ABDURRAHMAN BIN AWF (ALLAH FIE MULŢUMIT DE EL!)

Unul dintre primii opt oameni care-au intrat în Islam…Unul dintre cei zece oameni binevestiţi cu Raiul…Numele de bază din comitetul de şase persoane însărcinat cu alegerea califului de după Omar bin al-Khattab (ra) …Una din rarile personalităţi care în Medina dădeau fetwa religioase în timpul vieţii Profetului Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)…Abdurrahman bin Awf…

Abdurrahman a intrat în Islam la două zile după Abu Bekr. A rezistat cu răbdare şi statornicie tuturor greutăţilor şi torturilor îndurate de musulmani. În căutarea unei atmosfere mai libere, în care musulmanii să-şi poată trăi religia, a avut loc emigrarea la Medina după cea de la Etiopia.

Atunci când în Medina, Trimisul lui Allah (sas) a pus bazele frăţiei dintre ensari şi muhagiruni, frăţie fără asemănare în istorie, fratele de suflet medinit al lui Abdurrahman, Sa’ad bin ar-Rabi’ i-a făcut următoarea propunere:
– Dragă frate, eu sunt unul dintre oamenii avuţi din Medina. Am două grădini şi două soţii. Alege grădina care-ţi place, pentru a ţi-o oferi şi alege-o pe care vrei dintre soţii, să mă despart de ea.

Abdurrahman însă plin de emoţie, a răspuns:
– Allah să-ţi înmulţească averea şi să-ţi binecuvânteze soţiile. Arată-mi drumul către târg, pentru a mă ocupa cu comerţul.
Apoi, în scurt timp, Abdurrahman, care a început să practice comerţul, a obţinut venituri importante şi s-a căsătorit. Însuşi Profetul (sas) s-a rugat pentru prosperitatea comerţului său, după care Abdurrahman a devenit unul dintre cei mai bogaţi oameni din Medina.

În acelaşi timp, Abdurrahman bin Awf n-a ezitat să-şi folosească sabia pe calea lui Allah. El s-a luptat asemenea leilor la Bedr şi la Uhud. Dar lupta lui pe calea lui Allah cu averea sa întrecea orice aşteptări.

De câte ori Profetul (sas) dorea să trimită o unitate în misiune, Abdurrahman se oferea să acopere toate cheltuielile, iar Trimisul lui Allah (sas) se ruga la Allah Preaînaltul pentru prosperitatea comerţului său.

Când au început pregătirile pentru lupta de la Tebuk, musulmanii se vedeau din nou nevoiţi să facă sacrificii deosebite. Aceasta deoarece aşa cum era nevoie de oameni pentru armată, era de asemenea nevoie să fie acoperite nevoile militarilor constând în cai şi mâncare. Duşmanul era puternic şi nu în ultimul rând bine dotat. Din acest punct de vedere, în Medina perioadei de secetă existau multe greutăţi.

Într-o astfel de situaţie, Profetul (sas) le-a cerut companionilor să ofere tot ce au pe calea lui Allah. Fără a ezita în vreun fel, Abdurrahman a adus nici mai mult nici mai puţin decât 200 kilograme de aur, pe care le-a cărat în spate şi le-a pus înaintea Profetului (sas). Iar când acesta din urmă l-a întrebat pe Abdurrahman dacă a lăsat ceva familiei sale, el a răspuns:
– Lor le-am lăsat rizqul şi răsplata promise de Allah Preamăritul.

Dar pe câmpul de luptă de la Tebuk, pe Abdurrahman bin Awf, care îi devansase pe companionii ce se întreceau în fapte bune, îl aştepta o onoare mai mare. Atunci când Profetul (sas) a întârziat puţin pentru una dintre rugăciuni, Abdurrahman a trecut în locul său şi i-a condus pe oameni în rugăciune, iar Profetul (sas) a venit mai apoi şi s-a aşezat în rând, îndeplinind rugăciunea în spatele lui Abdurrahman.

Şi ce ar putea fi o onoare mai mare decât să-l conduci pe Trimisul lui Allah (sas), cel mai mare dintre profeţi, în rugăciune?
Cu toate că era stăpânul unei mari averi, Abdurrahman bin Awf era smerit şi modest.

După moartea Profetului (sas), el a continuat să acopere toate nevoile „mamelor dreptcredincioşilor”. Şi nu s-a mulţumit numai cu atâta, ci le-a oferit fiecăreia în parte multă bogăţie.

Moartea lui Abdurrahman bin Awf, care întreaga viaţă şi-a petrecut-o cheltuind averea dăruită de către Allah Preaînaltul pe calea Lui, i-a întristat pe toţi companionii. El a fost îngropat cu rugile lui Sa’ad bin Abi Waqqas, Othman şi Ali (Allah fie mulţumit de ei!).

Allah să fie mulţumit de toţi şi să-i binecuvânteze cu Raiul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: