd (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am stat la porţile Raiului şi am văzut că majoritatea celor care intră acolo este alcătuită din săraci şi năpăstuiţi. Bogaţii (musulmani) au fost opriţi în timp ce s-a ordonat oamenilor Iadului să fie duşi în Iad“.
Unele hadisuri citate mai sus afirmă că săracii vor intra în Rai cu patruzeci de ani înainte de ceilalţi oameni, în timp ce altele afirmă că diferenţa este de o sută de ani. Cele două afirmaţii pot fi împăcate subliniind că nu toţi săracii sunt la fel, cum nici bogaţii nu sunt. Qurtubi sugerează că săracii sunt diferiţi din punct de vedere al tăriei credinţei lor, al realizărilor lor şi acelaşi lucru se aplică şi bogaţilor. Dacă ne gândim la primul sărac şi ultimul bogat care intră în Rai durata timpului scurs va fi de cinci sute de ani, dar, dacă luăm în considerare ultimul sărac şi primul bogat, perioada este de patruzeci de ani. Allah ştie mai bine.

6. Primii trei care vor intra în Rai
Tirmidhi a relatat pe baza unui lanţ bun de transmiţători (isnaad hasan) de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mi-au fost arătaţi primii trei care intră în Rai: martirul, acela care este pur şi conştient de demnitatea sa şi sclavul care Îl venerează pe Allah cu devoţiune şi este sincer şi credincios stăpânului său“.
7. Credincioşii păcătoşi care vor intra în Rai
A) Ei vor fi scoşi din Iad şi vor intra în Rai prin mijlocire. Muslim relatează de la Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii Iadului vor rămâne acolo, fără să moară şi fără să trăiască. Dar sunt care vor intra în Iad din cauza păcatelor lor şi vor fi ucişi acolo şi se vor transforma în cărbuni. Li se va permite mijlocirea şi vor fi scoşi în grupuri şi se vor răspândi pe malurile râurilor din Rai şi li se va spune: «Oameni din Rai, turnaţi apă peste ei. Vor creşte precum seminţele din aluviunile lăsate de inundaţii»“.
De asemenea, Muslim relatează de la Jaabir ibn `Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii oameni vor fi scoşi din Foc, fiind arşi peste tot, mai puţin pe faţă, şi vor intra în Rai“.
Oamenii din Rai îi vor numi pe aceştia care sunt scoşi din Iad şi primiţi în Rai „Al-Jahannamiyun“. Bukhari relatează de la Imraan ibn Husayn (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii oameni vor fi scoşi din Iad prin mijlocirea lui Muhammad. Vor intra în Rai şi vor fi numiţi Al-Jahannamiyun“.
În conformitate cu un hadis sahih relatat de Jaabir (Allah să fie mulţumit de el!), Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Vor fi scoşi din foc prin mijlocire, ca şi cum ar fi tha’ariyr. L-am întrebat: «Ce este tha’ariyr?». El a spus: «Daghabis»“.
Bukhari relatează de la Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii oameni vor fi scoşi din Iad după ce Focul i-a atins un timp. Vor intra în Rai şi vor fi numiţi Al-Jahannamiyun“.
Muslim relatează un hadis de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) în care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) descrie Viaţa de Apoi şi spune: „…Când Allah va termina judecarea oamenilor şi va voi să scoată pe cine doreşte El din Iad, prin Îndurarea Sa, le va ordona îngerilor să-i scoată pe aceia pe care a hotărât să-i binecuvânteze cu Îndurarea Sa dintre oamenii care niciodată nu I-au asociat ceva în adorare lui Allah şi care au spus «Laa ilaaha illa-Allah». Îngerii îi vor recunoaşte în Iad şi îi vor cunoaşte după semnul de la sujud din frunte. Focul va arde întregul corp, mai puţin semnul de la sujud, pe care Allah a interzis Focului să îl ardă. Ei vor fi scoşi, fiind arşi de către Foc; apa vieţii va fi turnată peste ei şi vor creşte precum seminţele lăsate de aluviuni după inundaţii“.
Este relatat în mai multe hadisuri că Allah Preaînaltul va scoate din Iad pe oricine are în suflet credinţă măcar cât greutatea unui dinar sau măcar cât jumătate de dinar sau greutatea unui atom. Chiar şi cei care nu au făcut nicio faptă bună vor fi scoşi din Iad. Abu Sa’id al Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah îi va primi pe oamenii Raiului în Rai şi va primi pe oricine doreşte El, din Îndurarea Sa. Şi-i va primi pe oamenii Iadului în Iad şi va spune: «Uitaţi-vă după cine are în inima sa credinţă cât greutatea unui bob de muştar şi scoateţi-l de acolo»“.
Una dintre relatările despre Iad este prezentată într-un hadis spus de Jaabir ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!), referitor la intrarea în Focul Iadului: „Apoi va fi permisă mijlocirea şi vor interveni până ce oricine spune «Laa ilaaha illa-Allah» şi are în suflet bunătate cât un bob de orz va fi scos de acolo. Vor fi aşezaţi în curtea Raiului şi oamenii Raiului vor începe să toarne apă peste ei, până ce vor începe să crească precum nişte seminţe lăsate de aluviuni după inundaţie. Toate urmele Focului vor dispărea, apoi el (acela care a fost scos din Foc) va cere până ce i se va da echivalentul acestei lumi şi de zece ori mai mult“.
Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine spune «Laa illaaha illa-Allah» şi are bunătate cât un bob de orz în inimă va fi scos din Foc. Apoi, oricine spune «Laa ilaaha illa-Allah» şi are bunătate în suflet cât un bob de grâu va fi scos din Foc. Apoi, oricine spune «Laa ilaaha illa-Allah» şi are bunătate în suflet cât un atom va fi scos din Foc“.

Sunt multe hadisuri care discută această chestiune.
B) Opinii cu privire la diferitele grupuri de mijlocitori. Cei din sectele Mu’tazilah (mutaziliţii) şi Khawarij (harigiţii) neagă că va exista mijlocire care să-i protejeze pe aceia care sunt vinovaţi de păcate majore şi cărora li s-a poruncit să intre în Iad din cauza lor sau care să-i scoată pe aceia care au intrat deja. Qurtubi a spus: „Această mijlocire a fost negată de inovatori, precum mutaziliţii şi harigiţii − Khawarij şi Mu’tazilah. Negarea lor are la bază principii corupte care sunt fundamentate pe ceea ce ei au considerat gândire raţională“.
Aceste idei condamnabile care contrazic mutawaatir şi hadisuri sahih au apărut încă din vremea când trăiau companionii. Muslim relatează că este sahih de la Yaziyd al-Faqiyr, prin care se spune: „Eram înnebuniţi de una din ideile sectei harigite Khawarij, astfel încât un grup mare dintre noi am plecat, intenţionând să mergem la Hajj şi apoi să mergem să luptăm cu oamenii. Am ajuns la Medina, unde l-am găsit pe Jaabir ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) stând lângă un stâlp şi relatând hadisuri oamenilor. Când i-a menţionat pe Al-Jahannamiyun, am spus: «O, companion al Trimisului lui Allah, ce spui tu acolo, când Allah Preaînaltul spune:
Doamne! Pe acela pe care îl faci să intre în Foc, Tu îl acoperi de ruşine, iar pentru cei nelegiuiţi nu este cine să-i ajute!’ (Coran 3: 192),
‘şi ori de câte ori vor încerca să iasă din el, vor fi împinşi înapoi în el’ (Coran 32: 20).

Deci, ce spui tu acolo?». El a răspuns: «Ai citit Coranul?». Am spus: «Da». El a întrebat: «Ai auzit de înalta poziţie a lui Muhammad (adică rangul la care Allah îl va ridica)?». Am spus: «Da». El a spus: «Aceasta este poziţia onorabilă a lui Muhammad prin care Allah va scoate pe cine El voieşte». Apoi a descris As-Siraat (podul peste Iad) şi trecerea oamenilor pe el şi apoi a spus: «Mi-e teamă că nu îmi mai aduc aminte exact ceea ce el a spus. Dar a spus că oamenii vor fi scoşi de acolo după ce au intrat. A vrut să spună că ies de acolo precum abanosul; vor intra într-unul din râurile Raiului şi se vor scălda în el şi vor ieşi albi, precum nişte coli de hârtie». Ne-am întors şi am spus: «Vai ţie! Crezi că acest şeikh (bătrân) ar minţi despre Trimisul lui Allah?». Ne-am întors (privirile de la harigit khawarjiti) şi pe Allah, toţi am abandonat acest grup, numai unul nu“.
Cei din sectele harigite şi mutazilite (Khawarij şi Mu’tazilah) au dus la extrem ideea că oamenii vinovaţi de păcate majore (kaaba’ir) nu vor ieşi niciodată din Iad şi că mijlocirea nu le va fi de niciun folos. Cei din secta Murji’ah au trecut în cealaltă extremă, afirmând că niciunul dintre cei vinovaţi de păcate majore nu va intra neapărat în Iad, crezând că astfel de oameni vor intra cu toţii în Rai, fără să fie pedepsiţi. Ambele grupuri sunt în conflict cu binecunoscuta Sunnah mutawaatir şi consensul primelor generaţii de credincioşi şi imami ai acestei comunităţi. Allah a ghidat, cu Voia Sa, Ahl as-Sunnah wal Jama’ah către adevăr în această chestiune unde alţii au greşit. Ei (Ahl as-Sunnah wal Jama’ah) cred că aceia care sunt vinovaţi de păcate majore sunt supuşi voinţei lui Allah: dacă El doreşte, prin Îndurarea Sa, îi va ierta şi, dacă doreşte, îi va pedepsi pentru păcate şi tot din milă îi va primi în Rai:
„Allah nu iartă să I se facă vreun părtaş. Afară de aceasta, El iartă cui voieşte. Iar acela care pune în rând cu Allah un părtaş, născoceşte un mare păcat!“ (Coran 4: 48);
„Spune: «O, voi, robii Mei, care aţi întrecut măsura în defavoarea voastră, nu deznădăjduiţi în privinţa îndurării lui Allah!». Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim]“ (Coran 39: 53).

Politeismul (asocierea altcuiva în adorarea lui Allah) nu va fi iertat, dar celelalte păcate sunt la dispoziţia Voinţei lui Allah; cel care se căieşte va fi ca şi cum nu ar fi păcătuit. Versetul pe care harigiţii (khawarijitii) îl folosesc ca să dovedească faptul că mijlocirea nu va fi acceptată se referă la tipurile de mijlocire în care cred politeiştii. Ei cred că mijlocirea la Allah se petrece ca pe pământ, în relaţia cu autorităţile şi conducătorii, când o persoană poate interveni pe lângă altcineva (o autoritate) fără permisiunea persoanei, chiar şi în cazul în care persoana în cauză este nemulţumită de acela pentru care se intervine. Acesta nu este cazul lui Allah, Slavă Lui. Câteva texte resping o astfel de mijlocire; de exemplu:
„Şi fiţi cu frică de o Zi în care nu va putea face un suflet pentru alt suflet nimic şi nu se va primi pentru el mijlocire, nici nu se va lua de la el schimb şi nici că vor putea fi ele ajutate!“ (Coran 2: 48);
„Şi nu le va fi lor de niciun folos mijlocirea mijlocitorilor“ (Coran 74: 48);

„…şi nu vor avea nelegiuiţii nici prieten, nici mijlocitor căruia să i se dea ascultare“ (Coran 40: 18);
„Cine este acela care ar putea mijloci la El fără îngăduinţa Lui?“ (Coran 2: 255);
„Iar ei nu mijlocesc decât pentru acela de care El este mulţumit“ (Coran 21: 28);
„Şi câţi îngeri sunt în ceruri şi mijlocirea lor nu foloseşte întru nimic, decât după ce Allah îngăduie cui voieşte El şi cui Îi place!“ (Coran 53: 26);

„El ştie ce este înaintea lor şi ce este în urma lor. Iar ei nu mijlocesc decât pentru acela de care El este mulţumit, dar ei sunt cu teamă de El.“ (Coran 21: 28);
„Şi nu este de niciun folos mijlocirea la El, afară de aceia cărora El le îngăduie“ (Coran 34: 23).

Aceste versete resping mijlocirea imaginată de politeişti, adică mijlocirea prin îngeri, profeţi şi oameni drepţi („sfinţi“) şi confirmă doar mijlocirea care are loc cu voia lui Allah şi în cazul în care El este mulţumit atât de mijlocitor, cât şi de cel pentru care se intervine. Allah nu este mulţumit de necredincioşi şi de politeişti. Cât despre păcătoşii monoteişti, mijlocitorii vor interveni pentru ei, dar nu vor interveni pentru politeişti. Bukhari a relatat că Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Am spus: «Trimis al lui Allah, cine va fi cel mai fericit, bucurându-se de mijlocirea ta în Ziua Judecăţii?». El a spus: «Abu Huraira, am crezut că nimeni nu mă va întreba despre acest lucru înaintea ta, căci am văzut cât de nerăbdător eşti să înveţi hadisuri. Cel mai fericit de mijlocirea mea în Ziua Judecăţii va fi acela care spune ‘Laa illaha ilaa-Allah’, sincer şi din adâncul sufletului»“.
8. Ultima persoană care va intra în Rai
Profetul ne-a spus despre ultimul om care va fi scos din Iad şi va intra în Rai şi despre dialogul dintre el şi Stăpânul său şi onoarea incredibilă pe care Allah Preaînaltul i-o face. Ibn al-Athiyr a strâns toate hadisurile care au legătură cu acest subiect în Jaami’al-Usul, din care cităm următoarele:
A) Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Trimisul lui Allah a spus: «Îl ştiu pe ultimul dintre cei care vor fi scoşi din Iad şi ultimul dintre cei care vor intra în Rai. Este un bărbat care va ieşi din Iad târându-se pe cele patru membre. Allah îi va spune: «Du-te şi intră în Rai!». Şi va ajunge la el, dar va crede că este plin. Se va întoarce şi i se va spune: «Du-te şi intră în Rai, căci acolo ai ceva asemănător cu lumea aceasta şi de zece ori pe atât». El va spune: «Râzi de mine şi Tu eşti Stăpânul tuturor?». Eu (Abdullah) l-am văzut pe Trimisul lui Allah zâmbind atât de mult, încât i se vedeau măselele. El a spus: «Acesta este rangul cel mai de jos al celor din Rai.»“ (Bukhari şi Muslim).
Conform unei relatări de la Muslim, el (Abdullah) a spus că Trimisul lui Allah a spus: „Îl cunosc pe ultimul om care va ieşi din Iad. Este unul care va ieşi târându-se. I se va spune: «Du-te în Rai!». Se va duce şi va intra în Rai, dar îşi va da seama că oamenii îşi ocupaseră deja locurile. I se va spune: «Îţi mai aduci aminte de vremea când erai în Iad?». El va spune: «Da». I se va spune: «Puneţi o dorinţă!». Astfel că el îşi va pune o dorinţă şi apoi i se va spune: «Dorinţa ta a fost îndeplinită şi de zece ori această lume». El va spune: «Îţi baţi joc de mine şi eşti Stăpânul tuturor?». Eu (Abdullah) l-am văzut pe Trimisul lui Allah zâmbind atât de larg, încât i se vedeau măselele din spate. El spunea: «Acesta este cel care are cel mai mic rang dintre oamenii Raiului.»“ (Bukhari şi Muslim). Conform unei relatări a lui Muslim, el (Abdullah) a spus: „Trimisul lui Allah a zis: «Îl ştiu pe ultimul om care a ieşit din Foc. Este un om care va ieşi târându-se. I se va spune: ‘Du-te şi intră în Rai!’. Se va duce şi va intra în Rai, dar va vedea că toţi şi-au ocupat deja locurile. I se va spune: ‘Îţi mai aduci aminte când erai în Iad?’. El va spune: ‘Da’. I se va spune: ‘Pune-ţi o dorinţă!’, astfel încât el îşi va pune una şi i se va spune: ‘Dorinţa îţi este îndeplinită şi încă de zece ori această lume’. El va spune: ‘Râzi de mine şi Tu eşti Stăpânul tuturor?’». L-am văzut pe Trimisul lui Allah zâmbind atât de larg, încât i se vedeau măselele din spate“.
B) Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah a zis: „Ultima persoană care va intra în Rai va fi un bărbat care, pe rând, va merge, se va târî şi va fi atins de Foc. De îndată ce va trece de Foc, se va întoarce şi va spune: «Binecuvântat fie Acela care m-a salvat de tine! Allah mi-a dat ceva ce nu a dat nici primelor generaţii, nici celor de mai târziu». Apoi, un copac va fi înălţat pentru el şi va spune: «Doamne, du-mă mai aproape de acest copac, să mă bucur de umbra sa şi să beau apă!». Allah, Slavă Lui, va spune: «Fiu al lui Adam, dacă îţi dau asta, Îmi vei mai cere altceva?». El va spune: «Nu, Doamne» şi va susţine că nu Îi va mai cere nimic. Allah îl scuză, căci el vede ceva pentru care nu are răbdare să reziste. Astfel, îl aduce mai aproape şi omul se bucură de umbră şi de apă. Apoi, un alt copac, mai bun decât acesta, va fi înălţat pentru el şi el va spune: «Doamne, du-mă mai aproape de acest copac, să mă bucur de umbra sa şi să beau apă şi nu Îţi voi mai cere nimic!». Allah va spune: «Fiu al lui Adam, nu Mi-ai promis că nu-Mi vei mai cere nimic?». Apoi, El va întreba dacă va mai cere altceva în cazul în care îl aduce lângă acel copac. Omul va susţine că nu va mai cere nimic şi Allah îl scuză că nu are răbdare să reziste. Îl va aduce mai aproape şi el se va bucura de umbră şi apă. Apoi, un al treilea copac va fi ridicat pentru el la poarta Raiului şi acesta va fi mai bun decât primele două. Omul va spune: «Doamne, adu-mă mai aproape de el (copac) şi nu Îţi voi mai cere nimic!». Allah îi va spune: «Fiu al lui Adam, nu Mi-ai promis că nu-Mi vei mai cere nimic?». Domnul său îl va scuza că nu are răbdare să reziste. Îl va aduce mai aproape de copac. Când este adus aproape, va auzi vocile oamenilor din Rai şi va spune: «Doamne, primeşte-mă înăuntru!». Allah îi va spune: «Fiu al lui Adam, eşti sigur că asta vrei? Să nu Îmi mai ceri apoi nimic. Te-ar mulţumi dacă ţi-aş da întreaga lume şi lucruri asemănătoare?». El va spune: «Doamne, râzi de mine şi Tu eşti Stăpânul Lumilor?»“.
Ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a zâmbit şi a spus: „De ce nu mă întrebaţi de ce zâmbesc?“. Ei au întrebat: „De ce zâmbeşti?“. El a spus: „Deoarece Trimisul lui Allah a zâmbit“. Ei au întrebat: „De ce zâmbeşti, Trimis al lui Allah?“. El a spus: „Deoarece Stăpânul Lumilor va zâmbi când va fi întrebat: «Doamne, râzi de mine şi Tu eşti Stăpânul Lumilor?». El va spune: «Nu râd de tine, dar pot să fac ce vreau»“.
Această versiune a hadisului este relatată doar de Humaydi cu ifraad de la Muslim, în timp ce relatarea anterioară este convenită (Bukhari şi Muslim). Humaydi a spus: „Am considerat că a fost relatat numai de Muslim din cauza detaliilor suplimentare incluse“.
Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Persoana care are cel mai jos rang în Rai este un om a cărui faţă Allah a întors-o dinspre Iad înspre Rai şi l-a făcut să vadă un copac umbros. Omul va spune: «Doamne, adu-mă mai aproape de copac, să pot să stau la umbra sa!»“. Restul hadisului este asemănător cu cel al lui ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!), numai că nu conţine cuvintele: „Fiu al lui Adam, ce vrei cu siguranţă, ca apoi să nu mai ceri nimic?“ etc.
În versiunea lui Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de el!) se adaugă: „Allah îi va spune: «Cere asta şi asta». Şi când acesta îşi va rosti dorinţele, Allah va spune: «Le vei avea şi încă de zece ori pe atât». Apoi acesta va intra în casa sa (în Rai) şi soţiile sale − dintre hurii − vor intra şi vor spune: «Lăudat fie Allah care te-a creat pentru noi şi ne-a creat pentru tine!». El va spune: «Nimănui nu i-a fost dat ce mi-a fost dat mie»“.
A fost relatat astfel de Muslim, imediat după hadisul lui ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!).
9. Aceia care vor intra în Rai înainte de Ziua Judecăţii
Primul om care a intrat în Rai a fost tatăl omenirii, Adam (Fie pacea lui Allah asupra sa!):
„Şi zis-am Noi: «O, Adam, sălăşluieşte tu împreună cu soaţa ta în această grădină! Mâncaţi din ea pe îndestulate, ori de unde voiţi, dar să nu vă apropiaţi de acest pom, pentru ca să nu fiţi dintre cei nedrepţi!»“ (Coran 2: 35).
Atotputernicul a spus:
„Iar tu, o, Adam! Sălăşluieşte tu împreună cu soaţa ta în Rai! Mâncaţi voi de oriunde voiţi, însă nu vă apropiaţi de acest pom, căci altfel veţi fi dintre cei nelegiuiţi!“ (Coran 7: 19).

Dar Adam l-a nesocotit pe Allah şi a mâncat din pomul din care Allah i-a poruncit să nu mănânce, astfel că Allah l-a trimis din Grădina Raiului în această lume de durere şi tristeţe:
„Noi am încheiat un legământ cu Adam mai înainte, însă el l-a uitat şi Noi nu am aflat în el tărie. Şi când Noi le-am zis îngerilor: «Prosternaţi-vă dinaintea lui Adam!», s-au prosternat ei, afară de Iblis, care s-a împotrivit. Atunci am zis Noi: «O, Adam, acesta vă este vrăjmaş ţie şi soaţei tale. [Fiţi cu grijă] să nu vă scoată pe voi din Rai şi să fii tu nefericit! El este pentru tine, pentru ca să nu-ţi fie foame în el şi să nu fii gol, pentru ca să nu-ţi fie ţie sete în el şi să nu te lovească dogoarea soarelui». Şi l-a ispitit pe el Şeitan, zicându-i: «O, Adam, vrei tu să-ţi arăt pomul veşniciei şi împărăţia care nu piere?». Şi au mâncat ei doi din el şi li s-a arătat goliciunea lor şi au început să coasă, pentru a se acoperi, frunze din Rai. Adam s-a revoltat, aşadar, împotriva Domnului său şi a ajuns în rătăcire. Apoi l-a ales pe el Domnul său, l-a iertat pe el şi l-a călăuzit. El a zis: «Coborâţi amândoi din el [din Paradis]! Vă veţi fi toţi duşmani unul altuia! Apoi, dacă va mai veni la voi o călăuzire din partea Mea, acela care va urma calea Mea cea dreaptă nu va rătăci şi nu va fi nefericit.“ (Coran 20: 115-123).
De asemenea, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a văzut Raiul. Bukhari relatează de la Imran ibn Hudayn (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am văzut Raiul şi am văzut că majoritatea locuitorilor săi este alcătuită din săraci. Şi am văzut Iadul şi am văzut că majoritatea acolo este alcătuită din femei“.
Printre cei care vor intra în Rai înainte de Ziua Judecăţii sunt martirii. Muslim relatează că Masroq (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că l-a întrebat pe Abdullah ibn Mas’ud de acest verset:
„Să nu crezi că cei care au fost ucişi pe calea lui Allah [martirii] sunt morţi! Dimpotrivă, ei sunt vii la Domnul lor şi sunt bine dăruiţi [din roadele Raiului]“ (Coran 3: 169).
El (Abdullah ibn Mas’ud) a spus: „Şi noi am întrebat şi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Sufletele lor sunt în burţile unor păsări verzi şi au lumina suspendată de la Tron. Se plimbă pe unde vor prin Rai şi apoi se adăpostesc în acele lumini. Domnul va veni pe neaşteptate la ei şi va spune: ‘Doriţi ceva?’. Ei vor spune: ‘Ce ne putem dori, când ne plimbăm pe unde vrem prin Rai?’. Allah va veni şi îi va întreba acelaşi lucru de trei ori. Văzând că nu li se va permite să rămână tăcuţi, ei vor spune: ‘Doamne, ne putem întoarce în timpurile noastre, să mai fim o dată omorâţi pentru Tine?’. Când Allah Atotputernicul vede că ei nu au nicio dorinţă sau nevoie, îi va lăsa aşa cum sunt»“.
Oricui moare îi va fi arătat locul unde va merge − Raiul sau Iadul −, dimineaţa şi seara. Muslim relatează de la ibn Umar (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah a spus: „Când unul dintre voi moare, îi este arătat locul unde va merge (în Rai sau în Iad), dimineaţa şi seara. Dacă este unul dintre oamenii Raiului, îi va fi arătat locul din Grădină, ca unul dintre oamenii Raiului, iar dacă este unul dintre oamenii Iadului, îi va fi arătat locul său în Iad, ca unul dintre oamenii Iadului, şi i se va spune: «Acesta este locul tău până ce Allah te va învia în Ziua Judecăţii»“.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: