Aspiratiile

Aspiraţiile sunt diferite de la o personă la alta şi atinge grade deosebite. Aspiraţiile unor oameni sunt înalte, în vreme ce aspiraţiile altora sunt neînsemnate chiar demne de dispreţ…Unii oameni au aspiraţiile adevăraţilor bărbaţi şi-i vezi în permanenţă înălţându-se cu gândurile către cer, întrebându-se cum ar putea fi mai de folos, cheie a binelui şi zăvor al răului, aşa după cum spune tradiţia autentică: ”Unii dintre oameni sunt cheie pentru bine şi zăvor pentru rău, în vreme ce alţi oameni sunt cheie pentru rău şi zăvor pentru bine. Fiţi cheie a binelui şi zăvor al răului!”In felul acesta, musulmanul este aşa cum l-a caracterizat Trimisul lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!): ”Asemenea ploii abudente unde cade este de folos.”Bărbatul cu minte sănătoasă se gândeşte la ceea ce le este tuturor de folos: cum să schimbe lucrurile negative, cum să îndrepte abaterile de la morală… El cheamă la unitate, la cooperare, la edificarea societăţii bazate pe apărarea valorilor nobile şi pe morala sănătoasă. Bărbatul care înţelege lucrurile în mod pozitiv este un îndrumător pentru cei din familia sa, învăţându-i pe ei principiile corecte ale islamului, iar în societate este un reformator şi un bun călăuzitor.Intr-adevăr acestea sunt aspiraţiile unui bărbat cu mintea sănătoasă. El se gândeşte cum să slujească religia lui, cum să-şi slujească patria şi societatea.Cât despre ceilalţi, negativiştii, aceştia nu se gândesc decât cum să-şi împlinească poftele: îl vezi pe un tânăr irosindu-şi timpul în cercuri de la care nu are nimic de câştigat, cu prieteni care nu împlinesc rugăciunea, nu cunosc niciun dumnezeu şi niciun trimis… Vezi mulţi dintre tinerii de acest fel pierzându-şi vremea prin localurile de noapte, întorcându-se acasă târziu după miezul nopţii. Visele lor sunt un amestec de griji mărunte… Aceştia sunt cauza pierzaniei societăţilor.Aspiraţiile altora dintre ei amintesc de preocupările femeilor: îi vezi interesaţi de înfăţişarea lor, petrecând un ceas sau o jumătate de ceas în faţa oglinzii, pomădându-se cu fel de fel de creme, uleiuri şi parfumuri fără nicio altă grijă decât să pară cât mai eleganţi şi să nu le dispară uleiul de păr, piţigăindu-şi glasul asemenea femeilor…, fără să fie de niciun folos societăţii lor… Ii vezi bazându-se pe banii de buzunar primiţi de la părinţii lor fără nicio socoteală, lenevind, fără să se trezească pentru rugăciunea din zori, ci târziu după răsăritul soarelui.La fel este şi firea unor fete nepăsătoare, care stau departe de lucrurile înalte şi-şi irosesc timpul vizionând filme, seriale, sau programul de divertisment ori ascultând cântece deocheate…Vă prezint în continuare, câteva dintre aspiraţiile companionilor Trimisului lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!):Emirul credincioşilor Omar bin al Khattab (Allah să fie mulţumit de el) le-a zis companionilor Trimisului lui Allah (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) între care şedea : Ia să vedem, ce aspiraţii aveţi voi?Şi i-a răspuns unul dintre ei care stătea cu el: Aş vrea ca această casă să fie plină cu aur, pe care să-l cheltuiesc pe calea lui Allah!Emirul credincioşilor s-a bucurat de ceea ce i-a spus tovarăşul să care ar fi vrut să fie de folos pentru a lupta cu averea sa pe calea lui Allah.Apoi, emirul credincioşilor i-a întrebat din nou: Ce alte aspiraţii aveţi voi?i-a răspuns un alt bărbat: Aş vrea ca această casă să fie plină cu perle şi cu smarald pe care să le cheltuiesc pe calea lui Allah şi făcând pomeni.Emirul credincioşilor s-a bucurat de aspiraţia acestui bărbat care ar fi vrut să fie bogat pentru a lupta cu averea sa pe calea lui Allah şi pentru a face pomeni, fiindcă pomana este un lucru minunat şi răsplata pentru ea este mare.Dar se pare că emirul credincioşilor vroia să audă şi o altă aspiraţie, căci a zis pentru a treia oară: Ia să vedem ce aspiraţii mai aveţi?Atunci, ceilalţi i-au răspuns: Nu mai ştim ce să zicem, emir al credincioşilor!… Dar spune-ne care este aspiraţia ta..Emirul credincioşilor, Omar, le-a zis: Aş vrea ca această casă să fie plină cu bărbaţi ca Ubayda bin al-Jarrah, Mu’az bin Jabal, Salim Mawla abi Huzayfa şi Huzayfa bin al-Yaman.Tovarăşii emirului credincioşilor au înţeles atunci ce aspiraţie înaltă nutreşte acest calif măreţ căci bărbaţii reprezintă temelia pentru răspândirea chemărilor, crearea de state şi edificarea de civilizaţii, mai ales dacă sunt comandanţi luptători glorioşi aşa cum au fost Ubayda, Mu’az, Salim şi Huzayfa (Allah să fie mulţumit de ei!). Aceştia sunt dintre elevii eminenţi care au absolvit şcoala Trimisului conducătorului Muhammad (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!).Oare tu te numeri printre aceia care aspiră să fie oştenii lui Allah? Oare ai vrea să împlineşti o misiune asemănătoare cu misiunile trimişilor şi profeţilor? Acest lucru nu este nici uşor, dar nici imposibil…Dar pentru aceasta se cuvine mai întâi să cunoşti îndatoririle ce-ţi revin faţă de religia ta, faţă de familia ta. Ai ales tu soţia evlavioasă care să te ajute în chemarea ta? Ţi-ai îndreptat sufletul şi l-ai aprovizionat cu ştiinţa adevărata? Ţi-ai întărit credinţa pentru a împlini actele de cult, aşa cum este Rugăciunea, la timpul lor? Ai citit Coranul? Ai studiat bibliografia Trimisului (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!)? Ai…, ai…, ai…?Toate acestea sunt lucruri necesare şi drumul nu este uşor. Te vor întâmpina numeroase obstacole… Te vor întâmpina multe ispite. In casă vei întâlni o ispită, după cum ispitele te vor ademeni pe stradă, la locul de muncă, în mediul în care trăieşti…

Ai nevoie de provizii de nădejde pentru a rezista tuturor acestor ispite…Frate, străduieşte-te să fi asemenea Profetului (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) şi asemenea companionilor săi cei nobili şi te vei afla în ceata lor în Ziua Invierii şi te vei bucura de mijlocirea Profetului (Allah să îl binecuvânteze şi să-l miluiască!).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: