Ar Riya

Ar-Riyya este interzisă în Sfântul Coran precum şi în tradiţia Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa). Allah Preaînaltul spune:

’’ Şi vai acelora care fac Rugăciunea Fiind fără de grijă faţă de Rugăciunea lor, Care sunt numai făţarnici’’(Al Maa’oon: 4-6)

O, supus a lui Allah, ar-riyya este considerată politetism minor. Cuvântul riyya provine din ruyah (a fi văzut). Deci, cel care caută să fie văzut de alţi oameni este cel care caută lauda şi aprecierea lor.

Riyya este de mai multe feluri şi forme, natura şi tendinţa sa sunt cele care invalidează faptele precum este menţionat în Sfântul Coran şi tradiţia Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa). Allah Preînaltul spune:

’’ O, voi, cei care credeţi! Nu faceţi deşarte milosteniile voastre prin pomenirea lor şi prin necăjire, ca acela care cheltuieşte din averea lui de ochii lumii, fără să creadă în Allah şi în Ziua de Apoi, căci pilda lui este ca pilda unei stânci acoperite de colb peste care vine o ploaie abundentă şi o lasă goală. Ei nu au nici un folos din ceea ce au dobândit. Allah nu-i călăuzeşte pe cei necredincioşi. ’’(Al Baqara:264).

Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

’’Mă tem pentru voi din pricina politeismului minor şi anume ar riyya. Allah va spune în Ziua Judecăţii când va răsplăti oamenii pentru faptele lor: Du-te la cei pentru care ai făcut riyya în viaţa ta şi vezi dacă vei găsi răsplată la ei.’’

Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

’’Nu v-am spus din ce pricină mă tem cel mai mult pentru voi, mai mult decât de Al Dajjal? De politeismul ascuns. Este atunci când un om se ridică pentru rugăciune, apoi îşi înfrumuseţează rugăciunea pentru a fi privit de altul.’’

O, frate în islam, riyya este o provocarea rea care anulează faptele. O, musulmani, focul iadului se va aprinde întâi pentru oamenii care se etalează deoarece ei s-au mulţumit cu rezultatele faptelor lor în această viaţă. Depărtează-te o supusule, de riyya aşa cum te-ai depărta de un leu căci riyya este una dintre dorinţele ascunse ce îţi anulează faptele.

Savanţii şi dreptcredincioşii care au făcut eforturi mari pentru Viaţa de Apoi, au fost provocaţi de riyya.

O, Allah, Stăpânul cerurilor şi pământului, purifică-ne inimile de ipocrizie şi faptele noastre de riyya. Fă-ne să stăm fermi pe calea Ta dreaptă pentru a obţine mulţumirea Ta.

Ameen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: