Coranul şi teoria lui Darwin

Când Coranul vorbeşte despre realităţi ale eternităţii trecute, oamenii trebuie să asculte şi să îi acorde importanţă.

Şi când este citit Coranul, atunci ascultaţi-l cu atenţie şi păstraţi tăcere, ” (Coran 7: 204)

– pentru că provine de la Cel Atotstiutor, Atoatevăzător, Care cuprinde toate lucrurile cu Ştiinţă Lui. Ce ştie omul? În comparaţie cu ştiinţă lui Allah, el nu ştie nimic.

“Dar Aallah ştie, în vreme ce voi nu ştiţi. ” (Coran 2: 216)

Cum nu ar putea El ştii despre problemele creaturilor Lui, când El este Cel Care le-a creat?

Oare nu le ştie pe cele pe care le-a creat, cu toate că El este Binevoitor [şi] Atoateştiutor [Al-Latif, Al-Khabir]? ” (Coran 67: 14)

Cum pot oamenii vorbi despre originile lor când nu au fost martori la creaţie?

“Eu nu i-am luat ca martori la facerea cerurilor şi a pământului şi nici la facerea lor inşişi, …” (Coran 18: 51)

Datorită faptului că nu au fost martori la creaţie, pot avea dreptate la puţine lucruri, în timp ce vor face multe greşeli.

Opusul acestei teorii este adevărul

Ceea ce Atotputernic, Atoatevazatorul, Creatorul omului, spune este diametral opus afirmaţiilor acestor oameni ignorant. Allah ne spune ca El a creat omul ca o creatura completă şi independentă. El a spus îngerilor Lui că El îl va crea înainte de creaţia însăşi.

“Şi [adu-ţi aminte] când Stăpânul tău le-a zis îngerilor: ”Voi să pun pe pământ un inlocuitor”. (Coran 2: 30)

Allah ne-a spus substanţa din care El a creat omul. El ne-a creat din ţărână.

“Noi doară v-am creat din ţărână” (Coran 22: 5)

Abu Musa al Ashari a spus că l-a auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah) spunând:

Allah l-a creat pe Adam dint dintr-o mâna plina, pe care a adunat-o de pe tot pământul , deci fiii lui Adam sunt diferiţi precum pământul diferă; unii sunt rosii, alţii sunt alţi, unii sunt negri şi alţi au culori intermediare, unii sunt indolent, unii sunt dificili, unii sunt rai şi unii sunt buni. ”

Apa este un element din creaţia omului:

“Allah a creat toate vietăţile din apă” (Coran 24: 45)

Omul este creat din apa şi ţărână:

“El este Acela care v-a creat din lut. ” (Coran 6: 2)

Acest lut s-a transformat în lut tare asemenea oalelor:

El l-a creat pe om din lut (5) , asemenea oalelor. ” (Coran 55: 14)

Allah l-a creat cu mainile Lui:

„[Allah] a zis: “O, Iblis! Ce te-a împiedicat pe tine să te prosternezi

dînaintea a ceea ce Eu am plămădit cu mâinile Mele? ” (Coran 38: 75)

Allah l-a creat pe el gol pe dinăuntru de la început. Conform hadisului relatat de Anas, Allah să aibă milă asupra sa, Profetul lui Allah, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa a spus: „Când Allah l-a creat pe Adam în paradis, El l-a lăsat atâta timp cât El a vrut să îl lase, şi Iblis a început sa meargă în jurul lui, privindu-l. Când l a văzut că el era gol pe dinăuntru, el a ştiut ca aceasta era o creatură care nu era puternică. ”

Allah a suflat în acest lucru Spiritul Lui şi viaţa a pătruns în el, şi astfel a început să audă, vadă, vorbească, gândească şi să conştientizeze. Allah a poruncit îngerilor să se posterneze în faţa lui Allah când El a suflat în el Spiritul Lui şi viaţa a pătruns în el.

„Când Eu îl voi fi plăsmuit şi voi fi suflat în el din duhul Meu, voi să cădeţi dînaintea lui, prosternându-vă!” (Coran 38: 72)

Allah ne spune de locul unde El le-a permis să stea după El l-a creat:

“Şi zis-am Noi: “O, Adam, salaşluieşte Tu impruna cu soaţa ta în aceasta Grădină!” (Coran 2: 35)

Când creaţia sa a fost completă, el a început să vorbească şi a înţeles ce i-a spus:

“Şi l-a invăţat pe Adam numele tuturor lucrurilor. Apoi le-a zis: ”Vestiţi-Mi Mie numele acestora, dacă voi sunteţi intru dreptate!”.

I-au răspuns ei: “Mărire Ţie! Nu avem ştire decât de ceea ce Tu ne-ai inăţat, căci Tu eşti Atoateştiutor şi Inţelept”. (1) Şi i-a zis El: “O, Adam, vesteşte-le numele lor!” (Coran 2: 31-33)

Abu Huraira , Allah să aibă milă asupra sa, a relatat că Profetul lui Allah, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa a spus: “Când Allah l-a creat pe Adam şi a suflat în el Spiritul Lui, el a strănutat şi a zis: ”Al hamdu li Allah”, slăvindu-l pe Allah pentru permisiunea Lui. Stăpânul lui i-a spus: ”Fie ca Allah să aibă milă asupra ta, O, Adam. Du-te la acei îngeri-la un grup care stăteau-şi spune Al salam alaykum. ”. Ei au spus: ”Wa alaykum al salam wa rahmatullah. ”

Primul om creat a fost Adam, care este tatăl întregii umanităţi. Din Allah, Allah a creat pe sotia sa Huwa (Eva) :

O, voi, oameni! Fiti cu frica de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singura fiinţa şi a făcut din aceasta şi pe perechea ei” (Coran 4: 1)

Omul nu a fost creat imperfect şi apoi completat precum susţinatorii teoriei evoluţionise afirmă. Din contră, el a fost complet apoi a început să se diminueze. Conform hadisului relatat de Bukhari şi Muslim în ale lor Sahih de la Abu Hurairah, Profetul pacea şi binecuvanatarea lui Allah fie asupra sa a spus: “Allah l-a creat pe Allah şi înălţimea lui era de 60 de coţi. ”

Astfel, credincioşii vor intra în paradis cu un fizic perfect, în forma lui Adam. Restul hadisului citat mai sus afirmă: ”Toti care vor intra în paradis, o vor face în forma lui Allah, pacea fie asupra sa, a cărui înălţime era de 60 de coţi. ” Apoi, el (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: “Forma omului a început să descrească (în înălţime) din acel timp până acum. ”

Allah ne informează că El a transformat pe unii oameni rătăciţi în maimuţe şi porci, deci cel mai înalt nivel de creaţie poate fi redus la cel mai jos nivel, dar părerea că maimuţele şi porcii s-au transformat în oameni este o idee care apare numai acelora care poseda cea mai slabă raţiune.

Aceasta este o privire generala asupra afirmaţiilor Coranului şi tradiţiei profetice despre creaţia omului. Nu am citat în totalitate toate textele din Coran şi tradiţia profetică la acest subiect, dar ceea ce am spus a oferit o imagine clară nelasând loc de confuzie şi imaginaţie. Acestea sunt cele susţinute de islam despre originea nobilă a omului, de ceea ar trebui sa fim mândri că suntem. Originea omului a fost descrisă de susţinatorii teoriei evoluţioniste unde o maimuţă a evoluat dintr-un şobolan sau gândac, este originea de care un om se simţe stânjenit.

Aceasta idee a oamenilor timpurii învaţată de copii prin istorici, cum ca un sălbatic care nu poate vorbi şi nu poate face nimic bine, care învaţă de la animale, a aruncat asupra originii omului multe defaimări.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: