Acţiunile lui Allah în univers

Veniţi cu mine într-o călătorie printre versetele Coranului, unde vom explora acest univers pentru a vedea cum puterea lui Allah operează în diferite domenii: într-o sămânţă aruncata în pământ, care se desparte şi îşi trimite rădăcinile în pământ, pentru ca dintr-o sămânţă fără viaţa să iasă viaţa care este reprezentata prin tulpina sa, frunze, flori parfumate şi fructe care hrănesc atât oamenii cât şi animalele…pe inserate. . în liniştea noptii…la apariţia soarelui şi lunii. .

“Alah este Cel care face să se crape semintele şi samburii. . El da viaţa la ceeea ce etst mort şi face sa moara ceea ce este viu. Acesta este Allah! Cum, atunci, va lasati voi abatuti [de la El]?

El face să se iveasca zorile şi a tatorinicat noaptea pentru odihna şi Saorele şi Luna pentru socotirea [timpului]. Aceasta este hotararea şi randuiala Celui Puternic şi Atotestiutor” (Coran 6: 95-96)

Priviti cum norii sunt formaţi de Allah:

“Nu ai văzut tu că Allah mână norii, apoi îi împreună pe ei, apoi îi face grămadă şi apoi vezi tu ploaia ivindu-se din ei? Şi El face să coboare din cer, din munţii Lui, grindină şi loveşte cu ea pe cine voieşte El şi o îndepărtează de la cine voieşte El. Iar scăpărarea fulgerului Său aproape că răpeşte vederea. ” (Coran 24: 43)

Allah ne spune El formează umbra şi locurile umbroase:

“Nu L-ai văzut pe Domnul tău cum a întins umbra? Şi de ar fi voit El, ar fi lăsat-o nemişcată. Apoi am făcut soarele dovadă pentru ea.

Apoi o tragem către Noi uşor. ” (Coran 23: 45-46)

Priviţi cum El administrează chestiunile de viaţă şi vietuitoarele şi cu noaptea şi ziua:

“Spune: “O, doamne, stăpân peste toate! Tu dai stăpânia acelui sa care voiesti Tu şi iei stapnia de la cel care voiesti Tu. Ti îl cinstetsti pe cel care voisti Tu şi îl umilesti pe cel care voiesti Tu. În man Ta se afle Binele şi Tu este Cel care are putere peste toate.

Tu faci sa între noaptea în zi şi faci s între ziua în noapte. Tu faci să se iveasca viul din mort şi faci să se iveasca mortul din viu şi Tu îl daruiesti [cu cele necesare traiului] pe cel care voiesti Tu, fără a tine socoteala. ” (Coran 3: 26-27)

Coranul nu ne vorbeşte numai despre puterea lui Allah şi cum El administrează universul, cum Ştiinţă Lui cuprinde toate creaturile Lui şi cum El şi el este stăpânul tuturor – de asemenea ne spune scopul pentru care El a creat universul.

Allah a creat acest pământ pentru om:

“El este acela care a creat pentru voi toate câte sunt pe pământ, ” (Coran 2: 29)

El ni l-a creat într-o manieră care să fie potrivită pentru natura noastră şi serveşte interesele noastre. Acest lucru este denumit de Coran tashkeer (subjugare) .

El nu numai ne spune ca prin informare; El ne explica subjugarea prin care Allah a creat universul:

Oare nu vedeţi voi că Allah v-a supus vouă câte sunt în ceruri şi câte sunt pe pământ” (Coran 31: 20)

Stelele au fost create pentru a ne permite să călătorim noaptea atât pe pământ cât şi pe mare:

“El este cel care v-a făcut stelele, pentru ca să vă călăuziti după ele în intunericurile uscatului şi ale marii. Noi am taljlcuit semnele pentru oamenii care pricep” (Coran 6: 97)

Pământul şi cerurile, căderea ploii din cer, vasele care navigheaza pe mare, râurile care curg de-a lungul pământului, soarele şi luna, succesiunea noptii şi zilei…toate acestea au fost create pentru beneficiul nostru:

“Allah este Cel care a creat cerurile şi pământul şi a pogorât din cer apa, cu care scoate pentru voi din roduri mijloc de vieţuire. El a supus pentru voi corăbiile care plutesc pe mare, la porunca Sa, şi a supus pentru voi râurile

Şi a supus pentru voi Soarele şi Luna, amândouă urmându-şi cursul fără oprire, şi a supus pentru voi noaptea şi ziua. Şi v-a dat El din toate câte le-aţi cerut. ” (Coran 14: 32-34)

Binecuvântarile lui Allah în univers

Coranul ne spune ca Allah a creat acest univers şi l-a supus nouă. El l-a făcut compatibil cu firea noastră şi l-a ordonat în asa fel încât să se potriveasca vieţii omului. Coranul foloseşte aceasta explicatie ca un mijloc pentru a face omul să mulţumească Stăpânului Sau, pentru ca omul prin firea să tindă să iubească pe cel care este bun cu el:

Oare să fie răsplata binelui alta decât tot binele? ” (Coran 55: 60)

Astfel, Coranul vorbeşte în detaliu despre binecuvântarile oferite de către Allah sclavilor Lui:

Spune: “El este Cel care v-a creat şi v-a dat vouă auzul şi ochii şi inimile! (14) Dar voi sunteţi puţin mulţumitori” (Coran 67: 23)

– şi univerul din jurul său:

[El este] Acela care v-a făcut vouă pământul ca un pat (6) şi v-a făcut vouă pe el cărări (7) pentru ca voi să fiţi călăuziţi (8) . Şi El este Acela care a făcut să pogoare apa din cer, cu măsura cuvenită (9) , şi cu ea am dat Noi viaţă unei ţări moarte (10) . Astfel veţi fi şi voi scoşi [din morminte] (11) . Şi El este Acela care le-a creat pe toate soiurile (12) şi v-a făcut vouă corăbiile şi dobitoacele pe care le călăriţi (13) , Ca să vă aşezaţi pe spinările lor şi să pomeniţi îndurarea Domnului vostru, când şedeţi pe ele (14) , (Coran 43: 10-13)

El a creat soarele şi luna pentru noi într-o manieră care să servească interesele noastre şi să ne fie de beneficiu:

“El este Cel care a făcut Soarele ca o lumina stralucatoare şi Luna ca o lumina şi El i -a oranduit treptele, pentru ca voi sa cunoaşteti numărul anilor şi socotirea [vremii]. ” (Coran 10: 5)

An’aam – camilele, vitele şi oile – şi caii, catarii şi măgarii au fost creati pentru a-I folosi şi ei toti au fost create într-o manieră care se potriveşte cu natura noastră:

“Şi vitele le-a făcut pentru voi, de la ele aveţi căldură şi alte foloase şi de la ele şi mâncaţi. Ele sunt pentru voi mândreţe, când le adunaţi seara şi când le scoateţi la păscut [dimineaţa]; El poartă poverile voastre către o ţară unde un aţi putea ajunge decât cu trudă mare. Domnul vostru este Iertător şi Îndurător. Şi [El a făcut] caii, catârii şi măgarii, să călăriţi pe ei şi ca podoabă şi El creează ceea ce voi nu ştiţi [deocamdată]. ” (Coran 16: 5-8)

Marea a fost de asemenea creată pentru noi; în creaţia sa şi pentru vasele care o navighează sunt multe lucruri care ne ajută:

„El este Cel care a supus marea, pentru ca coi să mâncaţi de ea carne proaspătă şi să scoateţi din ea podoabă pe care o purtaţi. Şi vezi corăbiile care o brăzdează ca să căutaţi harul Său! Şi poate că voi veţi fi mulţumitori!” (Coran 16: 14)

Allah a creat albinele pentru a-şi îndeplini minunata lor slujba, de a produce băuturi de diferite culori, de a oferi hrana sau medicamente pentru oameni:

„Şi [iată ce] le-a revelat Domnul tău albinelor: “Faceţi-vă case în munţi, în pomi şi în ceea ce ei făuresc!Apoi mâncaţi din toate roadele şi urmaţi căile uşoare ale Domnului vostru!” Din burţile lor iese o băutură cu felurite culori, în care este leac pentru oameni. În aceasta este cu adevărat un semn pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc!” (Coran 16: 68-69)

Coranul ne îndeamnă să Îl cautam şi să Îl cunoaştem pe Allah prin semnele Lui universale.

Coranul îndeamnă sclavii lui Allah să privească semnele lui Allah din univers-pământul, cerurile şi totul din ele şi dintre ele-şi să permită acestor priviri şi meditaţii să fie amintirea de care sa beneficieze credincioşii.

Îmi place felul cum unii contemporani numesc aceasta metodă „legea plimbatului şi privitului” deoarece Coranul frecvent spune oamenilor sa călătorească şi să vadă şi să înveţe din acestea. Acest lucru poate fi literal, fizic sau poate face referire la privit şi meditat.

Porunca pentru acest lucru este oferită în termeni generali:

„Spune: “Priviti la cele care sunt în ceruri şi pre pământ!” (Coran 10: 101)

-şi în termini specifici

Deci să cugete (4) omul din ce este el creat!” (Coran 86: 5)

Atunci să cugete omul la hrana sa” (Coran 80: 24)

Cum foloseşte Coranul versetele pentru a demonstra meritul Creatorul de Stăpânire şi Divinitate şi pentru a dezvolta falsitatea oricăruia venerat în afară de Allah

Coranul considera semnele din univers material de dezbătut cu polietiştii (mushrikeen) şi pentru a le aduce dovezi contra:

“Oare nu văd cei care nu cred că cerurile şi pământul au fost împreună şi că Noi le-am despărţit şi din apă am făcut tot ce este lucru viu? Şi oare tot nu cred ei?

Noi am făcut pe pământ munţi neclintiţi, pentru ca el să nu se clatine cu ei, iar printre ei [munţi] am făcut cărări şi drumuri pentru ca ei să se poată călăuzi.

Şi Noi am făcut cerul ca un acoperiş bine păzit şi totuşi ei sunt fără băgare de seamă la minunile Lui. El este acela care a creat noaptea şi ziua, soarele şi luna; şi fiecare pluteşte pe cercul său. ” (Coran 21: 30-33)

El le scoate în evidenţă natura coruptă a credinţei lor în dumnezeii lor care nu posedă atributele de Stăpânire şi Divinitate care i-ar îndreptăţii să venereze şi să îşi ia alţi dumnezei în afară de Allah:

“Spune: “Laudă lui Allah şi pace asupra robilor Săi pe care i-a ales! Allah este mai bun sau ceea ce voi Îi asociaţi? ”Nu este El Cel care a creat cerurile şi pământul şi v-a pogorât vouă apă din cer? Şi cu ea Noi am făcut să răsară grădini minunate! [Astfel] nu v-ar fi fost vouă dat să faceţi să răsară pomii lor! Este un alt dumnezeu alături de Allah? Nu! Însă ei sunt un neam care se abat!

Nu este El Cel care a făcut pământul loc de repaus, a pus în mijlocul lui râuri, i-a făcut munţi neclătinători, şi a pus o stavilă între cele două mări? Este un alt dumnezeu alături de Allah? Nu, însă cei mai mulţi dintre ei nu ştiu!

Nu este El Cel care răspunde aceluia care este la nevoie, când Îl cheamă, şi îndepărtează răul şi vă face pe voi urmaşi pe pământ? Este un alt dumnezeu alături de Allah? Numai rareori vă aduceţi voi aminte!

Nu este El Cel care vă călăuzeşte prin întunecimile uscatului şi mării şi Cel care trimite vânturile ca vestitori de bine înaintea îndurării Sale? Este un alt dumnezeu alături de Allah? Allah Preamăritul este mai presus de ceea ce-I faceţi voi ca asociaţi!

Nu este El Cel care a început creaţia omului şi apoi îl va face din nou? Cel care vă dă din cer şi de pe pământ cele de trebuinţă traiului? Este un alt dumnezeu alături de Allah? Spune: “Aduceţi dovada voastră dacă voi sunteţi cei care grăiesc adevărul!” (Coran 27: 59-64)

Aceste versete explică că aşa numiţii lor dumnezei nu sunt potriviţi pentru a fi veneraţi, pentru că numai Allah este Creatorul cerurilor şi pământului, Care permite căderea ploii din cer şi aduce grădini care reîmprospătează sufletul şi care sunt o încântare pentru ochi. El este Cel care a făcut pământul fix şi deţine râuri în interiorul său şi a aşezat înăuntru său munţii fermi… El este Cel Care merită cu adevărat venerarea.

Trebuie să folosim acest tip de dovadă când ne confruntam cu necredincioşii şi ateiştii pentru ca Profeţii au folosit această dovadă înaintea noastră. Ibrahim (Avram) , pacea fie asupra sa, un prieten apropiat a Celui Milostiv (Allah, Al Rahman) s-a confruntat cu ereticii şi le-a adus dovezi contra lor folosind acest fel de dovadă, pentru a-i uimi şi pentru a-i lasa fără replică:

„Oare nu l-ai văzut pe acela care s-a certat cu Avraam în legătură cu existenţa Domnului sau, după ce Allah I-a dat stăpânia (1) ? Şi a zis Avraam: “Domnul meu este cel care da viaţa şi ia viaţa”. Şi I-a răspuns el: “Şi eu pot sa dau viaţa şi să iau viaţa!” Atnci a zis Avraam: “Allah face ca soarele sa vina de la Rasarit, deci fa-l tu sa vina de la Apus!” Cel care nu credea a rămas descumpanit, caci Alah nu-I calauzeste pe cei nelegiuiti. ” (Coran 2: 258)

Moise (Musa) , pacea fie asupra sa, cel care a vorbit cu Allah, a folosit acelaşi argument când s-a confruntat cu tiranul timpului sau, Fir’awn (Faraonul) . El a contiuat să aducă dovezi după dovezi până când Faraonul nu l-a mai putut contrazice , până când el s-a rezumat la folosirea amenintarilor:

„A întrebat Faraon: “Şi ce este Stăpânul lumilor? ”

I-a răspuns: “Este Stăpânul cerurilor şi al pământului şi al celor care se află între ele, dacă voi aţi putea să fiţi convinşi!”Le-a zis celor din jurul său: “Voi nu auziţi? ”

A continuat: “Stăpânul vostru şi stăpânul părinţilor voştri cei dintâi!”A zis: “Mesagerul care v-a fost trimis este nebun!”Şi a adăugat: “Stăpânul Răsăritului şi al Apusului şi al celor care se află între acestea, dacă voi pricepeţi!”A zis: “Dacă tu iei un alt dumnezeu afară de mine, te voi pune printre cei întemniţaţi!” (Coran 26: 23-29)

Aducerea de dovezi reprezintă modalitatea tuturor profeţilor. Uitaţi-vă la sura Ibrahim şi citiţi ceea ce oamenii necredincioşi, oamenii lui Noe, pacea fie asupra sa, şi oamenii lui ‚Aad şi Thamood şi cei care au venit după ei au spus şi felul cum Profeţii le-au răspuns:

„… “Aveţi voi îndoială în privinţa lui Allah, Creatorul cerurilor şi al pământului, care vă cheamă ca să vă ierte pentru o parte din păcatele voastre” (Coran 14: 10)

Ei au dovedit adevărul chemarii lor făcând referire la faptul că Allah este Creatorul cerurilor şi pământului.

Kufr (necredinţa) este blamabilă şi stranie în faţa unor dovezi atât de clare

Din moment ce Coranul adresează o întrebare care indică cât de straniu este faptul că necredincioşii nu cred atunci când dovezile sunt atât de clare:

„Cum de nu credeţi în Allah? Doar aţi fost fără viaţă şi el v-a dat viaţă apoi vă va face să vă săvârşiţi, apoi vă va invia, apoi la El vă veţi întoarce. ” (Coran 2: 28)

În alt verset, se intreaba:

O, omule! Ce te-a înşelat pe tine în privinţa Domnului tău Cel Generos [Al-Karim], Care te-a creat, te-a întregit şi ţi-a dat statură dreaptă Şi te-a plăsmuit pe tine în chipul în care a voit? (Coran 82: 6-8)

Când omul se uita la el şi la universul înconjurator lui, nu are altă şansă decât să se întoarcă spre Creatorul Lui şi să Îl slăveasca. Astfel este straniu că necredincioşii nu cred şi neagă acest lucru.

„Ce este cu voi că nu vă rugaţi lui Allah, aşa cum se cuvine, După ce El v-a creat pe voi în [mai multe] faze? Oare nu aţi văzut voi cum a creat Allah şapte ceruri, unul peste altul . Şi a făcut Luna să le fie lor lumină şi a făcut Soarele ca o candelă? Allah v-a făcut pe voi să răsăriţi asemenea ierburilor, din pământ, Apoi vă va aduce pe voi înapoi la el şi vă va face să ieşiţi cu adevărat. ” (Coran 71: 13-18)

Cei care beneficieaza de semnele universului sunt cei care au o buna cunoaştere

Semnele lui Allah în univers devin clare numai în toate realităţile lor inspirator către inimile care Îl pomenesc şi venerează pe Allah, deoarece toate valurile au fost îndepărtate din aceste inimi şi sunt deschise către minunile universului. Aceasta legătură creează discernământul care descoperă universul într-un nou mod. Acest discernământ şi descoperire are un impact mare asupra inimilor umane şi devine atât de preţios în vieţile oamenilor. Această legătura este stabilită de Coran între înţelegere, învăţare şi omul care învaţă şi înţelege.

Astfel Coranul afirmă că aceia care sunt călăuziţi de semnele universului sunt un anumit tip de oameni:

În facerea cerurilor şi a pământului şi în schimbarea noptii şi a zilei sunt semne pentru cei daruiti cu minte, Care îl pomenesc pe Allah stand [în picioare], sezand [jos] sau pe o parte şi cugeta la facerea cerurilor şi a pământului [zicând]: “Doamne, n-ai făcut acestea în desert! Slava Tie! Apara-ne pe noi de pedeapsa focului!” (Coran 3: 190-191)

Aceştia sunt oamenii care beneficieaza din semnele universului, deoarece ei nu se opresc la limita lucrurilor fizice pe care le pot vedea; mai mult ei se uita la Mâna care are grija de univers şi Puterea care a creat-o. Ei îşi folosesc ochii, urechile şi minţii în cea mai buna maniera, şi ei urmează călăuzirea versetului, care ajuta urechile, ochii şi mintea pentru a înţelege cel mai bine.

„Şi printre semnele Lui [este acela] că El v-a creat din voi înşivă (23) soaţe, pentru ca voi să trăiţi în linişte împreună cu ele. Şi El a pus între voi dragoste şi îndurare şi întru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc. Şi printre semnele Lui sunt crearea cerurilor şi a pământului şi deosebirea limbilor voastre şi culorilor voastre. Întru aceasta sunt semne pentru cei care ştiu (24) . Şi printre semnele Lui sunt somnul vostru în timpul nopţii şi în timpul zilei şi căutarea de către voi a harului Său. Întru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care aud. Şi printre semnele Lui este [acela] că El vă arată vouă fulgerul, cu teamă [de trăsnet] şi cu nădejde [în ploaie], şi că pogoară apă din cer, cu care învie pământul, după moartea lui (25) . Întru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care pricep. ” (Coran 30: 21-24)

Deci semnele devin clare pentru cei care meditează, ascultă şi au înţelegere în direcţia bună şi îi conduce la obiectivul lor.

Necredincioşii, pe de altă parte, privesc la ceea ce se întâmplă, şi gândurile lor nu trec de ceea ce se întâmplă, către Creator. Ei nu înţeleg înţelepciunea din spatele creaţiei.

Ei cunosc ceea ce este văzut din viaţa aceasta” (Coran 30: 7)

Necredincioşii nu beneficieaza de semnele universului, deoarece ei nu se uita la ei prin obiectivul Coranului:

Spune: “Priviti la cele care sunt în ceruri şi pre pământ!” Însă nici semnele şi nici prevenitorii nu sunt de ajuns pentru un neam [al celor] care nu cred!” (Coran 10: 101)

Coranul denunţă necredincioşii şi pe cei care neagă, pentru eşecul lor de a privi şi înţelege:

Oare nu vad ei imparatia cerurilor şi a pământului şi [toate] lucrurile pe care le-a creat Allah şi ca s-ar putea ca sorocul lor să fie aproape? În ce cuvinte vor crede ei după aceasta? ” (Coran 7: 185)

Dovezile în creaţia atributelor Creatorului

Dacă privim o maşinărie care este de o măiestrie aparte cu precizie clară, puternică şi solid construită realizandu-şi sluja în cel mai bun mod posibil, realizăm, cu minim efort de gândire, că realizatorul ei este viu şi informat, şi că poseda putere şi voinţă. . şi alte atribute despre care maşinăria ne informează.

Acest univers ne scoate în evidenţă multe dintre atributele Creatorului ei, cum ar fi:

Puterea şi Cunoştiinţele Sale: acest univers vast, imens care funcţionează conform unui sistem precis trebuie să fie realizat de Cel Care este Atoateştiutor, Atotputernic. Allah a creat universul în această forma imensă şi a creat acest sistem perfect pentru a ne spune Puterea Lui şi cunoştiinţele.

„Allah este Cel ce a creat şapte ceruri şi tot atâtea pământuri. Între ele coboară porunca [Sa], pentru ca să ştiţi că Allah este cu putere peste toate şi că Allah cuprinde toate lucrurile cu ştiinţa [Sa]. ” (Coran 65: 12)

Cunoştiinţele care controlează acest univers trebuie să fie perfect şi cuprinzător:

Şi El cunoaşte ceea ce este pe uscat şi ceea ce este pe mare. Şi nu cade nicio frunza fără ca El sa o ştie. Şi nu exista bob intunericurile pământului, nimic proaspat şi nimic uscat, fără ca ele să fie [insemnate] într-o Carte Limpede” (Coran 6: 59)

El este înţelept: Privind acest univers noi descoperim că este binefăcut cu totul la locul potrivit, creat în proporţii bune, în cea mai perfectă şi cea mai precisă manieră.

Şi vei vedea munţii pe care-i crezi nemişcaţi cum trec asemenea trecerii norilor. [Acesta este] lucrul lui Allah, care a făcut totul desăvârşit. ” (Coran 27: 88)

Care a făcut desăvârşit tot ceea ce a creat. Aşadar, [El] a creat omul din lut, la început, ” (Coran 32: 7)

Cel care priveşte atent creaţia lui Allah nu va gasi altceva decât perfecţiune şi precizie, şi dacă el caută defect în creaţie nu va găsi.

„Acela care a creat şapte ceruri unul peste altul, fără să vezi nicio nepotrivire în creaţia Celui Milostiv [Ar-Rahman]. Întoarce-ţi privirea! Oare vezi tu vreo crăpătură? Întoarce-ţi iarăşi privirea de două ori! Privirea se va întoarce la tine umilită şi slabă!” (Coran 67: 3-4)

Alte atribute: Ceea ce am afirmat despre univers că indică atributele Creatorului acest lucru se realizează prin exemplificare; nu am prezentat totul. Aceste exemple pavează calea pentru cercetări şi investigari, deoarece în univers există multe semne care indică măreţia şi bunătatea lui Allah. Ascultaţi atributele divine pe care Allah le menţionează la sfârşitul fiecărui verset:

Oare nu vezi că Allah pogoară apă din cer şi pământul devine înverzit? Allah este Cel Binevoitor şi Bine Ştiutor. Ale Lui sunt cele din ceruri şi cele de pre pământ. Allah este Cel Deajuns pentru Sine şi Cel Vrednic de Laudă.

Oare nu vezi că Allah v-a supus vouă ceea ce este pe pământ, iar corăbiile plutesc pe mare din porunca Lui? El ţine cerul să nu cadă peste pământ, decât cu voia Sa. Allah este Cel cu milă şi Îndurător cu oamenii. ” (Coran 22: 63-65)

Allah este Singurul Care merita venerat

Privind şi contemplând semnele universului ne conduce la venerarea numai a lui Allah, pentru că numai Allah este Creatorul, Controlorul, şi Susţinatorul cerurilor şi pământului, Îngrijitorul, Dătătorul de viaţă şi moarte. Astfel, El şi nimeni altcineva nu merită venerarea.

O, voi oameni, slăvţi-L pe Domnul vostru, care va făcut pe voi şi pe cei de dînaintea voastră. Poate că voi veţi fi cu frică [de El]Slăviţi-L pe cel care va făcut vouă pământul un covor şi cerul o zidire şi a trimis din cer apă şi a scos prin ea, din roade, hrană pentru voi. De vreme ce voi ştiţi [toate acestea], nu-I faceţi lui Allah semeni!” (Coran 2: 21-22)

O, oameni! Aduceţi-vă aminte de îndurarea (3) lui Allah asupra voastră! Oare mai este vreun alt creator afară de Allah care să vă dăruiască cu cele de trebuinţă pe voi din cer şi de pre pământ? (4) Nu există altă divinitate afară de El! Cum de puteţi voi fi abătuţi? (Coran 35: 3)

În aceasta manieră – după cum am citat mai sus – Coranul dovedeşte falsitatea acestor aşa numiţi dumnezei şi că ei nu merită nici un fel de venerare.

„El a creat cerurile fără stâlpi pe care voi să-i puteţi vedea şi a aruncat [înfigând] în pământ munţi trainici, pentru ca el să nu se clatine cu voi şi a risipit pe el tot felul de vietăţi. Şi am coborât Noi din cer ploaia şi am făcut să crească pe el perechi de plante folositoare de tot felul. “Aceasta este înfăptuirea lui Allah! Arătaţi-mi mie ce au creat aceia pe care [i-aţi luat] în locul Lui!” Însă cei nelegiuiţi sunt în rătăcire învederată. ” (Coran 31: 10-11)

Ascultaţi aceste versete:

„El a creat cerurile şi pământul întru adevăr. El înfăşoară noaptea peste zi şi ziua peste noapte. El a supus Soarele şi Luna şi fiecare grăbeşte până la un termen hotărât. El este Cel Puternic [şi] Atoateiertător [Al-’Aziz, Al-Ghaffar]. El v-a creat pe voi [toţi] dintr-un singur suflet. Apoi a făcut din el pe soţia sa. Şi v-a trimis vouă opt suflete de vite. El vă creează în pântecele mamelor voastre, făptură după făptură, în trei întunecimi. Acesta este Allah, Stăpânul vostru! A Lui este împărăţia! Nu există altă divinitate afară de El! Cum de vă abateţi? ” (Coran 39: 5-6)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: